Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Velká novela vodního zákona
vyšla ve sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 150/2010 Sb.

Vážení přátelé, členové SPVEZ,

Dovolte, abych Vám oznámil, že velká novela vodního zákona vyšla ve sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 150/2010 Sb. Současně bych Vás chtěl upozornit, že vodní zákon ve znění předchozích úprav včetně této novely, bude v plném znění vydán ve sbírce zákonů v několika příštích dnech. Účinnost tohoto zákona je od 1.8.2010. Rovněž Vás chci upozornit, že ve sbírce zákonů byly publikovány zákony:

  • v částce 51 pod číslem 137/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
  • v částce 55 pod číslem 155/2010 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace administrativní zátěže podnikatelů (pro nás především změna energetického zákona, z něhož byla vypuštěna část věty, týkající se povinnosti být účetní jednotkou).

S ohledem na značné změny v současné legislativě, především pak ve vodním zákoně předpokládám, že ze strany Svazu bude pořádán v měsíci září seminář k vodnímu zákonu, kde budou zájemci seznámeni jak s novelou vodního zákona, případně dalšími právními předpisy související s podnikáním v energetice. Proto Vás žádám, abyste Vaše náměty zasílali na naši elektronickou adresu spvez@spvez.cz.

S pozdravem
JUDr. Jiří Vrba
předseda