Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Dopis ministra zemědělství Ing.Ivana Fuksy
ve věci blokace staveb MVE

2011-09-26