Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Dopis ministra Ing. Petra Bendla
k omezení zásahů do majetkového uspořádání MVE

<a href="../../files/Odpoved_ministra_zemedelstvi_2012_09_26.pdf#view=FitH">Odpověď ministra zemědělství Ing. Petra Bendla k omezení zásahů do majetkového uspořádání MVE</a>