Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Podklady pro Národní akční plán
na roky 2014 – 2020

Na základě požadavku MPO pro zpracování výhledu MVE pro NAP byl na SPVEZ podle podkladů investorů sestaven seznam připravovaných 104 lokalit (nových, rekonstruovaných a rozšiřujících se) MVE na léta 2014 – 2020 s celkovým instalovaným výkonem 14,85 MW a odhadovanou výrobou elektřiny ve výši 48,35 GWh/r. V seznamu nejsou zahrnuty akce z oblasti s.p. Povodí.