Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Využití služby Google Drive
pro distribuci datových souborů členům

Pravidelně máme potřebu rozeslat členům našeho spolku informace v datových souborech různého typu a velikosti. Doposud jsme to prováděli ve formě příloh e-mailů. Vzhledem k množství našich členů a velikosti příloh se ale takové rozesílání jeví poštovním serverům jako spam (nevyžádaná pošta). Ty pak takovou činnost automaticky blokují. Tím vzniká problém s distribucí toho, co potřebujme svým členům doručit.

Abychom obešli tato omezení a přitom zaručili informovanost našich členů a umožnili jejich volný přístup i k objemným souborům, tak jsme začali pro tento účel od 21. října 2015 používat bezplatnou službu Google Drive
(blíže https://www.google.com/intl/cs/drive/).

Tam můžeme na libovolnou dobu umístit libovolné množství souborů (jediný limit je celkový objem 15 GB).

Zvolený soubor tam umístěný zpřístupníme členům tak, že jim rozešleme e-mailovou zprávu s unikátním odkazem, kdy se každému příjemci zprávy po kliknutí na odkaz otevře okno prohlížeče s náhledem souboru s možností jeho stažení do PC uživatele, tak jak ukazuje obrázek.

Tento postup nám nadále umožní:

  • Sdílet s našimi členy na (téměř) libovolnou dobu, libovolný počet libovolně velkých souborů;
  • Rozesíláním stovek e-mailů bez objemných příloh se vyhnout antispamovým omezením poštovních serverů;
  • Šetřit internetový provoz a nezatěžovat e-mailové schránky příjemců objemnými přílohami.

Doufáme, že se tento způsob rozesílání souborů setká s pochopením a kladnou odezvou u našich členů.

Vedení Svazu