Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vydání Cenového rozhodnutí ERÚ
o stanovení výkupní ceny a výši zeleného bonusu pro rok 2016

Vážení přátelé,

jistě jste s napětím očekávali vydání Cenového rozhodnutí ERÚ o stanovení výkupní ceny a výši zeleného bonusu pro rok 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Tento okamžik přišel a ve čtvrtek dne 19. 11. 2016 bylo CR ERÚ vydáno. Výkupní ceny a zelené bonusy se stanoví pouze pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uvedené do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015. Ten, kdo si jej přečetl zcela jistě zkoprněl, o někoho se pokoušely mdloby. Ten, kdo jej dosud nečetl, si může CR v níže uvedených odkazech otevřít kliknutím. Současně přikládáme i důvodovou zprávu ERÚ a dopis MPO k otázce stanovení ceny OZE pro rok 2016. Rovněž vám zasíláme tiskový článek, zveřejněný v Lidových novinách dne 21. 11. 2015.
Celá tato záležitost je velice nešťastným politickým rozhodnutím předsedkyně ERÚ, kde se domníváme, že došlo k tragickému nedorozumění a Cenové rozhodnutí pro rok 2016 bude v dohledné době změněno. Celou záležitost bedlivě sledujeme, jsme ve spojení s ostatními profesními sdruženími, ministerstvy, Komorou OZE a dalšími a činíme veškerá možná opatření směřujícími k nápravě. Tento postup předsedkyně ERÚ nebyl neočekávaný. Na posledním jednání na ERÚ jsme byli informováni, že jsou připraveny tři verze Cenového rozhodnutí, mezi nimiž byla i tato verze. Jsme přesvědčeni, že věc se řádně vysvětlí a všichni zainteresovaní politici si uvědomí, co vše je ve hře a kolika pracovitých lidí a jejich rodin se to bytostně dotýká.
Pro otevření příloh klikněte zde:
O dalším postupu a změnách vás budeme průběžně informovat.
Vedení Svazu