Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

DŮLEŽITÁ VÝZVA

Vážení kolegové, jako zástupce SPVEZ z.s. se na Vás obracím s prosbou.

Hledáme příklady MVE, které byly uvedeny do provozu či zrekonstruovány v období 2005 až 2013 a kromě provozní podpory (výkupní cena nebo zelený bonus) čerpaly i investiční podporu.

Pokud jste takovouto formu financování obdrželi, tedy kromě podpory k ceně elektřiny i další podpora na výstavbu MVE od státu, kontaktujte nás prosím ve vlastním zájmu na spvez@spvez.cz popřípadě svatopluk.bernasek@seznam.cz

Bernášek Svatopluk, člen vedení SPVEZ z.s.