Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Prohlášení Mládka
k hrozbám předsedkyně ERÚ

Ministr Jan Mládek se vyjádřil ke slovům předsedkyně Energetického regulačního úřadu (3. 11.)

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková soustavně vyhrožuje všem, kteří pro výrobu elektřiny a tepla využívají obnovitelné zdroje energie a pomáhají tak plnit mezinárodní závazky České republiky. Nejdříve nechtěla vypsat podporu pro obnovitelné zdroje na rok 2017 a nyní přichází s dalším nápadem, jak diskvalifikovat téměř třicet tisíc ekologických zdrojů energie.

Na svoji stranu se snaží získat spotřebitele elektřiny, kteří se na krytí nákladů na podporu elektřiny získanou využíváním obnovitelných zdrojů podílejí. Přichází s na první pohled lákavým návrhem na snížení cen elektřiny pro domácnosti i firmy. Má to však jeden háček: tento populistický návrh by vedl ještě k větším výdajům na obnovitelné zdroje.

Firmy, které jsou již pět až 10 let příjemci podpory na provoz obnovitelných zdrojů, předpokládají, že vláda splní jejich očekávání. V opačném případě uspějí u soudů či arbitráží a občané jako daňoví poplatníci zaplatí nakonec mnohem víc v nákladech, které s tím souvisejí.

Pokud by paní předsedkyně splnila své výhrůžky, způsobila by České republice škody velkého rozsahu v řádu miliard korun, a proto ji vyzývám, aby ustala ve svých populistických návrzích.

Ministerstvo průmyslu a obchodu již delší dobu řeší zděděný problém notifikace obnovitelných zdrojů uvedených do provozu v letech 2006-2012. MPO v této snaze hraje úlohu koordinátora několika úřadů, které mají tuto věc v kompetenci: ÚOHS, Ministerstvo financí a také ERÚ. Tyto instituce mají společně hrát za Českou republiky.

Nejslabší hráč týmu, paní Vitásková (ERÚ), když se hra nedaří, obviní kapitána týmu, že za to může. To, že se věc tak táhne je dáno především tím, že ERÚ nedodávalo rychle data, která nikdo jiný nemá. Nicméně i přes tyto problémy se zdá, že notifikace obnovitelných zdrojů uvedených do provozu v letech 2006-2012 bude vyřešena během listopadu 2016.

Vyzývám předsedkyni ERÚ, aby svými prohlášeními neprohlubovala nepředvídatelnost a nezvyšovala riziko chaosu v energetickém sektoru, nevyvolávala nerealistická očekávání, která nemohou být naplněna bez vzniku velkých škod pro český stát a jeho daňové poplatníky.

Vážení kolegové, NO COMMENT.
Pavel Štípský, předseda SPVEZ, z. s.