Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Dotazník MVE

Vinou chybné, avšak platné legislativy, nastala situace, že pro MVE uvedené do provozu, či rekonstruované před účinností zákona č. 180/2005 Sb. (respektive před účinností vyhlášky ERÚ č. 475/2005 Sb. - tedy před 7. 12. 2005) nebude moci být vypsána ERÚ pro tyto výrobny po roce 2020 žádná provozní podpora.

SPVEZ, z. s., tento problém začal řešit a naši zástupci se proto zúčastnili 23. 8. 2017 konzultace s pracovníky ERÚ v této věci (zápis z tohoto jednání přílohou). Výstupem z tohoto jednání je, mimo jiné, žádost ERÚ našemu svazu, abychom ve spolupráci s ostatními sesterskými asociacemi „malé vody“ zabezpečili relevantní statistická data o počtech MVE (s členěním až na jednotlivé zdroje a jejich instalované výkony), kterých se tento problém týká, ale i těch, kterých se tento problém naopak netýká. Tyto sebraná statistická data budou důležitým podkladem a argumentem pro vyjednávání s ERÚ a hlavně MPO, jak tento závažný problém řešit a napravit. Vážení kolegové, obracíme se proto na vás všechny napříč malovodařskou komunitou s důraznou výzvou a žádostí k zapojení se vás všech do této naší dotazníkové akce, tak, abychom byli schopni vytvořit pravdivé statistické rozdělení našich MVE dle výše uvedených kritérií. Rovněž bychom vás chtěli všechny požádat o případné předání tohoto dotazníku dalším malovodařům ve vašem okolí, zvláště těm, kteří nejsou organizováni v žádné z našich oborových organizací.

Ke stažení:

kliknutím sem si můžete zobrazit souhrnný dokument v novém okně

<a href="../../files/dotaznik_mve.pdf#view=FitH"></a>