Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

POZVÁNKA
PRÁVNÍ PORADNA K VODOPRÁVNÍM ZÁLEŽITOSTEM

Vážení kolegové elektrárníci,

na základě mnoha kladných ohlasů na konání a průběh naší jarní konference k vodoprávním vztahům a požadavkům na opakování se nám podařilo najít a vyjednat vhodný společný termín s JUDr. Horáčkem (spoluautorem vodního zákona) k uskutečnění specializované právní poradny k vodoprávním záležitostem v oblasti MVE, pro všechny zájemce napříč elektrárnickou komunitou.

Termín konání: středa 6. 12. 2017, od 13 – 16 (17?) hodin

Místo konání:
v budově sídla SPVEZ, z. s. - Argentinská 38/286, Praha 7 Holešovice
(trasa metra C, zastávka Nádraží Holešovice, vyjet po jezdících schodech, vyjít doleva cca 100 m na
světelnou křižovatku, přejít, zase doleva cca 100 m vyšší prosklená budova, bývalá Merkuria)

Účastnický poplatek:
Členové svazu, kteří mají řádně uhrazeny členské příspěvky ZDARMA,
ostatní zájemci manipulační poplatek 300 Kč/osobu na místě.

PROGRAM

Úvodem JUDr. Horáček přednese informaci o novele stavebního zákona, zvláště o nově zřizovaném institutu společného územního a stavebního řízení společně s EIA a nakládáním s vodami.

Poté ve společné diskuzi bude JUDr. Horáček reagovat na konkrétní či obecné dotazy účastníků k vodoprávní problematice, kdy vás může nasměrovat správným směrem při řešení vašich konkrétních problémů.

Individuální konzultace budou možné, pouze pokud to časové možnosti dovolí a pouze závěrem této právní poradny.

Vážení, využijte této možnosti setkání a diskuze s panem JUDr. Horáčkem o vodoprávních
problémech, se kterými se při své činnosti setkáváte a které řešíte.

Zveme srdečně všechny zájemce, tedy i nečleny našeho svazu.

Pavel Štípský, předseda SPVEZ, z. s.

POZNÁMKA:
V budově místa konání akce je možno pojíst i občerstvit se.

Ke stažení:

kliknutím sem si můžete zobrazit dokument v novém okně

<a href="../../files/zprava_vedeni_2017_25.pdf#view=FitH"></a>