Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Příprava Světové zprávy o rozvoji MVE

Informujeme, že Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z. s. (SPVEZ), obdržel písemné pozvání od Mezinárodního centra pro malé vodní elektrárny (ICSHP), působícího pod záštitou Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO), ke spolupráci na tvorbě v pořadí třetího vydání Světové zprávy o rozvoji malých vodních elektráren (WSHPDR 2019).

Tato zpráva, se zaměřením na 166 zemí na šesti světadílech, bude sloužit jako komplexní referenční zpráva zaměřená na určení stavu rozvoje malých vodních elektráren a potenciálu těchto zdrojů v různých zemích, územích a regionech.

Pavel Štípský, předseda SPVEZ, z. s.