Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Statistická data ke Světové zprávě o rozvoji MVE
za ČR k 31. 12. 2017

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z. s. (SPVEZ) zpracoval na základě požadavku Mezinárodního centra pro malé vodní elektrárny (ICSHP), působící pod záštitou Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO), podklady za ČR pro třetí vydání Světové zprávy o rozvoji malých vodních elektráren (WSHPDR 2019).

Tato zpráva, se zaměřením na 166 zemí na šesti světadílech, bude sloužit jako komplexní referenční zpráva zaměřená na určení stavu rozvoje malých vodních elektráren a potenciálu těchto zdrojů v různých zemích, územích a regionech.

<a href="../../files/statisticka_data_mve_2017.pdf#"> Nová definice základních jednotek SI</a>