Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Nesouhlasné stanovisko SPVEZ z.s. s připomínkou MŽP č. 3, ke změně zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Věc: Nesouhlasné stanovisko SPVEZ z.s. se zásadní připomínkou č. 3, podanou Ministerstvem životního prostředí k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

<a href="../../files/pripominka_VZ_2019_02.pdf#"> Nová definice základních jednotek SI</a>