Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Důležitá zpráva vedení SPVEZ, z. s., členům, č. 2019_8

Vážení kolegové,
tak, jak jsme před několika dny avizovali, žádáme vás všechny, provozovatele MVE, napříč malovodařskými asociacemi i vás, kteří nejste organizováni v žádném uskupení, o součinnost a spolupráci při připomínkování Návrhu cenového rozhodnutí ERÚ na rok 2020. Je velmi žádoucí, aby co nejvíce provozovatelů MVE, v rámci svého zákonného práva, podalo (každý sám za sebe), námi vypracované znění připomínky, v termínu do 4. září do 24.00 hodin.
Pavel Štípský, 31. 8. 2019.

Příloha ke stažení:
Připomínka výrobce elektřiny k návrhu novely zákona o POZE ►

<a href="../../files/zprava_vedeni_2019_08.pdf#"> Nová definice základních jednotek SI</a>