Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zahájení 37. běhu Rekvalifikačního kurzu pro udělení LICENCE na výrobu energie v malých energetických zdrojích do instalovaného výkonu výrobny 1 MW

Rekvalifikační kurz pro přihlášené zájemce bude zahájen dne 22. července 2020 v 9.00 hod. na adrese sídla SPVEZ, tj. Argentinská 38/286, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

Kurz pro provozování malých energetických zdrojů je určen pro zájemce, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro získání státní licence podle §5, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích v platném znění. Kurz nahrazuje potřebnou kvalifikaci provozovatelů zdrojů do instalovaného výkonu 1 MW. Státní licence je nezbytná pro provozování těchto energetických zdrojů (živnostenská oprávnění v této oblasti se nevydávají).

Rekvalifikační kurz vychází z úhrnného počtu 50 vyučovacích hodin a 6 hodin praktické výuky. Kurz je organizován tak, že je pořádáno šest vyučovacích dnů, jeden den praktické výuky a jeden zkouškový den (písemná práce a ústní zkouška) rozložených cca do dvou měsíců. Každý vyučovací den je vždy zahájen v 9.00 hod. a ukončen cca 17.00 h. Znamená to, že účastník kurzu může na tento vyučovací den ráno přijet a odpoledne odjet. Po vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent doklad (Osvědčení) o úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu. Účastnící kurzu obdrží skripta k přednášeným tématům.

SPVEZ, z.s.