Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smutná zpráva

Vážení členové SPVEZ, z. s.,

je mou velmi smutnou povinností, sdělit vám, že v úterý 2. 11. zemřel náhle náš člen a také člen vedení našeho spolku, náš kamarád a kolega elektrárník, pan Miroslav Veselovský starší.
Věnujte mu všichni prosím svou vzpomínku.

Pavel Štípský, předseda SPVEZ, z. s.