Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

O Svazu podnikatelů

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. (dále jen SPVEZ, z.s.) je spolek vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 - Identifikační číslo: 00506494.

SPVEZ, z.s. vznikl počátkem devadesátých let a působí dnes více než 25 let v rámci celé ČR. Sdružuje zejména podnikatele v oblasti obnovitelných energetických zdrojů, především v oblasti malých vodních elektráren, výrobce příslušných technologických zařízení, projektanty a všechny ty, kteří mají zájem rozvíjet ekologicky šetrnou výrobu elektrické energie a tepla.

V současné době má cca 350 členů.

Činnosti SPVEZ, z.s.

  • Hlavním účelem, jakož i hlavní činností spolku je obhajoba oprávněných zájmů jeho členů, poskytování poradenství a zprostředkování činností a služeb mezi členy a jinými partnery s cílem zajištění efektivního rozvoje využívání hydroenergetického potenciálu na území České republiky.
  • Spolek dbá o dobrou profesní úroveň svých členů. Zajišťuje vzdělávání formou rekvalifikačních kursů a seminářů pro členy a ostatní zájemce.
  • Spolek provádí poradenskou, informační a jinou účelovou činnost v oblasti využívání hydroenergetického potenciálu.
  • Spolek nemá vazbu na žádnou politickou stranu ani hnutí.
  • Spolek se bude zasazovat o trvale udržitelný rozvoj a tím i ochranu přírody podle zákona o ochraně přírody č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  • V případě Vašeho zájmu můžete vstoupit do Svazu. Vyplňte přihlášku a pak nás kontaktujte.

Poslání

Základním úkolem SPVEZ, z.s. je obhajoba oprávněných zájmů podnikatelů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

SPVEZ, z.s. se proto vyprofiloval především jako zájmová organizace podnikatelů spojených s projektováním, výstavbou a provozem zejména malých vodních elektráren (o instalovaném elektrickém výkonu do 10 MW) a v menší míře i ostatních obnovitelných energetických zdrojů.

SPVEZ, z.s. má nezastupitelné poslání v legislativním procesu jako připomínkové místo k energetickým a ostatním zákonům ovlivňujících podnikatelské prostředí v oboru obnovitelných zdrojů energie. Jde především o energetický zákon, zákon o hospodaření s energií, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů a o příslušnou doprovodnou legislativu (prováděcí vyhlášky, cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, projednávání výše výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů atd.).

SPVEZ, z.s. je při této své činnosti v neustálém kontaktu s příslušnými ministerstvy, Energetickým regulačním úřadem a zúčastňuje se i jednání na úrovni Parlamentu a Senátu ČR.

SPVEZ, z.s. poskytuje jak technické tak i ekonomické poradenství v oblasti energetických zdrojů (především obnovitelných zdrojů), dále i rozvodů, investic, cen energie, atd. Konzultace je nutno domluvit předem, nejlépe  telefonicky, poštou, nebo e-mailem.

Dále poskytujeme i konzultace občanům, podnikatelům, obcím a městům v oblasti energetiky s cílem identifikovat ztráty energie a navrhnout ekonomicky efektivní opatření k získání úspor energie.

SPVEZ, z.s. má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro provádění rekvalifikačních kurzů pro provozovatele malých energetických zdrojů do výkonu 1 MW.

Rekvalifikační kurz pro provozování malých energetických zdrojů je určen pro zájemce, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro získání státní licence podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích v platném znění. Kurz nahrazuje potřebnou kvalifikaci provozovatelů zdrojů do instalovaného výkonu 1 MW. Státní licence je nezbytná pro provozování těchto energetických zdrojů (živnostenská oprávnění v této oblasti se nevydávají).

Členství

Členem Svazu může být každý občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18 let, jakož i fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě příslušného oprávnění v České republice nebo v zahraničí.

Na základě projeveného zájmu o členství ve Svazu mu bude zaslána přihláška a Stanovy Svazu. Žadatel je povinen vyplnit  přihlášku do Svazu a písemně v ní prohlásit, že přistupuje ke stanovám svazu a ostatním vnitřním předpisům a zavazuje se k jejich dodržování.Valná hromada konaná dne 18. 3. 2017 schválila změnu výše členských příspěvků členů takto:

Členské příspěvky od r. 2017

Kč/rok
Základní sazba pro všechny členy SPVEZ, z. s. 500,-
Pohyblivá sazba dle velikosti zdroje (hraniční hodnoty se zaokrouhlují směrem dolů)
Fyzické osoby bez zdroje 0,-
Právnické osoby 10 000,-
Fyzické osoby a právnické osoby se zdrojem 0 - 10 kW 0,-
10 - 20 kW 500,-
20 - 35 kW 1 500,-
35 - 50 kW 3 000,-
50 - 100 kW 5 000,-
100 - 200 kW 7 500,-
200 - 500 kW 10 000,-
500 - 1 000 kW 15 000,-
nad 1 000 kW 20 000,-

Ke stažení

Vedení spolku

Předsednictvo

Jméno E-mail Mobil
Štípský Pavel
Člen vedení
,
Předseda spolku
PavelStipsky@seznam.cz ‭+420608747773
Štěpánek Jan
Místopředseda
stepanek@wenergie.com 777240110
Mašek Milan
Místopředseda
masek.mve@tiscali.cz
Bernášek Svatopluk
První místopředseda
svatopluk.bernasek@seznam.cz .

Další členové vedení

Jméno E-mail Mobil
Berkovský Jiří
Člen vedení
jiri.berkovsky@seznam.cz 608631168
Bezděka Jiří
Člen vedení
jiri.bezdeka@post.cz 724610122
Daněk Vladimír
Člen vedení
danek.vladimir.danek@seznam.cz 777622400
Frýdl Ivo
Člen vedení
ivofrydl@seznam.cz
galasek@elzi.cz
Člen vedení
galasek@elzi.cz 602753464
Kořínek Jiří
Člen vedení
kor.jir@seznam.cz 774223363
Mácha Vladan
Člen vedení
machavladan@gmail.com 737136309
Majer Viktor
admin
 | 
Editor
 | 
Člen vedení
viktor.majer@centrum.cz 737452440
Mikule Martin
Člen vedení
hydrom@seznam.cz 731455454
Mojžíš Josef
Člen vedení
mojzisjosef@seznam.cz 605779673
Pavel Lacko
Člen vedení
lacko@stingcz.cz 602270862
Šonka Zbyněk
Člen vedení
zbynek.sonka@entergeo.com +420
Štěrba Václav
Člen vedení
sterba@slezan.com 602254174
Štípský Pavel
Člen vedení
 | 
Předseda spolku
PavelStipsky@seznam.cz ‭+420608747773
Vochta Antonín
Člen vedení
antonin.vochta@seznam.cz

Dozorčí rada

Jméno E-mail Mobil
Šmic Pavel
Předseda dozorčí rady
condor@spacaky.cz 602325418
Pešek Petr
Člen dozorčí rady
pesek.kocanda@seznam.cz
Sýkora Jan
Člen dozorčí rady
sykora_jan@atlas.cz 607189193
Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.