Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Od odborníků,
kteří se rozhodli sdělit své znalosti ostatním

zveřejněnotéma, (autor)
[2019-04-18] Migrační prostupnost vodních toků ČR
[2018-11-12] MVE v ČR. Reálně využitelný potenciál rozvoje MVE pro období 2020 – 2030 (SPVEZ, z.s.)
[2002-04-22] Malé vodní turbíny, (Josef Mojžíš, VEMO Blansko)
[2002-04-22] Automatizace provozu MVE, (Ing. Josef Čižinský)

Vyzýváme všechny, kteří sem chtějí přispět, aby článek vypracovali v elektronické podobě ve formátu .DOC/.DOCX (MS Word), nebo .PDF pro PC. Přiložte i ilustrativní obrázky (fotografie ve formátu .JPG, čárová grafika ve formátu .GIF, případně vše ve formátu .PNG), případně odkaz na videoklip umístěný na serveru Youtube.

Přednostně posílejte příspěvky vedení Svazu elektronickou poštou jako přílohu na adresu . Alternativně lze přijmout i CD, nebo DVD.