Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Od vedení Svazu

zveřejněno
[2022-08-22] Smutná zpráva
[2021-11-04] Smutná zpráva
[2021-09-28] Valná hromada SPVEZ, z.s.
[2021-09-28] POZOR! Změna adresy sídla Svazu
[2020-07-18] Valná hromada SPVEZ
[2020-07-18] Smutná zpráva
[2020-07-13] Zahájení 37. běhu Rekvalifikačního kurzu pro udělení LICENCE na výrobu energie v malých energetických zdrojíc...
[2020-03-10] Zpráva vedení SPVEZ, z. s., členům č. 2020_05
[2020-03-05] Valná hromada SPVEZ - ZRUŠENO -
[2020-01-16] Zpráva vedení SPVEZ, z. s., členům č. 2020_1
[2019-12-22] Prezentace SPVEZ: NOVÝ VÝVOJ V OBLASTI VODNÍ ENERGIE – RENEXPO INTERHYDRO
[2019-11-03] NOVÝ VÝVOJ V OBLASTI VODNÍ ENERGIE – RENEXPO INTERHYDRO
[2019-08-31] Důležitá zpráva vedení SPVEZ, z. s., členům, č. 2019_8
[2019-03-17] Valná hromada SPVEZ
[2019-03-02] Nesouhlasné stanovisko SPVEZ z.s. s připomínkou MŽP ke změně zákona o vodách
[2019-02-20] Statistická data ke Světové zprávě o rozvoji MVE za ČR k 31.12.2017
[2019-02-17] Příprava Světové zprávy o rozvoji MVE
[2019-01-03] Smutná zpráva
[2018-05-20] XXX. Sněm Hospodářské komory ČR
[2018-03-23] Valná hromada SPVEZ
[2017-11-27] POZVÁNKA: PRÁVNÍ PORADNA K VODOPRÁVNÍM ZÁLEŽITOSTEM
[2017-10-12] Dotazník MVE
[2017-06-02] Změna uživatelského přístupu do centrálního systému operátora trhu (CS OTE)
[2017-04-04] Předpis hrazení členských příspěvků & Důvodová zpráva
[2017-04-04] Stanovy SPVEZ ve znění schváleném valnou hromadou dne 18. 3. 2017
[2016-11-09] Prohlášení Mládka k hrozbám předsedkyně ERÚ
[2016-08-19] Ministerstvo průmyslu nevyplácí podpory malým vodním elektrárnám, vymlouvá se na Brusel
[2016-05-31] DŮLEŽITÁ VÝZVA- MVE, které byly uvedeny do provozu/zrekonstruovány v období 2005-13
[2015-11-24] Rozhodnutí ERÚ o stanovení výkupní ceny a výši zeleného bonusu pro rok 2016
[2015-10-26] Využití služby Google Drive pro distribuci datových souborů členům
[2015-10-07] Podklady pro Národní akční plán na roky 2014 – 2020
[2015-07-14] Stanovy SPVEZ ve znění schváleném valnou hromadou dne 23. 5. 2015
[2014-01-09] POZOR! Změna adresy sídla Svazu
[2013-04-10] Stanovisko OTE a.s. v případě změny tarifu na rekonstruovanou malou vodní elektrárnu
[2013-02-13] Návod k nastavení zaručeného podpisu a Firefoxu pro komunikaci s Operátorem trhu
[2012-11-02] Manuál pro registraci výrobců (systém pro výplatu podpory výroby z OZE)
[2012-11-02] Změny v poskytování podpory výrobcům elektřiny (platí pro všechny vč.MVE) od 1.1.2013
[2012-09-26] Dopis ministra Ing. Petra Bendla k omezení zásahů do majetkového uspořádání MVE
[2012-07-18] Dopis ministru MZe Petru Bendlovi
[2012-03-18] Valná hromada SPVEZ
[2011-09-26] Dopis ministra zemědělství Ing.Ivana Fuksy ve věci blokace staveb MVE
[2011-09-22] Komentář k dopisu Správy KRNAP ze dne 9. 9. 2011 pro majitele a provozovatele MVE
[2011-09-20] Dopis členům Svazu ve věci jednání o výkupních cenách elektřiny pro rok 2012
[2011-08-29] Dopis ministru MZe Ivanu Fuksovi Strategická koncepce rozvoje MVE
[2011-03-15] Odpověď předsedy vlády ČR Petra Nečase ve věci strategické koncepce rozvoje MVE
[2011-03-07] Vyjádření SPVEZ ke koncepci MZe členům vlády
[2011-02-22] Pozměňovací návrh k Vládou schválené změně v energetickém zákoně
[2011-01-11] Dopis předsedovi vlády ČR Petru Nečasovi ve věci strategické koncepce rozvoje MVE
[2010-08-28] Odpověď ministra MZe Ing. Ivana Fuksy na náš dopis z 2. srpna 2010
[2010-08-28] Řádná valná hromada SPVEZ
[2010-08-12] Dopis ministru MZe Ing. Ivanu Fuksovi strategická koncepce rozvoje MVE
[2010-06-11] Dohoda SPVEZ a Cechovního sdružení provozovatelů MVE
[2010-05-25] Velká novela vodního zákona vyšla ve sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 150/2010 Sb.
[2010-05-10] Prezident podepsal zákon ze dne 23. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb.
[2010-05-05] Dopis předsedy SPVEZ M. Tůmovi_(Hydrohrom)
[2010-05-04] Informace o schválení Vodního zákona
[2010-04-12] Dopis předsedy SPVEZ členům
[2010-03-23] Vyjádření k uplatnění výdajů % z příjmů_u fyzických osob vedoucích účetnictví
[2010-03-03] Odpověď ministra zemědělství ve věci - strategická koncepce rozvoje MVE
[2010-02-19] Dopis ministru zemědělství. Strategická koncepce rozvoje MVE
[2009-12-21] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5 a 7/2009 ze dne 23. a 25. listopadu 2009
[2009-12-12] Odpověď ministra zemědělství Jak. Šebesty na interpelaci poslankyně PSP ČR Kat. Konečné
[2009-11-10] Cenové rozhodnutí č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009
[2009-10-29] Připomínky k návrhu Politiky ochrany klimatu v ČR
[2009-07-17] Odpověď ministra MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE
[2009-07-01] Reakce na odpověď ministra MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE
[2009-07-01] Odpověď ministra MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE
[2009-06-02] Dopis ministru MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE
[2009-05-28] E-mail: Ministerstvo zemědělství ČR (Ing. Jan Ludvík), Věc: Koncepce rozvoje MVE
[2009-04-27] ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPVEZ
[2009-02-23] Návrh novely zákona o vodách - dopis členům SPVEZ
[2009-02-19] Návrh novely zákona o vodách - připomínky SPVEZ
[2009-02-05] Návrh novely zákona o vodách
[2009-01-22] Zápis z mimořádné valné hromady SPVEZ, konané dne 13. 12. 2008 v 10,00 hod.
[2008-12-10] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2008-výkupní ceny elektřiny z OZE Eko-energie z programu OPPI
[2008-09-15]  Rekvalifikační kurz pro udělení LICENCE na podnikání v malých energetických zdrojích
[2008-05-07] POZVÁNKA: Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE – VIII. ročník
[2007-11-21] Důležité upozornění
[2007-03-28] POZVÁNKA: Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE – VII. ročník
[2003-06-24] Usnesení z valné hromady SPVEZ, konané dne 8. 6. 2003 v Dolním Dvoře u Vrchlabí
[2003-06-24] Zpráva o činnosti SPVEZ přednesená na Valné hromadě 8.6.2003 v Dolním Dvoře u Vrchlabí
[2002-06-02] Usnesení z valné hromady SPVEZ konané v Pasohlávkách dne 2.6.2002
[2002-04-18] Zprávy z vedení Svazu