Strnky jsou archivovny Nrodn knihovnou R

Inzerce
zvolte si prosm typ inzerce

Prodej 2022-02-07 Nkup 2022-02-02 Ostatn 2022-02-02
Poadavky na inzerci zde zaslejte Veden Svazu.
Uvete:
 • Typ inzerce;
  • prodej - nabzte-li k prodeji to co vlastnte;
  • nkup - chcete-li koupit to co vlastn nkdo jin;
  • ostatn - nabdka/poptvka vrobk a slueb, nebo jin;
 • Nadpis inzertu strun a vstin popisujc nabzenou nebo poptvanou vc/slubu;
 • Text ke zveejnn v inzertu. m vce informac, tm lpe;
 • Jmno inzerenta;
 • Vae pln kontaktn daje, na kterch budete skuten k zastien;
 • Adresu vaich webovch strnek (URL);
 • Pilote ppadn fotografie, nebo grafy, ppadn i odkaz na krtk video vmi umstn na www.youtube.com;
 • U grafickch ploh pipojte k jednotlivm polokm vstin popis obsahu i jejich tmatu.
Veden Svazu si vyhrazuje:
 • Prvo krtit zveejovan inzerty;
 • Prvo opravit jazykovou (pravopisnou) formu inzertu;
 • Prvo odmtnout inzert z kapacitnch dvod;
 • Prvo odmtnout neslun nebo nevhodn inzert.
Dejte nm laskav vdt, kdy pestal v inzert bt aktuln, abychom jej mohli odstranit.