Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Poradenství a posudky

Poskytujeme základní konzultace týkající se energetické legislativy a technické a ekonomické problematiky OZE.

Naše poradenství je zaměřeno na oblast využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie a celkově na výrobu, rozvod a spotřebu energie, na energetické úspory a na problematiku energetiky obecně.

Konzultace poskytujeme podnikatelům v naší oblasti, ale i obcím, městům a občanům.

Konzultační hodiny je potřeba dohodnout předem telefonicky, písemně, nebo E-mailem.