Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Turbína Doosan Škoda Power je srdcem koncentrované solární elektrárny v poušti Atacama

Doosan Škoda Power úspěšně dodala a zprovoznila 110MW parní turbínu v koncentrované solární elektrárně v poušti Atacama, která vyrobí elektrickou energii pro přibližně 380 tisíc domácností v chilském regionu Antofagasta.

Jelikož je Chile jednou ze zemí, která v regionu aktivně podporuje elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, je tento projekt důležitým milníkem jak pro Chile, tak pro celou Latinskou Ameriku. Technologie koncentrovaného soláru s uložištěm umožňuje generovat elektrickou energii ze slunce 24 hodin denně, podobně jako standardní konvenční elektrárny.

Technologie koncentrovaného soláru je jednou z dnešních možností výroby elektrické energie ze slunce. Její hlavní výhodou je, že umožňuje ukládat teplo ze slunce do tepelného uložiště za pomoci alkalických solí a z něj následně vyrábět elektrickou energii i během noci. Alkalické soli se přes den nabíjejí z tzv. přijímače, do kterého jsou koncentrovány sluneční paprsky. Přijímačem protékají tekuté soli, které se v něm ohřívají. Následně je přenosem tepla ze soli vyrobena pára, která roztočí turbínu vyrábějící elektrickou energii. V zásadě se tedy v elektrárně ukládá tepelná energie, která je parní turbínou v případě potřeby přeměněna na elektrickou. Tato technologie má do budoucna potenciál nahradit fosilní zdroje energie jako je uhlí nebo plyn.

Koncový zákazník Cerro Dominador je jedním z předních latinskoamerických společností, které tuto technologii na kontinentu využívá. „Je nám velikou ctí být součástí tohoto úspěšného projektu. Na vývoji technologie koncentrovaných solárních elektráren se podílíme už 15 let s referencemi začínajícími od 1 MW. Spolupracujeme také na vývoji různých druhů úložišť tepelné energie jako jsou například různé konzistence solí, využití sodíku či jejich kombinace s využitím různých médií v parních cyklech. Projekt o velikosti 110 MW je důkazem toho, že se v praxi posouváme k solárním elektrárnám většího výkonu. Zvětšováním velikostí solárních elektráren napomáháme konkurenceschopnosti této, prozatím nákladnější, technologie se zlepšením návratnosti a zvyšováním ekonomického smyslu produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů,“ říká Michal Sarpong, Oblastní obchodní ředitel v Doosan Škoda Power.

Tento úspěch Cerro Dominador jako koncového zákazníka a Acciony jako zhotovitele představuje otevřené dveře technologiím koncentrovaného soláru v Latinské Americe. Zároveň je to ukázkový projekt a etalon pro další projekty podobného rozsahu v regionu. Optimální podmínky pouště Atacama s vysokým koeficientem slunečního záření, vysokou nadmořskou výškou a vzduchem s nízkou hustotou jsou základem pro úspěšné a efektivní využití technologií koncentrovaného soláru. Doosan Škoda Power se aktivně podílí na snižování emisí CO2 ve výrobě elektrické energie tím, že napomáhá přechodu od konvenčních technologií k obnovitelným zdrojům. Tato podpora spočívá v modifikaci parních turbín na aplikace vyrábějící zelenou energii a zároveň posouváním hranice účinnosti, aby se případně spotřebovalo co možná nejméně běžného paliva.