Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tři jaderní regulátoři, včetně toho českého, budou spolupracovat na licencování modulárního reaktoru NUWARD™

Evropští jaderní regulátoři v čele s francouzským bezpečnostním úřadem ASN budou spolupracovat na analýze pravidel pro licencování malých modulárních reaktorů. Cílem je harmonizace pravidel pro tuto technologii napříč státy.

Referenčním designem modulárního reaktoru bude projekt NUWARD francouzské společnosti EDF.

Francouzská energetická společnost EDF oznámila, že její design malého modulárního reaktoru (SMR) NUWARD poslouží evropským regulátorům při získávání zkušeností s touto technologií. Přezkumu pod vedením francouzského ASN se bude účastnit i finský regulátor STUK a český Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Analýza se bude zabývat mimo jiné národními pravidly udělování licencí a bezpečnostními standardy. Dále pak mají úřady diskutovat postupy a sdílet své dosavadní zkušenosti.

EDF si pak od spolupráce slibuje harmonizaci pravidel v jednotlivých státech při licencování této technologie tak, aby tento proces probíhal v budoucnu rychleji. Zároveň chce společnost identifikovat oblasti, které regulátory zajímají, aby se mohla na proces řádně připravit.

Řešení pro uhlíkovou neutralitu?

EDF prezentuje svůj projekt malého modulárního reaktoru NUWARD jako jeden z možných nástrojů pro dosažení uhlíkové neutrality. Elektrárna NUWARD má disponovat dvěma lehkými tlakovodními reaktory a celkovým výkonem 340 MWe.

„Společnost EDF s potěšením předkládá svůj reaktor NUWARD jako testovací případ pro hodnocení SMR, které předznamenává spolupráci evropských regulátorů. Děkuji francouzskému bezpečnostnímu úřadu ASN a jeho evropským kolegům STUK a SUJB za jejich přístup. Potvrzuji odhodlání EDF přispět k urychlení zavádění SMR po celém světě a hrát zásadní roli při dosažení cíle uhlíkové neutrality do roku 2050,“ uvedl Xavier Ursat, výkonný ředitel skupiny EDF, odpovědný za strojírenství a nové jaderné projekty.

Projekt NUWARD představila EDF v roce 2019 s tím, že by chtěla mít finální design hotový v roce 2023. Do roku 2030 by pak měla probíhat koncepční fáze, následovaná výstavbou demonstračního bloku.

Zdroj: oenergetice.cz ►, 14. červen 2022, Jiří Salavec