Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výroba elektřiny za posledních 10 dní v říjnu 2022

Pohled na tento graf ukazuje absolutní závislost Česka na výrobě elektřiny jadernými a hnědouhelnými elektrárnami.

Source of data: Transparency - ENTSO-E

Z tohoto grafu je vidět absolutní závislost energetického mixu ČR na jaderné energii, uhlí a zemním plynu.

Poznámka:
Z jaderných zdrojů jde o Temelín a Dukovany. Další výstavba JE Dukovany stále není jasná, zejména kdo konkrétně a kdy stavbu bude realizovat (pokud vůbec).
Uhelné elektrárny ekologičtí aktivisté by chtěli uzavřít co nejdříve (nejlépe ihned).
OZE už v chladnějších dnech na počátku zimního období ukazuje, že má jen marginální význam. Vůbec nemá smysl i jen uvažovat o OZE jako o náhradě za uhlí a jádro.
EU nabízí řešení jen v nabídce investic do solárních a větrných parků, což v našich geografických podmínkách není řešitelné (jsme vnitrozemský stát).
Z toho plyne, že nás čeká v energetice krizová situace, snad jen do doby dostavby jádra v Dukovanech (asi do roku 2038 až 2040).

Ing. Jan Bouška (SPVEZ)