Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

Aljaška zjednoduší licencování jaderných mikroreaktorů

Americký stát Aljaška přijal nové předpisy pro zefektivnění licenčního procesu umisťování mikroreaktorů. Nové předpisy upouštějí od některých požadavků kladených na umístění velkých reaktorů a vstoupí v platnost v srpnu tohoto roku.

Aljaška a první projekty mikro-modulárních reaktorů
Aljaška a první projekty mikro-modulárních reaktorů

Výstavba jakéhokoliv budoucího jaderného zařízení na Aljašce vyžaduje jak státní tak federální povolení. Americký jaderný dozor (US NRC) zajišťuje dozor nad civilní jadernou bezpečností a všechny schvalovací činnosti týkající se nového zařízení spadají pod tento orgán. Stát Aljaška má nyní pravomoc vydat povolení k umístění jaderného zařízení.


Dříve nemělo Aljašské ministerstvo životního prostředí možnost vydat povolení k umístění mikro-modulárního reaktoru (MMR) v případě, že lokalita nebyla dříve licencována pro jaderné zařízení se souhlasem místních orgánů.
Nová pravidla odstraňují požadavek na dřívější licencování lokality pro umístění mikro-modulárního reaktoru. Nová vyhláška definuje mikro-modulární reaktor jako zařízení neprodukující výkon větší než 50 MW. V „neorganizovaných“ lokalitách, které nedisponují vlastní samosprávou, vydá povolení k umístění zákonodárný sbor. 


Nová pravidla specifikují nejmenší vzdálenosti mikro-modulárního reaktoru jako:
•    823 metrů od domovů
•    92 metrů od hranice národních parků, či rezervací a lokalit ohrožených bouřkami
•    30 metrů od veřejné silnice, či kolejí
Jaderné zařízení nesmí být postaveno v lokalitách ochranného vodního zdroje. Pravidla také specifikují záplavové oblasti. V případě lokality s historickými povodněmi, musí provozovatel prokázat nezničení zařízení v případě stoleté vody.


"Provedené změny dávají komunitám větší kontrolu nad plněním lokálních energetických požadavků. Navíc pokládají základy pro developery, kteří tak mohou využívat spolehlivou a bezemisní jadernou energetiku jako zdroj energie pro odlehlé komunity. Aljašský venkov je nyní závislý na využití diesel generátorů. Přechod na jadernou energetiku může znamenat jak nižší ceny energií, tak také čistší ovzduší. Je důležité zapojit všechny strany včas. Nyní poskytneme lokálním samosprávám možnost, nebo požadavek podílet se na umístění nových jaderných zařízení. To je pro úspěch těchto technologií na Aljašce zásadní," uvedli zástupci státu Aljaška.


Aljaška a první projekty mikro-modulárních reaktorů
Již nyní jsou dva projekty výstavby MMR na Aljašce ve fázi plánování. Zařízení by mělo stát na Aljašské základně Eielson v lokalitě Valdez. Na projektech spolupracuje také společnost Copper Valley Electric Association (CVEA).
Americké ministerstvo vzdušných sil preferovalo lokalitu výstavby prvního demonstračního mikro-modulárního reaktoru na základně Eielson. V září 2022 ministerstvo v partnerství se společností Defense Logistic Agency Energy vydalo žádost o návrh vybudování MMR na základně.


Smlouva deklaruje vlastnictví a provoz reaktoru na jeho provozovatele. Provozovatel elektrárny prodá elektřinu americké vládě v rámci dlouhodobé smlouvy za fixní cenu. Zařízení má dodávat elektřinu a páru a zajistit požadavky základny o hodnotě 5 MWe. Stávající plán počítá se spuštěním zařízení v roce 2027.
Na druhém projektu spolupracuje CVEA se společností Ultra Safe Nuclear. Obě firmy podepsaly dohodu, na základě které bude prozkoumána možnost výstavby prvního civilního komerčního mikro-modulárního reaktoru na Aljašce. CVEA nyní poskytuje elektřinu a teplo pro více než 3800 zákazníků.


Projekty mikro-modulárních reaktorů vznikají i v Kanadě, kde by měly dodávat elektřinu a teplo do odlehlých oblastí. Na podobné koncepci jednoduchého reaktoru pracuje také společnost Westinghouse, která nabízí koncept eVinci. Ten také splňuje podmínky pro základnu Eielson na Aljašce, ale prozatím není dáno datum výstavby ani v Kanadě, kde již probíhá předlicenční hodnocení návrhu.
 

Zdroj: https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/aljaska-zjednodusi-licencovani-jadernych-mikroreaktoru, 9. srpen 2023, Pavel Suk

Nejnovější zprávy

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.