Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

Komunitní elektrárny

Rozvoj tzv. komunitní energetiky u nás pořád brzdí chybějící legislativa. Chystaná novela energetického zákona by měla dovolit sdílet vyrobenou elektřinu mezi jednotlivými odběrnými místy a umožnit tak efektivně nakládat s vyprodukovanými přebytky energie, které někdy poskytnou např. fotovoltaiky. V budoucnu by to mělo pomoci využít potenciál i dalších komunitních zdrojů, jako jsou větrné elektrárny či biometanové stanice.

Energeticky dobře využitá střecha velkého obytného domu (Zdroj Solarimo, Pixabay)

Komunitní energetika je systém komunitního vlastnictví obnovitelných zdrojů k výrobě energie. Od běžného vlastnictví elektráren komerčními firmami se liší tím, že hlavním cílem není dosažení zisku, ale zajištění benefitů pro skupinu. Vlastníky komunitních elektráren mohou být kupříkladu obce, firmy, zemědělská družstva či sousedé. Rozvoj komunitní energetiky umožní domácnostem, obcím či firmám zásadně snížit závislost na drahých dodávkách elektřiny ze sítě díky sdílení lokální, čisté a levné energie. Zásadním argumentem pro rychlý rozvoj komunitní energetiky v České republice jsou aktuální rostoucí ceny elektřiny a plynu i snaha o ochranu klimatu. Podle výzkumů má zároveň komunitní energetika v České republice výrazný potenciál. Z loňské analýzy od EGÚ Brno vyplývá, že jen komunitně vlastněné solární a větrné elektrárny by za rok dokázaly vyrobit přes 12,5 TWh (terawatthodin) elektřiny, což je téměř 80 % veškeré spotřeby elektřiny českých domácností (domácnosti v ČR spotřebovávají něco víc než čtvrtinu vší elektřiny spotřebované v ČR). Studie se přitom zaměřovala pouze na obce a bytové domy, celkový potenciál komunitní energetiky je tak ve skutečnosti výrazně vyšší.

Klíčová novela stále čeká na schválení

Tisíce energetických komunit již v Evropě fungují, ale v České republice brání rychlejšímu rozvoji chybějící legislativa. Patřičná novela energetického zákona musí nejdříve projít schválením parlamentu. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by být platná od začátku příštího roku. Zásadní změnou, kterou by měla přinést, je zrušení nutnosti spotřebovat energii v objektu, v němž byla vyrobena. Novela umožní veškerou vyrobenou energii sdílet mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství a nebude tak nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě. Elektřina však samozřejmě musí být přenesena skrze distribuční soustavu, což  může vést k navyšování distribučních poplatků.

Potenciál ukrytý v bioplynových stanicích, ale i dalších zdrojích

V souvislosti s komunitní energetikou jsou jakožto zdroj výroby elektřiny nejčastěji uváděné fotovoltaické elektrárny. Ty v loňském roce zaznamenaly obrovský nárůst o 366 %, neboť se v tomto směru jedná o nejjednodušší technologii, kterou si může pořídit i jednotlivec. U obnovitelných zdrojů je ale důležité, aby se vzájemně doplňovaly. Slunce nesvítí stále. Doplňkem by v tomto směru mohly být elektrárny větrné, existují však i další dostupné varianty. Pro obce mohou být zajímavé i bioplynové stanice, neboť i ty stávající již většinou patří svazku obcí. Lze očekávat, že do budoucna se tyto stanice budou přiklánět i k biometanu.

Příkladem může být inovace dosavadní bioplynové stanice v Litomyšli na biometanovou stanici. Ta od loňského roku v areálu místního zemědělského družstva využívá technologii čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu. „Biometan se následně vtláčí do plynárenské sítě. Cílem je tento energetický zdroj nabídnout zákazníkům. Ačkoliv biometanové stanice jsou v Česku zatím pouze dvě, ukazuje zahraniční praxe, že do budoucna mohou být takové stanice z hlediska komunitní energetiky poměrně zásadní. Věříme, že řešení v Litomyšli tak bude inspirací i pro další aktéry v tomto odvětví,“ uvedla Monika Zitterbartová ze společnosti Hutira, která biometanovou stanici v Litomyšli realizovala.

Tím však výčet potenciálních energetických zdrojů, ze kterých mohou komunity v budoucnu těžit, nekončí. Poněkud neprobádaným tématem v Česku je například i využití vodíku, přitom třeba německý Hassfurt je díky kombinaci obnovitelných zdrojů a hydrolyzéru energeticky pozitivní obcí. Potenciálních cest k efektivnímu využití komunitní energetiky se tak otevírá celá řada.  

 

Zdroj: https://www.3pol.cz/cz/rubriky/obnovitelne-zdroje/2949-komunitni-elektrarny,

14. března 2023 

Nejnovější zprávy

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.