Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

Vyrábíme unikátní produkt světové kvality

Nadnárodní výrobce turbín a zařízení pro vodní elektrárny v poslední době výrazně posílil svou pozici na severoamerickém kontinentu a zajímavé zakázky realizuje i v Evropě. Společnost koncentruje výzkum, vývoj a engineering v Blansku a výrobu ve Slovinsku. Litostroj je průmyslovým pilířem skupiny Energo-Pro, která téměř 30 let investuje do vodní energetiky a provozuje vodní elektrárny v Gruzii, Bulharsku, Turecku a Česku.

MVE

Nadnárodní výrobce turbín a zařízení pro vodní elektrárny v poslední době výrazně posílil svou pozici na severoamerickém kontinentu a zajímavé zakázky realizuje i v Evropě. Společnost koncentruje výzkum, vývoj a engineering v Blansku a výrobu ve Slovinsku. Litostroj je průmyslovým pilířem skupiny Energo-Pro, která téměř 30 let investuje do vodní energetiky a provozuje vodní elektrárny v Gruzii, Bulharsku, Turecku a Česku.

Obnovitelné zdroje mají v poslední době „zelenou“ téměř na všech kontinentech. Jak se to projevuje v Litostroji?

Jsme samozřejmě rádi, že téma obnovitelných zdrojů nabývá na významu. Podpora zelené energie je součástí energetických koncepcí států po celém světě a pro plnění jejich cílů je hydroenergetika velmi logická volba. Následné investice do těchto projektů nám pak přináší příležitosti. Pro nás je to do budoucna záruka potřeby dodávek našich řešení pro tento segment trhu.

Jakými změnami prošla nebo prochází skupina Litostroj v poslední době?

Celkem zásadními. A mnohé nás čekají. Poslední dva roky nás naučily nutnosti umět se rychle přizpůsobit novým podmínkám na trhu. Covidová doba a následně i konflikt na Ukrajině přinesly do našeho byznysu nemalé výzvy. Nárůst cen materiálů a energií, rozkolísané trhy a narušené dodavatelské řetězce nás donutily naučit se rychlé adaptaci na stále se měnící podmínky a přizpůsobit tomu naše vnitřní procesy.

Více jsme zacílili na trhy a služby, které pro nás mají největší význam z pohledu utilizace vnitřních zdrojů, a to jak výrobních, tak inženýrských. Tam upínáme největší pozornost. Okrajové segmenty našeho portfolia se pak snažíme výhodně kooperovat nebo plně outsourcovat.

Další nemalou výzvou je pro nás komplexní digitalizace, kterou jsme nedávno odstartovali na všech úrovních firmy.

VÝJIMEČNÁ KANADA

Výrazně posilujete na severoamerickém kontinentu, v Kanadě působíte dlouhodobě, v USA jste pobočku otevřeli nedávno. Jaké zakázky jste získali v těchto zemích?

Naše pobočky v Kanadě a USA nám dělají radost. Ve Spojených státech jsme otevřeli kancelář v Alabamě a máme s ní velké plány. Ve fázi realizace tam nyní máme 4 významné dodávky pro Southern Company. Jde o dodávky tří velkých oběžných kol s velmi atypickou geometrií profilu o průměru 4,5 metru a jednotkovém výkonu 30 MW a jedné 58 MW Francisovy turbíny s též úctyhodnými rozměry. Dalším příkladem může být dodávka nové Kaplanovy turbíny do elektrárny na řece Missouri o výkonu 32 MW.

Kanadu si již dovolím považovat za tradiční trh pro Litostroj. Tvrdě jsme pracovali, abychom se zde s naším produktem prosadili. I tak si ale myslím, že jsme stále na začátku a tento trh pro nás skýtá velkou příležitost k dalšímu růstu. Aktuálně pracujeme na šesti projektech v různé fázi rozpracovanosti a dva nové projekty právě teď rozjíždíme. Mezi těmito novými je jeden výjimečný, který jsme zasmluvnili krátce před koncem minulého roku. Jde o dodávku několika kompletních soustrojí (turbína + generátor) na klíč pro našeho kanadského zákazníka v rekordní výši téměř 2,5 mld. korun.

USA PRO HYDRO ZEMĚ ZASLÍBENÁ

Čím je severoamerický kontinent pro váš byznys zajímavý a jaký má potenciál?

USA jsou po Číně a Brazílii třetím největším výrobcem energie z vodních elektráren. Mluvíme o více jak 100 GW instalované kapacity v hydru. Většina států má nastavené cíle na bezemisní výrobu na dalších 30 let, těch v zásadě nelze jednoduše dosáhnout bez investic do hydroenergetiky. Navíc jsou tyto aktivity podpořeny balíčkem daňových úlev, schváleným Sněmovnou reprezentantů v loňském roce v hodnotě téměř 400 mld. dolarů, který zahrnuje i modernizace stávajících vodních elektráren a novou výrobu. Tu především v oblasti přečerpávacích elektráren.

Dalším důvodem, proč je pro nás tento trh zajímavý, je velké množství stárnoucí infrastruktury. Běžně pracujeme na modernizacích elektráren, které prochází první významnou rekonstrukcí za posledních 30, 40 i 50let! Právě v této disciplíně, jako je modernizace či rehabilitace stávajících energetických zdrojů, vidíme největší příležitosti a máme co nabídnout.

Kanada je pak synonymem pro hydroenergetiku. Obnovitelné zdroje se podílí na výrobě elektřiny dvěma třetinami, a to zejména díky zdrojům vodní energie. Opět logická volba, proč zde chceme i nadále rozvíjet náš byznys.

Projekty, které dodáváme na tento severoamerický trh, jsou velmi komplexní, zahrnují jak dodávky zařízení vyrobené v našem závodě ve Slovinsku, tak dodávky zajišťované místními dodavateli. To vyžaduje dobrou koordinaci aktivit a komunikaci mezi našimi kolegy v EU a Americe.

V USA jste začínali zajímavou zakázkou rehabilitace ústrojí na vodní elektrárně Lay v Alabamě. Kam jste se posunuli od té doby?

Ano, pohledem současnosti to byla průlomová zakázka, kterou jsme úspěšně předali v roce 2021. Lay je nejstarší elektrárna na řece Coosa provozovaná společností Alabama Power, do které jsme dodali nové oběžné kolo velmi netradičního tvaru. Od té doby máme se stejným klientem nasmlouvané dodávky dalších čtyř jednotek.

VÝZKUM NA SVĚTOVÉ ÚROVNI

Opíráte se o unikátní výzkum a vývoj. Na čem je postavený?

Výzkum a vývoj je pro nás naprosto klíčový. Hydraulický návrh velkých turbín, který splňuje ty nejpřísnější technické požadavky zákazníka, je výzkum na nejvyšší úrovni. Takové know-how má dnes na světě jen hrstka firem. My do této skupiny právem patříme. Jsem velmi pyšný na naše výzkumné pracovníky a inženýry, kteří s vášní pro věc posouvají naši firmu kupředu.

Hydraulický výzkum máme soustředěný v Blansku. Tam jsme v roce 2011 uvedli do provozu hydraulickou laboratoř, která je základním elementem pro náš experimentální výzkum a ověřování provozních parametrů nových turbín. Laboratoř má dvě univerzální stanice a umožňuje nezávislé měření modelů všech typů vodních turbín, včetně reverzních, které tvoří srdce přečerpávacích elektráren.

Platí, že hlavním tématem pro výzkum a vývoj je zvýšení efektivity, resp. zvýšení výkonu celého soustrojí? Jak u stavby nových elektráren, tak ale hlavně u rehabilitací těch starších?

Ano, je to tak. Snahou provozovatelů elektráren je maximalizovat výrobu a v tom hraje účinnost klíčovou roli. V segmentu středních a velkých elektráren, které jsou naším zájmem, je tlak na nejvyšší možnou účinnost poháněný vysokou cenou energie. Ale to není jediný požadavek. Moderní vodní zdroje se více a více zapojují do dalších energetických služeb, jako je například regulace elektrické soustavy. To s sebou nese další specifické požadavky. A právě umění skloubit tyto různé požadavky při dodržení maximální možné účinnosti, největšího možného provozního rozsahu, kavitační odolnosti a životnosti turbíny vyžaduje inženýring na špičkové úrovni. A ten máme. Nejen naši výzkumníci, ale také designeři, kteří musí umět představy “hydrauliků“ zhmotnit, patří k těm nejlepším. V tomto hrdě navazujeme na historickou tradici vývoje a výroby turbín v Blansku.

RAKOUSKÉ ÚSPĚCHY

Právě díky vašim inženýrům se Litostroji podařilo dostat se i na rakouský trh, který je domovem vašich konkurentů. Jsou zakázky pro rakouské přečerpávací elektrárny tím nejprestižnějším, na čem se podílíte v Evropě?

Rakouský zákazník je velmi náročný na kvalitu a má vysoké technické požadavky. Jsme právem hrdí na to, že naše řešení putují do rakouských strategicky významných elektráren. Například pro přečerpávací elektrárnu Häusling v Zillertalu jsme vyvinuli dvě oběžná kola Francisovy turbíny s celosvětově rekordním spádem 734 metrů. Ta díky navýšení účinnosti dodá do sítě o 2 miliony kilowatthodin ročně více. Dalším příkladem může být výměna reverzních turbín přečerpávací elektrárny Limberg ve známém lyžařském středisku Kaprun nebo dodávka mohutných Kaplanových turbín do elektráren na Dunaji, jejichž průměr se blíží 8 metrům. Pokud bych ale měl vybrat skutečnou technickou perličku, tak by to bylo řešení pro rakouskou energetikou společnost Verbund, která si u nás zadala zakázku na návrh kompletního hydraulického řešení nové přečerpávací elektrárny a následného modelového měření v naší hydraulické laboratoři. Výsledkem je naprosto unikátní dvojčitá horizontální reverzní turbína s proměnnými otáčkami, která zajistí širokou regulaci výkonů napříč provozním pásmem, a to jak v čerpadlovém, tak i v turbínovém režimu provozu. Vše Made in Blansko, Made by Litostroj.

Obecně v Evropě už není moc prostoru na stavby nových vodních děl. Jsou tak hlavní příležitostí rehabilitace těch starých? Životnost vodních elektráren je 50-80 let. Prostor pro rehabilitace by tak měl být v těchto desetiletích obrovský…

Rekonstrukce, rehabilitace či modernizace, jak tento segment nazýváme, tvoří v dnešní době téměř 90 % všech našich projektů. Princip je zdánlivě jednoduchý – dodání a instalace nové technologie do původních struktur elektrárny. Provedení je však disciplínou, do které se nemůže pustit každý. Vyžaduje to opět velmi specifické know-how a zkušenost inženýrů, kterou budujete desítky let. Pokud spojíte výměnu zařízení s navýšením účinnosti či zvětšení provozního rozsahu turbín, zákazník tak dostává zmíněné benefity za zlomek ceny nově budovaného zdroje. V segmentu rehabilitací se nám velmi daří na skandinávském trhu. V posledních letech jsme realizovali mnoho projektů pro švédské a finské utility. Vždy šlo o dodávky spojené s navýšením účinnosti či provozního pásma oproti původním strojům.

UNIKÁTNÍ PROVÁZANOST

Litostroj je průmyslovým pilířem skupiny Energo-Pro. Jak těžíte z této provázanosti s největším českým investorem v oblasti vodní energetiky?

Litostroj je asi jediným dodavatel vodních turbín, který těží z tohoto jedinečného know-how. Mít v jedné skupině výrobce a prostřednictvím mateřské společnosti Energo-Pro také vlastníka a provozovatele vodních elektráren. Tato unikátní provázanost nám umožňuje efektivně řídit a spravovat naše elektrárny v rámci skupiny a poskytovat si vzájemnou podporu. Litostroj tak benefituje ze zkušeností Energo-Pro získaných z provozu, které dále s výhodou využívá v dalších projektech.

Litostroj se podílel na výstavbě nového vodního díla v Turecku. Šlo o vodní elektrárnu s přehradou Karakurt, tedy jednu ze dvou, které Energo-Pro uvedlo do provozu. Co všechno jste tam zajišťovali?

Vodní dílo Karakurt celé postavilo Energo-Pro a řadí se mezi nejvyšší přehrady s asfaltovým jádrem na světě. Litostroj dodával kompletní technologii, tedy tři oběžná kola a spirály Francisových turbín, tři generátory a hlavní klapky. Turbíny i generátory s celkovým výkonem 100 MW jsme navrhovali v Litostroji v Blansku a vyráběli v našem závodě. V laboratoři pak proběhly kompletní hydraulické testy. Na tomto příkladu rádi demonstrujeme technickou sílu a kompetence naší společnosti.

Už jsme zmiňovali, že výzkum a vývoj celé skupiny Litostroj je v Blansku. Nyní budete otevírat nově kanceláře v Brně. Je jedním z důvodů spolupráce s VUT Brno?

Jednoznačně. Spolupráce s univerzitami je pro nás klíčová z pohledu dalšího růstu a přípravy nových specialistů v oblastech R&D a konstrukce. V tomto regionu, kde nyní působíme, je pro nás VUT Brno jasnou volbou. Ale nejen ta. Rádi u nás přivítáme studenty i z jiných škol. Otevřením kanceláře v Brně si slibujeme přiblížit se právě studentům a novým kolegům.

Co Litostroj čeká v nejbližší budoucnosti? Jaké máte ambice?

Ambice máme veliké. Máme prvotřídní produkt a know-how, které je velmi unikátní. Umíme se prosadit v mezinárodní konkurenci a máme světovou kvalitu. Chceme pokračovat v tradici, která byla v okolí Blanska a Brna započata před více než 100 lety. Je to odkaz, kterým žijeme a chceme uchovat pro další generace. Naším cílem je nadále růst a budovat kvalitní firmu, dodávat kvalitní služby a produkty jak u nás v Česku, tak po celém světě. Chceme mezi nás přivést mladší kolegy a probudit v nich vášeň k našemu řemeslu!
 

Zdroj: https://allforpower.cz/obnovitelne-zdroje/vyrabime-unikatni-produkt-svetove-kvality-719

5. dubna 2023

Nejnovější zprávy

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.