Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Řeka je posetá elektrárnami a ryby kvůli tomu vymírají, řešení se nerýsuje

Mnoho malých vodních elektráren na krátkém úseku a s tím často spojená nevhodná manipulace s přirozenou výškou vodní hladiny postupně decimují podvodní život na dolním toku řeky Ploučnice mezi Starým Šachovem a Děčínem. Vytrácejí se z ní typické druhy ryb. Ty odolnější pak dorůstají jen malých velikostí.

Na posledním dvacetikilometrovém úseku řeky, kde Ploučnice klesá strmě k Labi, se má podle dostupných údajů nacházet hned 18 malých vodních elektráren (MVE).

V této části řeky dochází podle Českého rybářského svazu často kvůli nedodržení zachování minimálního zůstatkového průtoku k extrémním výkyvům úrovně vodní hladiny. V některých chvílích tak voda téměř neprotéká korytem, ale ani uměle vybudovanými rybími přechody, a ryby i další vodní živočichové pak hynou na suchu.

„Problém s MVE je dlouhodobý. Zvlášť na Ploučnici, která nemá takový průtok a kde je dnes jedna malá elektrárna za druhou, je to patrné. Problémy ale máme i na ostatních tocích. Tím, že však na nich nejsou MVE tak koncentrované, není jejich zásah do přírody tak masivní,“ upozorňuje Jan Skalský, mluvčí severočeských rybářů.

Ploučnice přitom patří k významným parmovým řekám. Je v ní zatím ještě možné spatřit i zvláště chráněné lososy. A na jaře pak táhnou od Labe proti proudu Ploučnice i další druhy ryb, aby se vytřely ve svých přirozených trdlištích.

„Pokud v tomto období dojde z hodiny na hodinu k manipulaci s vodní hladinou, jikry i plůdek často hynou na suchu a dochází k obrovským ztrátám i na této přirozené produkci,“ popisuje Skalský a varuje, že i kvůli tomu část zdejší rybí populace degeneruje a vymírá.

AOPK: Chceme se tomu věnovat

Například stále více ohrožený úhoř říční pak zase táhne instinktivně s hlavním proudem vody i skrz česla u náhonů, a jeho život tak často končí přímo na lopatkách turbín.

Vysoká koncentrace podniků na Ploučnici však téměř znemožňuje zjistit, kdo za konkrétní pokles hladiny zrovna může. A pokud se nějaké pochybení provozovatele elektrárny prokáže, bývá finanční postih směšně nízký. K odebrání povolení k nakládání s vodami, které při porušení pravidel také hrozí, odpovědné úřady zpravidla nesahají.

Ačkoli problém řeší rybáři i s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) a správou nedalekého Národního parku České Švýcarsko, řešení je zatím v nedohlednu.

„O problému víme, situace na tocích s menšími průtoky bývá komplikovaná často - podobné je to třeba na Jizeře či Otavě. Je potřeba společný postup všech kompetentních institucí, především příslušných vodoprávních úřadů, Povodí Ohře a České inspekce životního prostředí. V minulosti kvůli Ploučnici AOPK jednání iniciovala, k zásadnější změně ale zatím nedošlo. Chceme se proto problému znovu věnovat,“ uvedla mluvčí AOPK Karolína Šůlová.

Zdroj: idnes.cz ►, 13. 1. 2022
Poznámka:
Pokud v jednotlivých případech se prokáže nedodržení podmínek stanovených povolením s nakládání s vodami, pak je na místě postih příslušných provozovatelů MVE. Obecně však dávat přednost zájmům rybářů, kteří obecně jsou bojovníky proti zelené bezemisní výrobě elektřiny, nelze.

Ing. Jan Bouška (SPVEZ)