Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Spolek realistů zaslal výzvu vládě ČR k naléhavým akcím v energetice

Ve své tříkrálové výzvě think tank Realistická energetika a ekologie varoval vládu ČR, že prohlubování současné energetické krize může vést k devastaci rozpočtů a budoucnosti českých podniků a domácností. Energetickou krizi tedy nelze dlouhodobě a systémově řešit nějakými „zelenými žebračenkami“, subvencemi nebo daňovými úlevami.

Bezpečnou, stabilní a cenově dostupnou energii musí vláda ČR zajistit svým občanům i firmám novou energetickou strategií a politikou, která bude také pružně ale rozhodně reagovat na nereálné, ekonomicky a sociálně zničující iracionální představy ekologických progresivistů.

Varování vládě ČR před energetickou a následně sociálně-ekonomickou katastrofou

Think tank Realistická energetika a ekologie vyzývá novou vládu premiéra Petra Fialy k rozhodným akcím v energetice v zájmu zajištění národní bezpečnosti a zachování prosperity země.

Vláda České republiky, které je pod tlakem do značné míry iracionální, ideologicky motivované a časově i obsahově vystupňované dekarbonizační politiky Evropské unie v čele s Německem, by měla vyhlásit nouzovou situaci v energetice.

Vyzýváme vládu, aby

  1. vyhlásila elektrickou energii za veřejný statek; elektrická energie není běžnou komoditou, ale podmínkou fungování naší vyspělé technologické civilizace. Jen tak je možné zamezit, aby v Česku za příznivé ceny vyráběná elektřina se pod vlivem tzv. volného trhu stávala cenově nedostupnou a devastovala ekonomiku českých podniků a domácností. Lokální či omezeně regionální obchodování s elektřinou je dlouhodobé řešení energetické chudoby namísto poskytování mnohamiliardové a pro státní rozpočet neúnosně dlouhé pomoci stále většímu okruhu domácností i podniků. Je to v zájmu energetické i národní bezpečnosti republiky;
  2. turbulentní vývoj cen energie s důrazem na elektřinu omezila a v dlouhodobém měřítku zastavila a zvrátila tím, že bude stabilizovat dostupnou českou zdrojovou základnu. Proto je potřeba zásadně reformovat systém obchodu EU ETS a přidat se tak k aktivitě Polské republiky a získat pro to další spojence v EU;
  3. okamžitě zastavila projednávání dokumentů Fit for 55, dokud v souladu s výzvou Senátu vláda nevypracuje detailní studie dopadů včetně analýzy rizik. Již nyní je však mj. na prudce rostoucích cenách energie zřejmé, že pro ČR a jiné nové členské země EU je řada navrhovaných opatření s ohledem na jejich životní úroveň i reálné příjmy nepřijatelná a hrozí těžce narušit sociálně-ekonomickou i politickou situaci a zvýšit tlak na rozbití Evropské unie;
  4. se vrátila ke stále platné aktualizované verzi Státní energetické koncepce a závěrům vládní Uhelné komise, která stanovily, že stávající české domácí uhelné zdroje se budou odstavovat v časovém souladu se spouštěním nových jaderných zdrojů. Investice do jaderných zdrojů, jež mají tvořit dominanci v energetickém mixu ČR, jsou mj. na základě vysokých cen a stoupající spotřeby elektřiny v případě rovných podmínek pro všechny nízkoemisní zdroje návratnou a vysoce ziskovou investicí. Vyzýváme, aby vláda spolu s ostatnímu členskými státy zajistila skutečně reálné podmínky pro zařazení zemního plynu a jádra do taxonomie.
  5. znovu získala 100% státní kontrolu nad společností ČEZ odpovědnou za 80 % tuzemské energetiky a mohla tak reálně naplňovat strategii energetické bezpečnosti ČR, soběstačnosti ve výrobě elektřiny a v její cenové dostupnosti pro české podniky a domácnosti;
  6. pro další budování energetického mixu a výstavbu energetických zdrojů v ČR si kladla za podmínku jejich stabilní fungování také v nejobtížnějších, převážně v zimních povětrnostních podmínkách a přizpůsobila tomu i budoucí tarifní politiku. Česká republika jako země s největším podílem průmyslu na tvorbě HDP potřebuje stejně jako domácnosti garanci stabilní, bezpečné a cenově dostupné elektřiny 24 hodin denně a 365 dní v roce.

V Praze dne 4. ledna 2022

Ing. Jaroslav Čížek
Za spolek Realistická energetika a ekologie

Zdroj: realisticka.cz ►, 5. 1. 2022