Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smutná zpráva

Vážení členové SPVEZ, z. s.

S velkým politováním vám všem sděluji smutnou zprávu, že minulou sobotu náhle zemřel náš dlouholetý člen, kolega elektrárník, kamarád, ale především dobrý člověk, pan Jarda Šimeček.

Všichni, kdo jste ho znali, věnujte mu prosím svoji tichou vzpomínku.

Všem Jardovým blízkým vyjadřujeme hlubokou soustrast.

Pavel Štípský, předseda SPVEZ, z. s.