Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zprávy [2013 - 2016]

Zprávy ☰  Poslední
2021
2020
2019
2018
2017
2013-2016
Bulletin Pro členy SPVEZ
2016-12-22

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 7/2016 Prosinec

OBSAH: Úvodník | MVE rek. 2013 – 2015 | Návrh novely Směrnice EK pro OZE | Sdělení ERÚ k cenovému rozhodnutí | Hlášení o zařazení výrobny do I. nebo II. Kategorie | Návrh úpravy předpisu pro hrazení členských příspěvků | Inzerce
.
2016-12-14

ERÚ vydal cenová rozhodnutí zohledňující čerstvé notifikace Evropské komise

ERÚ zveřejnil cenové rozhodnutí na rok 2017, ve kterém jsou zahrnuty i MVE,
uvedené do provozu v letech 2006 až 2013.

Cenová rozhodnutí jsou uvedena
v Energetickém regulačním věstníku ERÚ
částka 12/2016 z 14. 12. 2016

.
2016-12-05

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace podřízená MPO.

Úspory energie – Výzva II

Otevřená výzva
Program podpory: Úspory energie
Vyhlášení výzvy: 28. 11. 2016

Tato výzva má podpořit malé a střední podniky s cílem snížit jejich energetickou náročnost vč. využití odpadní energie, instalace kogenerace a OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární technika, tepelná čerpadla a fotovoltaika). Příjem žádostí o podporu probíhá od 15. 12. 2016 do 30. 3. 2018. Dotace na projekt max. do výše 250 mil.Kč.

Odkaz na originál Výzvy zde >>

2016-11-14

Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí ERÚ č. XX/2016 ze dne XX. listopadu 2016

Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie (AVOZE) a Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. (SPVEZ) zveřejnily připomínky k tomuto Návrhu.

2016-11-09

Ministerstvo zemědělství vydalo zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015 (stav ke dni 31. 12. 2015)

Odkaz na originál celé zprávy zde >>

Pro nás je zajímavá stránka o malých vodních elektrárnách státních podniků Povodí, kterou uvádíme zde >>.

.

Prohlášení Mládka k hrozbám předsedkyně ERÚ

Ministr Jan Mládek se vyjádřil ke slovům předsedkyně Energetického regulačního úřadu (3. 11.)

2016-11-02

Předsedkyně ERÚ chce snížit poplatek za zelenou elektřinu

Článek v deníku MF Dnes z 1. listopadu tr. uvádí, že ERÚ připravuje variantu na snížení cen energií pro konečného spotřebitele na rok 2017. Toho by mělo být dosaženo snížením podpor pro zelené výrobny elektřiny, především pro solární a větrné elektrárny, které nemají dosud platnou notifikaci od Evropské komise (celkově se jedná o cca 40 mld. Kč za rok). ERÚ stále očekává notifikaci, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu veřejně přislíbilo. Další informace předsedkyně ERÚ z 17. 10. 2016 jsou uvedeny na stránkách ERÚ zde >>.

2016-10-31

Cenové rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č. 4/2016
ze dne 26. září 2016

kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

.
Bulletin Pro členy SPVEZ
2016-10-31

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 6/2016 Listopad

OBSAH: 1. Úvodník | 2. Dopis SPVEZ na ERÚ | 3. Zpráva ze zasedání EREF | 4. Pozvánka – veletrh MVE Salcburk 25. 11.
2016-10-26

Malé vodní elektrárny v ČR - 2016

POZOR, KONFERENCE KVŮLI KOLIZI TERMÍNU S DALŠÍ AKCÍ PŘESUNUTA NA 2. LISTOPAD 2016, HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE.

Již příští týden, 2. listopadu 2016, proběhne sedmý ročník tradiční konference Malé vodní elektrárny v ČR, na který Vás srdečně zveme. Akce proběhne v hotelu International Prague, Koulova 1501/15, Praha 6.

.
2016-10-17

Společnost ČEPS uvedla do provozu nové přenosové vedení 400 kV

Největší investice do rozvoje české elektroenergetické přenosové soustavy je dokončená. Společnost ČEPS uvedla do provozu nové dvojité vedení 400 kV s provozním označením V410/419 mezi transformovnami Výškov a Čechy Střed. Vedení zajistí bezpečný a spolehlivý přenos elektrické energie ze severozápadních do středních Čech včetně obrany proti přetokům z Německa (délka 95,2 km, investiční náklad 2,75 mld. Kč).

2016-10-03

Cenové rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č. 5/2016
ze dne 26. září 2016

kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2017

&
Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2017

Bulletin Pro členy SPVEZ
2016-09-26

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 5/2016 Září

OBSAH: 1. Úvodník | 2. POZE – podporované zdroje energie | 3. Pokles ceny pro nové a rekonstruované MVE v návrhu CR | 4. Aktualizace NAP pro OZE | 5. ECSE – uvažovaná cena silové elektřiny od ERÚ pro rok 2017 | 6. Návrh Nařízení vlády o stanovování MZP ve vodních tocích | 7. Projekt na zprůchodnění dvou jezů v Podhradí nad Dyjí | 8. Inzerce, informace.
.
2016-08-19

Rekvalifikační kurz

Dne 22. září 2016 bude zahájen již 35. běh rekvalifikačního kurzu pro provozovatele malých energetických zdrojů do instalovaného výkonu 1 MW, který je určen pro zájemce, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro získání státní licence podle §5, odst. 5, energetického zákona č.458/2000 Sb. SPVEZ má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kurz je časově rozložen do cca 2 měsíců. Místo konání bude na adrese: Svaz českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4. Kurz je naplněn, nicméně by bylo možno v případě naléhavé potřeby ještě několik málo jednotlivců, přibrat. Informace jsou zde >>

2016-08-19

Kvůli chybě zdraží voda

kopie článku z Lidových novin z pátku 12. 8. 2016.
.

Tisková zpráva

p. Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), poslance Evropského parlamentu, ve věci nevyplácení provozních příspěvků malým vodním elektrárnám zrekonstruovaným v letech 2013-2015

2016-07-18

Aktualizace Národního akčního plánu pro OZE
schválená vládou v lednu 2016

Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie (NAP pro OZE) je jedním z kroků, jak snížit závislost České republiky na fosilních palivech. Materiál, který dne 25. ledna 2016 schválila vláda, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími resorty a subjekty.

Bulletin Pro členy SPVEZ
2016-07-01

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 4/2016 Červenec

OBSAH: Analýza problému MVE rekonstruovaných v období 2. 10. 2013 až 31. 12. 2015 a možné směry jeho řešení | Zápis ze zasedání vedení SPVEZ, z. s., 21. 6. 2016 | Rozpočet SPVEZ, z. s., na r. 2016, položkový rozpis s komentářem | Zápis z informativní schůzky členů vedení SPVEZ, z. s., Cechu provozovatelů MVE a provozovatelů MVE, rekonstruovaných v období 2. 10. 2013 – 31. 12. 2016 | Návrh strategie v oblasti reziduálních projektů větrných elektráren – posouzení | Dotaz člena svazu.
.
2016-06-15

VYHLÁŠKA č. 82-2011 Sb. ze dne 17. března 2011

o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

Aktuální znění vyhlášky č. 82-2011 Sb., po novele vyhláškou č. 152-2016 Sb. zde se zvýrazněnými změnami.

Originál vyhlášky ve Sbírce zákonů >>

2016-06-15

Statistické údaje za rok 2015

Pravidelně zveřejňujeme statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu elektrizační soustavy (ES) ČR. Výsledky za rok 2015 byly k dispozici se zpožděním a proto výslednou tabulku zařazujeme až nyní.

Roční maximum zatížení v soustavě bylo dosaženo 9.2.2015 ve výši 10 852 MW a roční minimum 2.8.2015 ve výši 4995 MW.

.

DŮLEŽITÁ VÝZVA

Vážení kolegové, jako zástupce SPVEZ z.s. se na Vás obracím s prosbou. Hledáme příklady MVE, které byly uvedeny do provozu či zrekonstruovány v období 2005 až 2013 a kromě provozní podpory (výkupní cena nebo zelený bonus) čerpaly i investiční podporu. Pokud jste takovouto formu financování obdrželi, tedy kromě podpory k ceně elektřiny i další podpora na výstavbu MVE od státu, kontaktujte nás prosím ve vlastním zájmu na spvez@spvez.cz popřípadě svatopluk.bernasek@seznam.cz

Bernášek Svatopluk,
člen vedení SPVEZ z.s.

Bulletin Pro členy SPVEZ
2016-05-31

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 3/2016 Květen

OBSAH: Úvodník – Pavel Štípský, předseda SPVEZ, z. s. | Zápis ze schůzky se zástupci EREF, Brusel 24. 5. 2016, zapsal Martin Galásek, člen vedení | Zápis z jednání na DG competition, Brusel 25. 5. 2016, zapsal Robert Turinský, místopředseda svazu | Využití keramiky v konstrukci turbín, včetně ucpávek, použití ozubených řemenů v MVE a jejich záludnosti, Ing. Josef Čižinský
2016-05-02

Vyhláška č. 16/2016 Sb.,
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Tato vyhláška stanoví

  1. podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě;
  2. způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny;
  3. pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 2. 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-16

.
2016-05-02

Vyhláška č. 9/2016 Sb.,
o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace formy podpory elektřiny a provozní podpory tepla u operátora trhu (dále jen „registrace podpory“), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 19. 1. 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-9

2016-05-02

Vyhláška č. 8/2016 Sb.
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Tato vyhláška stanoví způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 2. 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-8

2016-05-02

Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci
a o územní energetické koncepci

Toto nařízení stanoví:

  1. obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení;
  2. obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a pro zpracování zprávy o jejím uplatňování.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 29. 9. 2015.
Nařízení najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-232

.
2016-05-02

Vyhláška č. 194/2015 Sb.
o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví způsob regulace, postup tvorby cen, zrušovací ustanovení a účinnost.

Úřad reguluje ceny v elektroenergetice způsobem úředně stanovených cen. Úřad reguluje ceny elektřiny dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen. Úřad reguluje cenu tepelné energie způsobem věcného usměrňování cen, to neplatí v případě ceny tepelné energie nižší, než je limitní cena, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí. Úřad reguluje cenu za činnost povinně vykupujícího způsobem úředně

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-194

2016-05-02

Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-408#cast1

2016-05-02

Vyhláška č. 403/2015 Sb.

o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Tato vyhláška stanoví:

  1. postupy, podmínky a způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a uplatnění záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla;
  2. obsahové náležitosti záruky původu.

Vyhláška nabyla účinnosti 1. ledna 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-403#p1

.
2016-05-02

Vyhláška č. 312/2015 Sb.

mění vyhlášku č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.

Příloha č. 1 uvádí: „Základní obsah národního plánu povodí“

Vyhláška nabyla účinnosti 1. 12. 2015.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-312

2016-05-02

Vyhláška č. 296/2015 Sb.
o technicko-ekonomických parametrech

pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-296

2016-04-15

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu
malých vodních elektráren „MVE 2016“
POZVÁNKA

Místo a termín konání: Sporthotel Tichá Orlice – Ústí nad Orlicí, V Lukách 1362
pátek – neděle 13. - 15. května 2016
GPS: 49°58'52.789"N, 16°23'30.862"E
.
2016-02-29

Změna kontaktů na funkcionáře Svazu

Upozorňujeme na změny kontaktů na funkcionáře Svazu po mimořádní valné hromadě konané dne 6. 2. 2016 v konferenčním sále SČMBD, Podolská 50, Praha 4.
Bulletin Pro členy SPVEZ
2016-02-17

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 2/2016 Únor

OBSAH: Úvodník | Zápis z mimořádné valné hromady | Zpráva dozorčí rady | Zpráva vedení o činnosti svazu | Zápis ze zasedání vedení svazu | Daň z elektřiny
2016-02-05

Registrace k dani z elektřiny

Uvádíme text dopisu týkající se uvedené problematiky, který jsme obdrželi z celní a daňové správy MFČR.
.
Bulletin Pro členy SPVEZ
2016-01-19

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 1/2016 Leden

OBSAH: Úvodní slovo | Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu (připomenutí) | Zápis ze schůzky členů spolku ze dne 3. 12. 2015 | Zápis ze zasedání dozorčí rady | Hospodářské výsledky za období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 | Návrh rozpočtu Svazu na rok 2016
Ve zde uvedeném a rozeslaném elektronickém informačním bulletinu našeho spolku byla pro opětovné připomenutí zaslána pozvánka na mimořádnou valnou hromadu spolku na 6. 2. 2016. V této pozvánce byl omylem původní text pozvánky, který nekorespondoval s následně dohodnutým programem dle jednání dozorčí rady a vedení spolku.

Zde je k dispozici
aktualizovaná pozvánka s programem, tak jak bylo ujednáno a zapsáno v zápise společného jednání DR a vedení spolku.

2016-01-03

Cenové rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č. 9/2015
ze dne 29. prosince 2015

kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2016
 

2016-01-03

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2015

o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
 

.
Bulletin Pro členy SPVEZ
2015-12-18

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXIV. 5/2015 Prosinec

OBSAH: Úvodní slovo | Osobní elektronický dopis předsedovi od Roberta Turinského z 9. 11. 2015 | Zápis ze schůzky členů SPVEZ ze dne 3. 12. 2015 | Osobní elektronický dopis předsedovi od Pavla Štípského z 15. 12. 2015 | Návrh pana Štěpánka Jana k jednacímu řádu a volebnímu řádu MVH | Návrh Ministerstva životního prostředí Vládního nařízení k MZP | Vyhlášení MPO Operačního programu podnikání a inovace 2014 - 2020
2015-12-17
Dne 15. 12. 2015 MPO zveřejnilo
Výzvu I programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OPPIK)

Přímý odkaz na stránky MPO: http://www.mpo.cz/dokument167252.html.

Datum vyhlášení výzvy je 15. 12. 2015,
datum přijímání žádostí od 4. 1. 2016,
datum ukončení příjmu žádostí o podporu 4. 5. 2016.
Plánovaná alokace na tuto výzvu 360 000 000 Kč.

Vážení přátelé,

jistě jste s napětím očekávali vydání Cenového rozhodnutí ERÚ o stanovení výkupní ceny a výši zeleného bonusu pro rok 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Tento okamžik přišel a ve čtvrtek dne 19. 11. 2016 bylo CR ERÚ vydáno. Výkupní ceny a zelené bonusy se stanoví pouze pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uvedené do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015. Ten, kdo si jej přečetl zcela jistě zkoprněl, o někoho se pokoušely mdloby. Ten, kdo jej dosud nečetl, si může CR v níže uvedených odkazech otevřít kliknutím. Současně přikládáme i důvodovou zprávu ERÚ a dopis MPO k otázce stanovení ceny OZE pro rok 2016. Rovněž vám zasíláme tiskový článek, zveřejněný v Lidových novinách dne 21. 11. 2015.
Celá tato záležitost je velice nešťastným politickým rozhodnutím předsedkyně ERÚ, kde se domníváme, že došlo k tragickému nedorozumění a Cenové rozhodnutí pro rok 2016 bude v dohledné době změněno. Celou záležitost bedlivě sledujeme, jsme ve spojení s ostatními profesními sdruženími, ministerstvy, Komorou OZE a dalšími a činíme veškerá možná opatření směřujícími k nápravě. Tento postup předsedkyně ERÚ nebyl neočekávaný. Na posledním jednání na ERÚ jsme byli informováni, že jsou připraveny tři verze Cenového rozhodnutí, mezi nimiž byla i tato verze. Jsme přesvědčeni, že věc se řádně vysvětlí a všichni zainteresovaní politici si uvědomí, co vše je ve hře a kolika pracovitých lidí a jejich rodin se to bytostně dotýká.
O dalším postupu a změnách vás budeme průběžně informovat.
Vedení Svazu
.
2015-11-04

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

se koná v sobotu dne 6. února 2016
Místo konání:
Konferenční sál SČMBD, Podolská 50, 147 01 Praha 4
od 10.00 hodin

Bulletin Pro členy SPVEZ
2015-11-04

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXIV. 4/2015 Listopad

OBSAH: Úvodní slovo | Návrh Cenového rozhodnutí ERÚ na rok 2016 | Podmínky pro uvedení výrobny do provozu | Metrologie a MVE | Využití služby Google Drive pro distribuci datových souborů členům | Zápis z vedení Svazu z 22.10.2015 | Zápis z jednání dozorčí rady Svazu ze dne 6.10.2015 | Korespondence s panem Ing. Vladimírem Zachovalem | Pozvánka na Mimořádnou valnou hromadu Svazu | PVE Dlouhé Stráně | Hydroelektrárna Tři soutěsky v Číně | Minimální zůstatkové průtoky (podklad pro vládní nařízení)

Využití služby Google Drive
pro distribuci datových souborů členům

Pravidelně máme potřebu rozeslat členům našeho spolku informace v datových souborech různého typu a velikosti. Doposud jsme to prováděli ve formě příloh e-mailů. Vzhledem k množství našich členů a velikosti příloh se ale takové rozesílání jeví poštovním serverům jako spam (nevyžádaná pošta). Ty pak takovou činnost automaticky blokují. Tím vzniká problém s distribucí toho, co potřebujme doručit svým členům.
Abychom obešli tato omezení a přitom zaručili informovanost našich členů a umožnili jejich volný přístup i k objemným souborům, tak jsme začali pro tento účel od 21. října 2015 používat bezplatnou službu Google Drive
.
2015-10-13

Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.

Dne 13. 5. 2015 v částce 56/2015 Sbírky zákonů ČR byl uveřejněn zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (odkaz http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-131#cast1).
Pozn.: Bližší podrobnosti budou uvedeny v příštím bulletinu Svazu.
2015-10-08

Predikce cen elektřiny (SRN)

Zpráva spolkové vlády o energetickém výzkumu v roce 2014 zpracovaná společnostmi Prognos AG Basel, EWI – Institut of Energy Economics at the University of Cologne a Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforchung mbH (GWS), Osnabrück prognózuje pravděpodobný vývoj energetiky až do roku 2030 vč. scénářů trendů do roku 2050...

.
2015-10-08

ČEPS zahájila stavbu ochranných PST transformátorů

V elektrické stanici (rozvodně 400 kV) Hradec u Kadaně byla zahájena stavba PST (Phase Shifting Transformers) transformátorů. Transformátory s řízeným posuvem fáze zajistí bezpečný provoz naší přenosové soustavy jak v době extrémních tranzitních přetoků, tak i během dlouhodobých omezeních při rozsáhlých rekonstrukcích přenosových vedeních...

Podklady pro Národní akční plán na roky 2014 – 2020

Na základě požadavku MPO pro zpracování výhledu MVE pro NAP byl na SPVEZ podle podkladů investorů sestaven seznam připravovaných 104 lokalit (nových, rekonstruovaných a rozšiřujících se) MVE na léta 2014 – 2020 s celkovým instalovaným výkonem 14,85 MW a odhadovanou výrobou elektřiny ve výši 48,35 GWh/r. V seznamu nejsou zahrnuty akce z oblasti s.p. Povodí.
2015-10-07

Celková bilance elektrizační soustavy ČR za rok 2014

>Doplněno<

Meziroční změna výroby i spotřeby brutto elektřiny proti roku 2013 je zanedbatelná. Významnější pokles se projevil u velkých vodních elektráren (pokles o 40%) a k poklesu došlo i u MVE (pokles o 18,2%) v důsledku nízkých hladin vodních toku (sucho). U ostatních OZE byly roční změny zanedbatelné. Podíl OZE na brutto spotřebě elektřiny se nezměnil (13,17% viz bulletin č.2/2015) vzhledem k tomu, že současně došlo ke snížení brutto spotřeby elektřiny v roce 2014 proti roku 2013 (o necelé 1%)...

.
Bulletin Pro členy SPVEZ
2015-09-14

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXIV. 3/2015 Září

OBSAH: Úvodní slovo | Celková bilance elektřiny ČR za rok 2014 | Podklady pro Národní akční plán na roky 2014 - 2020 | Návrh vyhlášky ERÚ o technicko-ekonomických parametrech pro obnovitelné zdroje po vypořádání připomínek | Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA | Vyhodnocení připomínek podaných k návrhu národních plánů povodí a oblastních plánů povodí | Dopis ministra MPO ve věci zrušení daně z elektřiny pro MVE | ČEPS zahájila stavbu ochranných PST transformátorů | Predikce cen elektřiny (NSR) |  Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Berounka | Rozkolísanost průtoků na řece Labi a Sázavě & suché sázavské jezy |  Zápis ze schůzky Svazu s představiteli vodáků ze dne 20. 8. 2015 | Poslední inzerce (viz www.spvez.cz)

2015-08-18

Energetický regulační úřad zveřejňuje
návrh vyhlášky a veřejný konzultační proces k tomuto návrhu

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh vyhlášky, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie a veřejný konzultační proces k tomuto návrhu.

Návrh vyhlášky,

Veřejný konzultační proces k návrhu.

.

STANOVY

spolku
Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66
Identifikační číslo: 00506494

ve znění schváleném valnou hromadou dne 23. 5. 2015

Bulletin Pro členy SPVEZ
2015-07-14

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXIV. 2/2015 Červenec

OBSAH: Úvodník | Připomínkování národních i dílčích návrhů plánů Povodí - národní plány Povodí, okruhy otázek, které by nás měly zajímat - národní plán Povodí Labe - připomínky - národní plán Povodí Labe – připomínka - plán dílčího povodí – připomínky (Labe-Lužická Nisa, Odra) - plán dílčího povodí – připomínky (Labe-Berounka) | Mediální kampaň „Suché jezy“ | Statistické údaje OZE za rok 2014 | Využití čtyřkvadrantních frekvenčních měničů v provozu MVE

2015-06-09

Statistické údaje za rok 2014

Pravidelně zveřejňujeme statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu elektrizační soustavy (ES) ČR. Výsledky za rok 2014 byly k dispozici se zpožděním a proto výslednou tabulku zařazujeme až nyní.

Podíl OZE na brutto spotřebě ČR je 13,17 %, podíl MVE na brutto spotřebě ČR je 1,45 %.

.
2015-05-12

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu
malých vodních elektráren 15. ročník
POZVÁNKA

Místo a termín konání: Parkhotel, Hluboká nad Vltavou
pátek – neděle 22. 5. – 24. 5. 2015
GPS: 49.0550967N 14.4285464E
Bulletin Pro členy SPVEZ
2015-04-29

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXIV. 1/2015 Duben

OBSAH: Úvodní slovo předsedy | Legislativa - analýza změn které přináší energetický zákon | Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE - 15. ročník (22. – 24. května 2015 v Parkhotel, Hluboká nad Vltavou)

.
2014-12-17

Ukončení zásahů do majetkového uspořádání ve vztahu k MVE

Dopis ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.


 
Bulletin Pro členy SPVEZ
2014-12-27

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXIII. 3/2014 Prosinec

OBSAH: Úvodník - JUDr. Jiří Vrba | Zrušení administrativního opatření Ministerstva zemědělství č. j. 30632/2008 - Robert Turinský | Text administrativního opatření č. j. 30632/2008 | Text zrušení administrativního opatření č. j. 30632/2008 | Základní údaje o výrobě a spotřebě elektřiny v ČR za rok 2013 - Ing. Jan Bouška | Minimální zůstatkové průtoky, stavidlové mechanizmy - Ing. Svatopluk Bernášek | MVE Bošířany - Petr Škoda | Seminář MVE 2015.
.
2014-11-14

Cenové rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č. 1/2014
ze dne 12. listopadu 2014

kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2015
 

2014-10-28

Přehled vyhlášek k zákonu č. 165/2012 Sb.

Prováděcí předpisy k zákonu o podporovaných zdrojích energie vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu

2014-10-21

Alternativní zdroj informací o zákonech

Jako pomůcku pro orientaci ve stále se měnících zákonných předpisech zde budeme uvádět i odkazy (označené ikonou ) na stránky, které poskytuje server "Zákony pro lidi". Ten neoficiálně přináší předpisy Sbírky zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění.

.
Bulletin Pro členy SPVEZ
2014-09-15

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXIII. 2/2014 Září

Úvodník - Robert Turinský | Statistika - Ing. Jan Bouška | Seminář MVE 2014 - Pavel Štípský | Turbína Mixer pro rekonstrukce nízkospádových MVE typu Francis - Ing. Aleš Skoták| Úpravy povrchů laserovým paprskem - Kamil Pavlíček | Ozubnicová železnice - Josef Mojžíš | Historie bižuterní výroby na jablonecku
2014-07-08

Informace o připravovaných novelách pro nás klíčových zákonů

dne 7. 7. 2014 jsme od ERÚ obdrželi prezentaci (viz příloha - prezentace ve formátu MS PowerPoint), která nám byla představena na připomínkovém jednání k novele vyhlášky o Technicko-ekonomických parametrech OZE konaném 19. 6. 2014. Součástí prezentace byla i informace o připravovaných novelách pro nás klíčových zákonů (Energetický a POZE). Jsou to vesměs informace, se kterými jste již byli seznámeni.

Do probíhajícího mezirezortního připomínkového řízení jsme podali prostřednictvím Ministerstva zemědělství zásadní připomínky k návrhu novel a pevně věříme, že to hlavní co nás trápí, tj. omezování výrob v MVE, bude již v této fázi zamezeno.

2014-07-08

Námitky proti navrhované úpravě zákona č.165/2012 Sb.
o podporovaných zdrojích

která je součástí navrhovaných změn zákona č.458/2000 Sb. energetický zákon.

Námitky byly zaslány ministru průmyslu a obchodu Ing. Janu Mládkovi.
 kliknutím sem si můžete zobrazit dokument v novém okně

.
2014-06-15

Statistické údaje za rok 2013

Pravidelně zveřejňujeme statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu elektrizační soustavy (ES) ČR zpracovávané ERÚ (kapitoly 7 a 8). Výsledky za rok 2013 byly k dispozici se zpožděním a proto výslednou tabulku zařazujeme až nyní.

Podíl OZE na brutto spotřebě ČR je nyní 13,17%. Zajímavý je podíl instalovaného výkonu OZE na celkovém instalovaném výkonu v ČR, který dosahuje 16,53%. Podíl MVE na brutto spotřebě ČR je 1,76%. Podíl instalovaného výkonu MVE na celkovém instalovaném výkonu v ČR dosahuje 1,57%.

2014-06-02

Brusel zakáže pevné výkupní ceny pro nové velké obnovitelné zdroje

Pro zajímavost uvádíme (pokud jste to již nečetli) nová pravidla Evropské komise (EK) pro OZE. Jak je vidět, čeká nás ještě hodně práce…

„EK schválila nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti energetiky, podle kterých OZE mají začít soutěžit s konvenčními elektrárnami na trhu a tím snížit nákady na přechod k zelené energii. Pravidla se nebudou vztahovat na malé výrobny do 3 MW u větrných elektráren a do 500 kW u ostatních obnovitelných zdrojů.“

Je zřejmé, že se to může citelně dotknout i některých MVE. Svaz celou problematiku bude sledovat a snažit se o projednání této situace s našimi státními orgány.

Podrobněji viz článek na E15.cz

2014-05-27

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých vodních elektráren
14. ročník

POZVÁNKA

Místo a termín konání: Hotel Kořínek, 468 48 Příchovice u Kořenova č. 571
pátek – neděle 27.6. – 29. 6. 2014
(www.hotelkorinek.cz)
GPS: 50° 45´ 5.608" N 15° 21´10.497" E
.
Bulletin Pro členy SPVEZ
2014-03-31

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXIII. 1/2014 Březen

Úvodník | Usnesení ze zasedání vedení SPVEZ 4. 3. 2014 | Zpráva Jiřího Studničky - garance původu vyrobené elektřiny v Rakousku a Německu | Důvodová zpráva k navrhované novele Energetického zákona a zákona o POZE | Připravujeme seminář k budování a provozu MVE | Originální hrabačka - levné řešení | André Citroën | Inzerát

POZOR!
Změna adresy sídla Svazu

Od 20. 1. 2014 najdete SPVEZ na nové adrese
Interaktivní mapa Google
Zvětšit mapu
Telefonní a ostatní kontakty zůstávají nezměněné!
.
2013-12-10

Vyhláška č. 346 / 2012
ze dne 12. října 2012

která stanoví termíny a postupy výběru formy podpory a postupy registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, podpory biometanu a podpory decentrální výroby elektřiny u operátora trhu, termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu
2013-12-02

Cenové rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č. 4/2013
ze dne 27. listopadu 2013

kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2014
Bulletin Pro členy SPVEZ
2013-10-17

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXII. 3/2013 Říjen

Úvodník | Změna výkaznictví | Historie výroby elektřiny v českých zemích (4. část) | Podzimní setkání majitelů MVE | Prezentace-firma ELZACO | Rozhovor s Ing. Janem Husákem | Inzerce
.
2013-10-10

Zákon č. 310/2013 Sb.
ze dne 13. září 2013

kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony


2013-09-03

Tisková zpráva

Změna statistiky elektroenergetiky
od 1. ledna 2014

Energetický regulační úřad (ERÚ) od začátku roku 2012 připravuje revizi statistiky elektroenergetiky, která je v současné době ve své finální fázi. Nový způsob statistického sledování a vyhodnocování dat, na který se přejde od ledna 2014, se dotkne všech subjektů, které zasílají na ERÚ statistické výkazy. Tento materiál popisuje kroky nutné pro plynulý přechod na nový systém pro všechny účastníky vykazování.
.
Bulletin Pro členy SPVEZ
2013-08-07

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXII. mimořádný/2013 Červenec

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ:

Úvodník | Chronologie pracovních jednání od posledního bulletinu | Výkladové stanovisko ERÚ a MPO s komentářem předsedy SPVEZ JUDr. Vrby | Pozvánka na podzimní setkání majitelů MVE | Zpráva dozorčí rady z Valné hromady SPVEZ | Železnice Tábor - Bechyně, František Křižík | Prospekt nabídky technické publikace

Bulletin Pro členy SPVEZ
2013-06-28

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXII. 2/2013 Červen

Úvodník | Zápis z konání valné hromady SPVEZ | Zpráva o činnosti SPVEZ mezi valnými hromadami | Přehled nejdůležitějších aktivit SPVEZ | Změna energetické politiky v Německu | Opět se mění pravidla hry | Údržba vodních toků ve vztahu k AOPK, Výkupní ceny z MVE na Slovensku | Zpráva Ing. Zachovala členům Cechu MVE z VH SPVEZ | Kritická analýza Komory OZE k návrhu MPO – novela zákona POZE
.
2013-06-06

NABÍDKA pro členy SPVEZ od fy. KUSÝ

Vážení kolegové elektrárníci,

v souvislosti s neradostnými povodňovými událostmi posledních dnů a hodin jsme obdrželi nabídku od, vám většinou dobře známé, fy. Kusý (KEM - elektromotory a generátory), kterou zde uvádíme včetně ceníků.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPVEZ
pozvánka

která se koná: Bechyně, Hotel Panská (na náměstí),
18. 5. 2013 od 9.00 hodin
na adrese:
Hotel Panská
T.G. Masaryka 54
391 65 Bechyně
.
2013-04-16

Vystoupení zástupce SPVEZ
a ministra M. Kuby v ČT

Pořad Hlavní regionální zpravodajské relace České televize vysílaný 15. 4. 2013 18:00 na ČT1 můžete shlédnout
zde >>>

Přečtěte si i doprovodný článek na
Bude novela zákona pro malé vodní elektrárny likvidační?

.