Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zprávy [2018]

2018-12-30

Něco z historie: Pokusy Nikoly Tesly s bezdrátovým přenosem elektřiny a jeho vize budoucnosti

Vynálezce Nikola Tesla je dodnes legendou, obestřenou řadou tajemství. Článek z roku 1911 seznamuje s jeho tehdejšími pokusy s bezdrátovým přenosem elektrické energie a vizemi, jak podle Tesly bude vypadat svět budoucnosti využívající jeho vynálezy.

.
2018-12-30

Před 40 lety uvedli do provozu vodní elektrárnu Dalešice

Vodní elektrárna Dalešice, která byla kompletně uvedena do provozu 15. prosince 1978, plní dvě důležité funkce. Vodní dílo o kapacitě 127 milionů metrů krychlových vody slouží jako zásobárna technologické vody pro dukovanskou jadernou elektrárnu, zároveň spolu s menší nádrží Mohelno tvoří přečerpávací vodní elektrárnu. Ta díky čtyřem turbínám o instalovaném výkonu 475 MW dokáže vyrovnávat nepoměr mezi okamžitou výrobou a spotřebou elektřiny v síti.

2018-12-30

Teplovod z Temelína do Českých Budějovic bude stát 1,5 mld. Kč

ČEZ uzavřel smlouvou na stavbu teplovodu z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Zakázku za 1,445 miliardy korun získala ve výběrovém řízení společnost Tenza. Stavba více než dvacetikilometrového teplovodu má začít na jaře. Teplovod bude přivádět teplo z Temelína do Českých Budějovic na vytápění domácností napojených na městskou teplárnu.

◀ Bulletin Pro členy SPVEZ
2018-12-25

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVII. 6/2018 Prosinec

OBSAH: PF 2019 | Úvodník | Připomínky SPVEZ k návrhu novely VZ | Připomínky SPVEZ k návrhu novely zákona o POZE | Zápis ze zasedání SPVEZ č. 2018_3 | Zápis ze zasedání SPVEZ č. 2018_4 | Zápis ze zasedání SPVEZ č. 2018_5 | Zájezd na veletrh MVE do Salzburgu | Návštěva VE Salzburg | Inzerce.
&

Malé vodní elektrárny (MVE) v ČR

Reálně využitelný potenciál rozvoje MVE pro období 2020 – 2030

.
2018-12-20

VÝKLADOVÉ STANOVISKO ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU č. 10/2018

K zachování nároku na podporu při opravě nebo údržbě výrobny elektřiny podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.

Energetický regulační úřad vydává výkladové stanovisko k otázce určení, kdy došlo k opravě nebo údržbě výrobny elektřiny (dále jen „výrobna“) dle požadavků na úpravy výrobny vyvolaných právními předpisy. Vzhledem k tomu, že s datem uvedení výrobny do provozu je svázán i vznik nároku na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie, je podstatné rozlišit, kdy lze změny na výrobně považovat za opravu a údržbu a kdy za rekonstrukci či modernizaci ve smyslu shora citovaného ust. § 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích energie.

2018-12-20

Stát hodlá urychlit vyvlastnění pozemků pro stavbu vodních děl

Vedle přírodních opatření jsou nádrže nezbytné, aby Česko boj s nedostatkem vody neprohrálo. Proto se má vodním stavbám dostat stejného benefitu, jímž už od září disponují dálnice, železnice a produktovody – rychlejší a snazší vypořádání s majiteli pozemků, kde se má stavět či opravovat, když dlouho blokují projekt ve veřejném zájmu. Jedním z opatření bude výslovné doplnění důvodů pro vyvlastnění pozemků a staveb o sucho.

2018-12-17

Jaderné elektrárny:
Stavět, či nestavět?

Nebo snad jen prodloužit životnost stávajících jaderných bloků Dukovan a později i Temelína? Obojí. Stavět nové a staré uzpůsobit, pokud je to pro další provoz potřeba. Energie nebude nikdy dost. Elektrická energie nám ulehčuje a zpříjemňuje život. Nejde proto o šetření elektrickou energií, ale naopak ji ve zvýšené míře racionálně využívat. Jen je nutno se při stavbě nových bloků vyvarovat chyb, ke kterým v minulosti při stavbách JE docházelo.

.
2018-12-17

Vodní elektrárny ve světě i u nás

Vodní elektrárny jsou nejvýznamnějšími nízkoemisními zdroji. Existují státy, které z nich získávají přes 50 % svých potřeb. Hlavně v rozvíjejících se zemích se intenzivně budují. Jsou důležitým prostředkem regulace sítě a v podobě přečerpávacích elektráren i akumulace energie. A to i v České republice.

2018-12-16

Německo má letos dosáhnout již 38% podílu OZE ve výrobě elektřiny

Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v Německu by měl za letošek dosáhnout 38 %, což je více, než je současný cíl německé vlády pro 2020, který je nastaven na 35 %. Se zprávou přišla skupina BDEW, která sdružuje německé energetické společnosti.

2018-12-13

Zelení výrobci se poperou v aukcích, soláry však zůstanou mimo

Podíl elektrické energie vyrobené v „zelených“ elektrárnách se v Česku už téměř šest let nemění. Snaha o čistší výrobu kvůli nezvládnutému systému podpory narazila a místo férových výrobců vyrostli solární baroni. Česko musí podporu pro zelené zdroje restartovat. Předem však vylučuje solární velké elektrárny.

.
2018-12-13

Svaz moderní energetiky, jako zastřešující platforma profesních sdružení v oblasti moderní energetiky, vítá návrh novel zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích. Považuje jej za další nezbytný krok reformy české energetiky směrem k decentralizované, čisté energetice, se silným zastoupením obnovitelných zdrojů energie a dalších nízkouhlíkových řešení.

2018-12-11

Bezpečnostní přeliv Orlické přehrady

Orlická přehrada získá doplňkový bezpečnostní přeliv, který má snížit zatížení vodního díla při extrémních povodních. Náklady jsou odhadovány na 830 mil. Kč. Pokud půjde vše hladce, mohlo by se stavět v letech 2019 až 2021, sdělil ČTK mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

2018-12-11

Zájem o solární panely na střechy se zdvojnásobil

Zájem Čechů o podporu instalací solárních zdrojů v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) se meziročně zdvojnásobil. Vyplývá to z dat o počtu proplacených žádostí za 11 měsíců letošního roku, které Solární asociace získala ze Státního fondu pro životní prostředí (SFŽP).

.
2018-12-01

Ceny energií v roce 2019

Příští rok citelně zdraží elektřina, plyn, teplo i voda. Důvodem je ekonomická prosperita a ochrana životního prostředí. Energetický regulační úřad zveřejnil údaje o růstu regulované složky ceny elektřiny a plynu pro příští rok. Máme tedy k dispozici další střípek do mozaiky cen energií v roce 2019. Víceméně se potvrzují již dřívější odhady, že elektřina v příštím roce zdraží o osm až deset procent, zatímco plyn o něco méně, o pět až sedm procent.

2018-11-27

Jak je to s porovnáním cen různých energetických zdrojů?

Při porovnání cen produkované elektřiny narazíme v literatuře na celou řadu často dost rozdílných čísel. I tak je zajímavé si alespoň rámcové porovnání nákladů na výstavbu, provoz a údržbu i likvidaci vysloužilého zařízení udělat. Vzhledem k zajímavosti dané problematiky přinášíme aspoň stručný výtah z pojednání napsaného pro servery Osel a oenergetice.

2018-11-22

Definice základních jednotek prochází největší změnou ve své historii. Nově budou fyzikální jednotky mezinárodní soustavy SI definovány na základě vazby k pevně stanoveným hodnotám přírodních konstant. Na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry ve Versailles, byla schválena redefinice čtyř základních jednotek Mezinárodní soustavy jednotek (kilogram, ampér, kelvin a mol). Zároveň byly formulovány nové definice pro sekundu, metr a kandelu. Nově definované jednotky mezinárodní soustavy SI budou platit od 20. května příštího roku.

.
2018-11-22

„Jaderná energetika byla, je a bude součástí energetického mixu České republiky.“ Prohlásila to ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková na semináři Občanské bezpečnostní komise Dukovany.

2018-11-19

Bude větší podpora OZE ??

Česká energetická legislativa se pravděpodobně změní. Míříme k větší podpoře obnovitelných zdrojů (OZE). Stejnou cestu volí i sousední Německo, které chystá expanzi v bateriovém průmyslu a pokračuje v odklonu od uhlí. Česko řeší i dostavbu jaderných zdrojů, na toto téma hovořil premiér Andrej Babiš s americkým ministrem energetiky Rickem Perrym. Ropa po delším poklesu ceny opět zdražuje.

2018-11-13

OZE budou o podporu v ČR soutěžit v aukcích, stojí to v návrhu zákona

Výrobci energií z obnovitelných zdrojů energie budou po roce 2021 soutěžit o výši provozní podpory v energetických aukcích. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou. Vyplývá to z návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona. Materiál vypracovaný ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) je v připomínkovém řízení. Podobné aukce se uskutečňují v některých evropských státech.

.
2018-11-12
 PUBLIKACE:

Malé vodní elektrárny (MVE) v ČR
Reálně využitelný potenciál rozvoje MVE pro období 2020 – 2030

SPVEZ, z.s., nepřetržitě působící od roku 1990 při sdružování provozovatelů malých vodních elektráren a obhajobě jejich zájmů, po dvouletém intenzivním studiu a shromažďování množství nezbytných statistických dat a odborných podkladů z mnoha různých zdrojů (MPO, OTE, ERÚ atd) a od několika stovek respondentů – provozovatelů MVE, přistoupil k vypracování uceleného materiálu, který si klade za cíl kvalifikovaně, avšak populární formou, seznámit jeho čtenáře, z různých úhlů pohledu, s fenoménem MVE v naší zemi, historickými souvislostmi, aktuálním stavem a s možnostmi potenciálu jeho dalšího reálného rozvoje.
Tento materiál rovněž upozorňuje na některé málo známé a často opomíjené historické, kulturní, společenské, technické i politické souvislosti a osvětluje specifika, kterými se obor MVE výrazně odlišuje od ostatních druhů OZE (obnovitelných zdrojů energie). Na podkladě řady doposud nikde nepublikovaných údajů přibližuje zájemcům pod různými úhly pohledu toto zajímavé energetické odvětví s tisíciletou historií a naznačuje možné směry dalšího vývoje tohoto oboru, podpořené odbornými argumenty.
2018-11-08

Velký přehled:
Využívané i perspektivní technologie akumulace energie

Největší překážkou ve využívání intermitentních obnovitelných zdrojů jsou omezené možnosti akumulace energie. Je řada fyzikálních možností ukládání energie, u většiny z nich je však jejich masové využívání zatím značně omezené. Uvádíme přehled možností, jak v současnosti lze vyrovnávat fluktuace v síti pomocí akumulace energie a také, jak uložit dlouhodoběji přebytečnou energii a využít ji v době, kdy je jí nedostatek.

2018-11-07

Stoleté malé vodní elektrárny u nás spolehlivě slouží

Řada energetických zdrojů funguje a dodává elektřinu už od začátku republiky. Jsou to tři vodní elektrárny, které pamatují vznik Československa v roce 1918: elektrárna Želina u Kadaně, Hučák v Hradci Králové a Čeňkova pila na Klatovsku. Dalších osm fungujících vodních elektráren pak pochází z období první republiky.

.
2018-10-30

Česká vláda může odložit rozhodnutí, zda bude nutit společnost ČEZ do nevýnosné výstavby nových reaktorů v hodnotě několika miliard dolarů. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Možností je podle ní prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Odklad rozhodnutí o výstavbě nových reaktorů je jednou z možností, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

2018-10-26

Analytici: Elektřina a plyn příští rok zdraží, roste také cena uhlí

České domácnosti si v příštím roce připlatí za elektřinu a plyn, roste také cena uhlí. Alternativou při vytápění jsou méně kvalitní druhy smrkového dřeva, které kvůli kůrovcové kalamitě meziročně zlevňují. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Podle části odborníků zdraží například elektřina příští rok některým lidem o více než deset procent. Důvodem je růst velkoobchodních cen.

2018-10-21

Británie začala dobývat břidlicový plyn.
Jako čtvrtá země po USA, Kanadě a Číně

Britská společnost Cuadrilla zahájila v polovině října dobývání zemního plynu kontroverzní metodou hydrofrakování. První významnější množství plynu z hornin v severoanglickém Lancashiru získá až po Novém roce. Start těžby o několik let oddálily protesty a obstrukce ze strany ekologů i místních aktivistů, upozorňujících na rizika této těžební metody.
.
2018-10-18

Třesk v klíčové státní firmě ČEPS

Dva a půl roku trvala mise Jana Kaliny v čele státní energetické společnosti ČEPS. Končí nejvyšší šéf i Babišův muž, přichází exšéf Benziny, Ve středu dopoledne jej podle zjištění LN odvolala dozorčí rada firmy. Stejně tak končí i další člen představenstva Jakub Skavroň, který platil za favorita premiéra Andreje Babiše. Dozorčí rada si zároveň zvolila nového předsedu, jímž se stal náměstek ministryně průmyslu René Neděla.
2018-10-16

Rizika vývoje elektroenergetiky v Česku

V následujícím období se před českou elektroenergetikou objevuje několik závažných rizik. Česko má sice schválenou svou energetickou koncepci, ale za dva roky od její aktualizace se pro její realizaci téměř nic neudělalo. Je tak dobré si možná rizika a scénáře podrobněji rozebrat.

2018-10-09

Nové oběžné kolo zvýší produkci přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

Přečerpávací elektrárny slouží jako obrovské akumulátory. V energetické soustavě mají funkci jak při využití přebytku energie, která se pak používá pro přečerpání vody z dolní do horní nádrže, tak v období jejího nedostatku, kdy přečerpávací elektrárny elektřinu vyrábějí a prodávají za vyšší cenu. Zároveň stabilizují energetickou soustavu. Nové oběžné kolo 8. října technici opatrně instalovali do útrob přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně na Šumpersku, která díky této součásti bude moci vyrobit více elektrické energie. Čtyřicetitunové oběžné kolo s vyšší účinností má průměr přes 4,5 metru a roztáčí jednu ze dvou turbín Dlouhých strání.

.
2018-10-07

Má hořet půl století jako františek. Jaký reaktor si přeje Bill Gates

Společnost TerraPower, v jejíž správní radě sedí zakladatel Microsoftu, se konečně přiblížila možnosti stavby reaktoru, který stačí „naložit“ jen jednou, aby hořel padesát let. Zakladatel Microsoftu v roce 2006 pomohl zakládat společnost TerraPower, která vyvíjí jaderné reaktory, a od té doby v ní působí jako předseda správní rady. TerraPower se dnes cítí dostatečně silná, aby své výsledky poslala z laboratoře do světa.

2018-10-01

Pro velké solární elektrárny je místo na logistických centrech nebo bývalých skládkách

V rozvoji obnovitelných zdrojů sází ČR na biomasu a malé střešní elektrárny, o které mají lidé stále větší zájem. Využít by se ale mohly i staré průmyslové areály nebo bývalé skládky. Od roku 2020 se má obnovit provozní podpora, výrobci ale budou soutěžit o nejnižší cenu. Domácnosti, školy nebo obce by také mohly získat možnost prodávat elektřinu sousedům.

2018-09-27

Energetický regulační VĚSTNÍK

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
ROČNÍK 18, V JIHLAVĚ 26. 9. 2018, ČÁSTKA 6/2018

.
2018-09-25

Na podporované zdroje půjde v příštím roce z veřejných financí opět 26,2 miliardy

Příspěvek se týká podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a provozní podpory tepla. Podporu těmto zdrojům od roku 2013 vyplácí Operátor trhu s elektřinou (OTE) na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny.

.
2018-09-25

P o z v á n k a
Odborné podzimní setkání
majitelů a provozovatelů MVE

které se koná: Sporthotel Kácov (www.sport-hotel.cz),
pátek – neděle 26. – 28. 10. 2018
2018-09-03

Nejvyužívanější obnovitelný zdroj světa. Vodní elektrárny jako důležitý zdroj u nás i ve světě

Vodní elektrárny jsou nejvýznamnějšími nízkoemisními zdroji. Existují státy, které z nich získávají přes 50 % svých potřeb elektřiny. Intenzivně se budují hlavně v rozvíjejících se zemích. Jsou důležitým prostředkem regulace sítě a v podobě přečerpávacích elektráren i akumulace energie. A to i v České republice.

.
2018-08-29

Informace k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019

Energetický regulační úřad (ERÚ) minulý týden představil návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2019. V cenovém návrhu ERÚ počítá se snížením podpory formou Zelených bonusů pro provozovatele OZE oproti roku 2018.

2018-08-27

Skotsko má nejvýkonnější přílivovou elektrárnu s 2 MW

Svět hledá ideální obnovitelné zdroje energií a jedním z relativně opomíjených způsobů jsou přílivové elektrárny. Společnost Scotrenewables nicméně už přes rok provozuje svou turbínu SR2000, která ve Skotsku dosahuje rekordních výkonů.

2018-08-21

HVDC – stejnosměrný přenos elektrické energie

Se stejnosměrným proudem se v dnešní energetice setkáváme nejčastěji v oblasti elektrické trakce a stále častěji v oblasti přenosu – toků vysokého množství energie na velké vzdálenosti. Stejnosměrná vedení vysokého napětí (HVDC) mají oproti střídavým své výhody i nevýhody.

.
2018-08-17

Americké ministerstvo energetiky přesune do Prahy svůj evropský regionální úřad

Americké ministerstvo energetiky přesune svůj evropský regionální úřad ze Sofie do Prahy. V rozhodnutí hraje roli mimo jiné zájem společnosti Westinghouse o stavbu nových jaderných bloků v Česku nebo fakt, že v regionu střední Evropy roste vliv v oblasti energetiky ze strany Ruska a Číny.

2018-08-14

Do 5 let mohou být v ČR desítky MW bateriových úložišť

Do pěti let by se mohly v Česku postavit desítky megawattů (MW) bateriových úložišť. Vyplývá to z údajů asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ. V současnosti je podle ní v tuzemsku instalováno přes 2000 menších domácích úložišť pro elektřinu vyrobenou z fotovoltaických systémů. Rozvoj velkých bateriových systémů však dlouhodobě brzdí chybějící legislativa, uvedla asociace.

2018-08-13

MPO vyhlásilo dne 3. 8. 2018 IV. výzvu programu podpory Obnovitelné zdroje energie.

Tato Výzva k programu podpory „Obnovitelné zdroje energie“ (dále jen „Výzva“ a „program“) je vyhlášena v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 („OP PIK“) a v případě podpory malých a středních podniků podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Mezi podporované aktivity patří i výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

Výzva IV. programu podpory Obnovitelné zdroje energie >>>

.
2018-08-12

Čína se snaží měnit počasí

Čínští vědci se snaží zvýšit sněhové srážky v oblasti, která je 3 × větší než Španělsko. Cílem je získat další vodu potřebnou v boji proti obdobím sucha a na pomoc zemědělství. Pokud se projekt podaří, bude to mít velké dopady. Je založen na staré známé metodě vystřelování částeček jodidu stříbrného do mraků (cloud seeding), aby mraky uvolnily svou vlhkost ve formě sněhových nebo dešťových srážek.

.
2018-08-01

Elektrárna pod Čertovou stěnou

Zajímavost z vývoje vodní energetiky u nás. Historie Elektrárny Vyšší Brod - Hydrocentrála firmy I. Spiro & Söhne.

O elektrárně pod Čertovou stěnou se začalo hovořit už v 80. letech devatenáctého století, ale myšlenku svést vodu Vltavy od Loučovic až k Vyššímu Brodu jako první zpracoval až inženýr František Karel. Konečný projekt nakonec ale dodala projekční kancelář Ganz & Comp. Vyšebrodská hydrocentrála firmy Ignác Spiro & Söhne byla ve své době nevídané dílo, které doslova uvedlo v údiv veškerou tehdejší odbornou veřejnost. Dobový tisk impozantní stavbu srovnával s tou, která byla vybudována na Niagaře.

Vývoj základních údajů brutto spotřeby a výroby elektřiny v porovnání mezi roky 2013 až 2017 (doplněna Historie energetiky)

Byl analyzován vývoj základních údajů brutto spotřeby a výroby elektřiny v porovnání mezi roky 2013 až 2017. Byly sestaveny základní tabulkové údaje a grafy. Vývoj brutto spotřeby elektřiny v ČR mimo poklesu v roce 2014 trvale roste. Saldo (vývoz-dovoz) ukazuje, že ČR je nejen tranzitní zemí, ale rovněž stále je vývozcem elektřiny v objemu cca 13 TWh/r.

◀ Bulletin Pro členy SPVEZ
2018-07-23

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVII. 5/2018 Červenec

OBSAH: Úvodník | Příprava Nařízení vlády ke stanovování MZP | Návrh Nařízení vlády ke stanovování MZP | Připomínky SPVEZ k návrhu Nařízení vlády ke stanovování MZP | Zápis ze zasedání vedení SPVEZ č. 2018_1 | Zápis ze zasedání vedení SPVEZ č. 2018_2 | Zimní energetický balíček z pohledu ERÚ | Návrh novely zákona o POZE | Budoucí systém podpory OZE – aukce
.
2018-07-22

Norské firmy škrtí projekt „baterie Evropy“, bojí se drahé elektřiny

K naší informaci zveřejněné na našem webu „Norsko jako úložiště energie pro Evropu?“ dne 13. 9. 2017 nyní premiérka vlády Norska prohlásila, že další podmořská vedení nebudou schvalována do doby, než se prokáže, že nedochází k negativnímu vlivu na ceny elektřiny v Norsku.

2018-07-19

Turecké jádro jako šance na oživení českého strojírenství.
Firmy se ucházejí o zakázky za desítky milionů eur v elektrárně Akkuyu

Tuzemské energetické strojírenství nezažívá nejlepší období. V Česku už se nové elektrárny prakticky nestaví a útlum nastává i ve světě. Firmy se tak snaží uchytit, kde to jen jde. A projekt, který by jim mohl přinést miliardový byznys, se konečně rýsuje. Může to být rusko-turecký jaderný projekt Akkuyu.

České firmy se o zakázku na projektu první turecké jaderné elektrárny uchází u ruské firmy Rosatom v rámci Aliance české energetiky CPIA.

2018-07-18

Na Česko se snáší kritika OECD kvůli znečištění ovzduší

Vyspělá ekonomika, ale i jeden z největších spotřebitelů a znečišťovatelů ovzduší zní popis stavu České republiky v hodnocení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Generální tajemník Ángel Gurría varoval před velkou závislostí Čechů na dovozu zboží a surovin.

.
2018-07-07

Uhlí se ještě bude hodit.
ČEZ proto investuje dalších deset miliard

Tlak na odstavení uhelných elektráren v Evropě sílí. Neexistuje však za ně náhrada. V ČR se uhlí na výrobě elektřiny podílí 47 procenty, ČEZ proto s jeho využitím dál počítá. „Abychom naplnili všechny požadavky, budeme muset v následujících pěti letech vynaložit ještě 10 miliard,“ říká v rozhovoru pro MF DNES ředitel divize Klasická energetika ČEZ.

2018-07-06

Češi si připlatí za elektřinu, dodavatelé chystají zvyšování cen

Podle firem jsou důvodem zdražení rostoucí velkoobchodní ceny komodity. Cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2019, na který se obchodníci nyní nejvíce zásobí, činí asi 45 € (1170 Kč) za megawatthodinu (MWh), meziroční nárůst je více než poloviční.

2018-07-04

Elektrárna Lipno má po rekonstrukci jeden z nejrychlejších systémů připojení na světě

Lipenská vodní elektrárna má po rekonstrukci jeden z nejrychlejších systémů připojení do sítě v oblasti vodní energetiky na světě. Elektřinu do sítě dodá za 16 vteřin. Zrychlení připojení zajistil nový řídicí systém elektrárny.

.
2018-07-03

Elektrárna Počerady se připojila k žalobě vůči Evropské komisi proti nepřiměřené regulaci

Elektrárna Počerady, dceřiná firma skupiny ČEZ, se rozhodla podpořit žalobu sdružení Euracoal směřovanou proti rozhodnutí Evropské komise, které stanovuje limity znečištění, tzv. BAT. Elektrárna Počerady tak z pozice vedlejšího účastníka řízení bude mít bezodkladný přístup k informacím souvisejícím s procesem.

2018-07-02

Jadernou elektrárnu do každého maloměsta.
Britové zvažují minireaktory

Britové řeší jaderné dilema. Byť za elektřinu z nově budovaných bloků jaderné elektrárny Hinkley Point garantovali vysokou výkupní cenu, výstavba pod francouzskočínskou taktovkou se neustále prodlužuje. Už teď je jasné, že první elektrony do sítě nepřitečou před rokem 2027.

.
2018-06-30

Vliv zahraniční spolupráce na koncepci PS ČR

Přenosová soustava ČR se vlivem své geografické polohy významně podílí na přenosech toků výkonů v rámci obchodů s elektrickou energií na evropském kontinentu. Vysoká výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů, zejména z větrných elektráren umístěných na severu Německa a import na jih Evropy v kombinaci s nedostatečnou vnitroněmeckou kapacitou přenosových sítí vyvolává neplánované přetoky i přes přenosovou soustavu ČR.
.
2018-06-28

Německo se zřeklo jádra,
teď se chce zbavit i uhlí. Firmy varují, že předčasný útlum může ohrozit stabilní dodávky elektřiny

Na rozdíl od Francie a Velké Británie se Německo rozhodlo vyřadit do roku 2022 všechny jaderné elektrárny. V provozu jich zatím zůstává sedm. Po atomové energii přichází na řadu také útlum těžby uhlí a odstavování uhelných elektráren. V úterý v Berlíně poprvé zasedala zvláštní komise, jež má spolkové vládě do konce roku předložit návrh, jak by se mělo v této citlivé záležitosti postupovat. Německo je největším producentem hnědého uhlí na světě. Podle spolkového ministra hospodářství Petera Altmaiera proto půjde o nejhlubší zásah do struktury německé energetiky se značnými sociálními dopady.

2018-06-27

Veolia ve Francii otevřela první evropský závod na recyklaci solárních panelů a chystá se stavět i v dalších zemích

Francouzský vodárenský a energetický koncern Veolia otevřel ve Francii závod na recyklaci solárních panelů a tvrdí, že je první v Evropě. Vzhledem k tomu, že v příštích letech skončí životnost tisíců tun těchto panelů, firma už plánuje výstavbu dalších závodů. Závod ve městě Rousset na jihu Francie uzavřel smlouvu se společností PV Cycle France na recyklaci 1300 tun solárních panelů v letošním roce. Jde prakticky o všechny panely, kterým letos ve Francii skončí životnost. Do roku 2022 chce firma kapacitu zvýšit na 4000 tun.

2018-06-24

Vývoj všech druhů OZE od roku 2006

Podíl OZE na brutto spotřebě elektřiny v ČR stoupl mezi roky 2006 do roku 2013 z cca 5% na 13%. Na této hodnotě se drží prakticky zatím až do roku 2017. Při tom brutto spotřeba elektřiny v ČR se zvýšila z 71,7 TWh/r v roce 2006 na 73,8 TWh/r v roce 2017.

.
2018-06-17

Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2017

Energetický regulační úřad zpracoval zprávu o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2017. Na základě ustanovení § 23 odst. 6 vyhlášky č. 540/2005 Sb., je sledována a vyhodnocována nepřetržitost přenosu a distribuce elektřiny v přenosové a v distribučních soustavách. Způsob výpočtu ukazatelů nepřetržitosti je uveden v příloze č. 5 k vyhlášce.

2018-06-14

Tesla po světě rozmístila již 10 000 superchargerů, v ČR jich moc nenajdete

Společnost Tesla motors uvedla v USA do provozu supercharger s pořadovým číslem 10 000. Nejvíce superchargerů je umístěno v USA, v České republice je supercharger zatím pouze na třech místech. Je potřeba dodat, že i s tímto cílem je Tesla několik měsíců ve zpoždění, jelikož 10 000 superchargerů mělo být zprovozněno již na konci loňského roku.
2018-06-14

ČEPS letos investuje 3,7 miliardy do rozvoje přenosové soustavy

Změny zdrojového mixu, měnící se spotřeba i naplňování celoevropských cílů v oblasti podpory jednotného trhu s elektrickou energií. To jsou hlavní výzvy, na které reaguje investiční plán provozovatele přenosové soustavy. Letos ČEPS na rozvoj a modernizaci vynaloží více než 3,7 miliardy korun. Rozvoj a modernizace přenosové soustavy jsou nezbytným krokem pro zabezpečení spolehlivých dodávek elektrické energie nejen v ČR, ale v rámci propojených soustav také v evropském regionu. Současný vývoj energetického prostředí s sebou přináší nové výzvy v podobě změny zdrojové základny, růstu spotřeby i požadavky na zvýšení přeshraniční přenosové kapacity v souvislosti s podporou jednotného evropského trhu s elektrickou energií.
.
2018-06-14

Interní protikorupční program ERÚ
- aktualizace pro rok 2018

ERÚ zveřejnil Interní protikorupční program zpracováný mimo jiné na základě usnesení vlády č. 11 ze dne 3. ledna 2018, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2018. ERÚ v Interním protikorupčním programu (dále též jen „Program“) rozpracovává Rámcový resortní interní protikorupční program a Akční plán boje s korupcí na rok 2018 na podmínky ERÚ.

2018-06-09

Akumulátory se stávají svatým grálem energetiky

I když to může vypadat, že civilizace trpí hladem po energii, ve skutečnosti je jí k dispozici víc, než potřebujeme.
Problém je jinde: neumíme ji levně a efektivně skladovat ve snadno využitelné formě. Klíčovým problémem současné energetiky proto není ani tak termojaderná fúze nebo účinná fotovoltaika, jako spíš levný a lehký akumulátor s vysokou energetickou hustotou.
2018-06-06

Kanaďané pomohou českému podnikateli rozjet v Chile výstavbu slunečních elektráren. Firma Solek postaví fotovoltaiky za 2,5 miliardy

  • Kanadský fond Carbon Free investuje 114 milionů dolarů (asi 2,5 miliardy korun) do solárních elektráren, které pro něj postaví solární developer Solek Group.
  • Solek do poloviny roku 2020 postaví elektrárny o výkonu 118 MW.
  • Solek už působí v Chile čtyři roky, zatím postavil a prodal tři menší fotovoltaiky o celkovém výkonu 9 MW.
.
2018-06-06

Prezident podepsal novelu vodního zákona

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 5. června 2018 zákon ze dne 29. května 2018, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2018-06-04

Spotřeba elektřiny v ČR dosáhla v roce 2017 rekordní hodnoty

Rostoucí ekonomika ČR převažuje ve spotřebě elektřiny nad energetickými úsporami. Tuzemská brutto i netto spotřeba elektřiny od roku 2014 stabilně roste, v loňském roce zaznamenala brutto spotřeba dokonce historicky rekordní hodnotu.

2018-06-03

Odstavení českých uhelných elektráren??

Česká síť může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez velkých uhelných elektráren. To je hlavní sdělení nové studie konzultační společnosti Energynautics, kterou dnes na tiskové konferenci v Praze představil její hlavní autor Peter - Philipp Schierhorn. Studie „Czech Power Grid Without Electricity from Coal by 2030“ vznikla na objednávku organizací Glopolis, Frank Bold, Hnutí DUHA, CEE Bankwatch Network a Aliance pro energetickou soběstačnost.

.
2018-06-03

V Bruselu se finalizuje nová podoba evropské energetiky: jaká bude?

Tento proces začal v roce 2016, kdy představila Evropská komise tzv. Zimní balíček – komplexní soubor legislativních i nelegislativních návrhů na nastavení evropské energetické a klimatické politiky po roce 2020. Podle tohoto návrhu má EU do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 40 % (oproti roku 1990), k témuž roku má dosáhnout 27% podílu obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie a zvýšit energetickou účinnost z 20 % v roce 2020 na 30 % na konci příští dekády.

.
2018-05-31

Nová budova ČSOB bude vytápěna a chlazena zemními tepelnými čerpadly, přenášejícími výkon až 1300 kW

Novostavba budovy ČSOB, která se nyní staví v pražských Radlicích, bude vytápěna pouze tepelnými čerpadly s výkonem 1300 kW. Článek prezentuje zkušenosti s návrhem zařízení, které je svým rozsahem v našich zeměpisných šířkách opravdu mimořádné.

2018-05-25

Statistické údaje za rok 2017

Pravidelně zveřejňujeme statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu ES ČR zpracované ERÚ. Výsledky za rok 2017 byly k dispozici až nyní a proto výslednou tabulku nebylo možno dříve sestavit.

Proti minulému roku u výroby z obnovitelných zdrojů byl největší nárůst u větrných elektráren o téměř 19 %, zatímco jejich instalovaný výkon vzrostl o 9,3 %.

Výroba elektřiny velkých vodních elektráren s instalovaným výkonem elektrárny nad 10 MW včetně meziročně klesla o téměř 15 %, u malých vodních elektráren s instalovaným výkonem menším než 10 MW zůstala téměř na stejné úrovni. Instalovaný výkon velkých vodních elektráren zůstal téměř beze změny, u malých vodních elektráren vzrostl o méně než 1 %.

.
2018-05-21

ENERGO-PRO Jaromíra Tesaře proniklo do Rakouska, získalo tam zakázku na vodních elektrárnách za 130 milionů

Firma patřící Jaromíru Tesařovi vstoupila do strojírenství v roce 2014, když koupila slovinský Litostroj a české ČKD Blansko Engineering. Zakázky má jak v Česku, tak například v Íránu, Turecku či Keni. Energo-Pro je dnes velkým mezinárodním hráčem s tržbami téměř 24 miliard korun. Nově dostaly jeho firmy velkou zakázku za 130 milionů na vodních elektrárnách v Rakousku.

XXX. Sněm Hospodářské komory ČR

Předseda SPVEZ se spolu s kolegou Máchou zúčastnili za SPVEZ, z. s., XXX. sněmu Hospodářské komory ČR, který se uskutečnil 16. 5. v Ostravě (ostatní kolegové operativně řešili „rekreační plavbu“). Výsledek jednání je v příloze.
2018-05-15

ABB Terra HP: Nabíjení elektromobilu do 8 minut se stává realitou

Konec dlouhého nabíjení elektromobilů již nemusí být hrozbou pro rozvoj ekologické dopravy. Díky nové nabíjecí stanici Terra HP od společnosti ABB o výkonu až 350 kW potrvá nabíjení elektromobilu cca 8 minut, což je doba již řádově srovnatelná s dobou plnění nádrže spalovacího motoru.

.
2018-05-14

Solar Global dokončil výstavbu malé vodní elektrárny

Skupina Solar Global, přední výrobce fotovoltaické energie v České republice, postavila v Prudké na Tišnovsku malou vodní elektrárnu. Elektrárna se svorkovým výkonem 310 kW se nachází v areálu papíren v údolí řeky Svratky.

2018-05-14

ENERGO-PRO dostaví největší privátně vlastněnou přehradu
s vodní elektrárnou v Turecku

Nadnárodní skupina ENERGO-PRO se sídlem v Praze převzala projekt stavby velké vodní elektrárny a přehrady Alpaslan 2 v Turecku. Půjde o největší soukromě vlastněnou hydroelektrárnu v Turecku z hlediska velikosti její vodní nádrže a devátou největší přehradu v Turecku vůbec. Prvních osm největších vlastní turecký stát.

2018-05-14

Skupina ČEZ získala ve Francii povolení pro výstavbu a provoz větrných elektráren o výkonu 42,4 MW. První se začne stavět již na přelomu roku

Výstavba první pevninské větrné farmy Skupiny ČEZ ve Francii bude zahájena na přelomu let 2018/19. ČEZ v současné době vlastní nezbytná povolení pro projekty ve čtveřici lokalit o celkovém instalovaném výkonu 42,4 MW.

.
2018-05-03

SUCHO, SUCHO, EXTRÉMNÍ SUCHO...

Nejen sucho, ale část zejména toků na jihu a východě Moravy eviduje v současné době extrémní sucho, tj. historické minimum průměrného průtoku za posledních 24 hodin. To samozřejmě zajímá i provozovatele malých vodních elektráren.

2018-05-02

Výrobci zelené energie neztratí nárok na podporu kvůli pozdnímu hlášení výroby do OTE

Kauza ztráty nároku na podporu pro výrobce elektřiny kvůli pozdnímu vykazování u OTE vyvolala velkou vlnu pobouření. Tato hrozba však pominula, což minulý týden oznámila Rada Energetického regulačního úřadu v aktuálním výkladovém stanovisku k vykazování elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

.
2018-05-01

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu
malých vodních elektráren „MVE 2018“

Tato tradiční každoroční jarní akce proběhne letos ve dnech 1. - 3. června.
Po několika letech se vrátíme opět na Berounku, do Šlovic a elektroskanzenu pana Ing. Čecha. V rámci letošního semináře, kromě obvyklého programu, se budou moci účastníci zúčastnit i oslavy 100 let prvního čistě elektrického pohonu mlýna v českých zemích ve Slabcích.

POZVÁNKA

.
2018-04-26

Ve Velké Británii otestují největší větrnou turbínu na světě

General Electric uzavřela dohodu o testování své největší větrné turbíny v Británii. Jedná se o pětiletý kontrakt a testovat se bude turbína Haliade-X o výkonu 12 MW. Obří větrná turbína, jejíž lopatky budou měřit 107 metrů, bude dosahovat výšky 260 metrů.

2018-04-25

Největší bateriová úložiště současnosti a nejbližší budoucnosti

Velká bateriová úložiště:
Jižní Australie (Elon Musk) kapacita 129 MWh, výkon 100 MW – v provozu.
Jižní Australie (Sanjeev Gupta) kapacita 140 MWh, výkon 120 MW – záměr.
Jižní Korea výkon 150 MW – záměr.
Kalifornie výkon 200 MW – záměr….
U města Ta-lien na východním pobřeží Číny by mělo začít fungovat snad ji letos obří zařízení – a spolu s ní i výrobní závod – využívající dosti odlišné technologie tzv. průtokových baterií s maximálním výkonem 200 MW a celkovou kapacitou 800 MWh.

Bulletin Pro členy SPVEZ
2018-04-24

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVII. 3/2018 Duben

OBSAH: Úvodník | Zápis z valné hromady Svazu 14. 4. 2018 | Zpráva vedení o činnosti za rok 2017 | Zpráva DR o hospodaření a činnosti za rok 2017 | Schválený rozpočet Svazu na rok 2018 | Usnesení VH
.
2018-04-21

Kategorie vodnosti toků & M — denní průtoky

Denně aktualizované údaje o kategorii vodnosti a M-denních průtocích toků v ČR naleznete na webu Voda základ života. Stačí klepnout na odkaz na konci článku (data) a kurzorem najet na příslušnou lokalitu a tok, kde jsou uvedeny v denních i dlouhodobých datech všechny sledované údaje. Tato data jsou zajímavá i pro provozovatele MVE.

2018-04-17

Možné scénáře a rizika vývoje elektroenergetiky v Česku

V následujícím období se před českou elektroenergetikou objevuje několik závažných rizik a lze vidět několik možných scénářů, ze kterých se jeden nakonec realizuje. Jaký to bude, závisí na místních podmínkách i situaci a trendech v našem okolí i celé Evropě.

2018-04-10

Evropská komise pozastavila Česku operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Je v něm zhruba 114 miliard korun.

.
2018-04-09

Na příspěvek podporovaným zdrojům energie (POZE) bylo loni v Česku vynaloženo asi 45,7 miliardy korun. Na debatě o obnovitelných zdrojích v Praze to řekl ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství ministerstva průmyslu a obchodu Ladislav Havel. Podle něj nejde o číslo malé, označil ho ale za únosné. Stát podle dřívějších informací přispěl dotací 26,2 miliardy korun, zbytek zaplatili převážně spotřebitelé. Celkem bylo od roku 2006 na podporu POZE v Česku vyplaceno téměř 300 miliard korun.

2018-04-05

Závazný cíl podílu OZE pro rok 2020 na konečné spotřebě energie v EU

Směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie stanovuje závazný cíl do roku 2020 na konečné spotřebě energie z obnovitelných zdrojů ve výši 20 %. K dosažení tohoto cíle se země EU zavázaly dosáhnout svých vlastních národních cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a to od 10 % na Maltě po 49 % ve Švédsku. Také každý z nich musí mít do roku 2020 alespoň 10 % svých dopravních paliv z obnovitelných zdrojů.

2018-03-25

Německo je největším emitentem skleníkových plynů v EU?

V rámci konference OSN o změně klimatu, konané v Německu dne 8. listopadu 2017, byla uveřejněna zpráva organizace Energy for Humanity, v níž se konstatuje, že německá politika ústupu od jaderné energie zhoršuje situaci v oblasti ochrany klimatu tím, že postupně uzavírá bezemisní jaderné elektrárny a zvyšuje závislost země na spalování uhlí na desítky let dopředu, a to navzdory vynakládání stovek miliard na investice a dotační programy do obnovitelných zdrojů.

.

POZVÁNKA pro členy Svazu:
na Valnou hromadu SPVEZ, z. s.

Jménem vedení SPVEZ, z. s., svolávám zasedání Valné hromady SPVEZ, z. s.:
Datum konání: sobota 14. 4. 2018
Místo konání: konferenční sál v sídle svazu, Argentinská 38/286, 170 00 Praha 7
– Holešovice (trasa metra C – stanice Nádraží Holešovice)
Zahájení : 9.30 hodin
Za vedení SPVEZ, z. s., Pavel Štípský, předseda
.
Bulletin Pro členy SPVEZ
2018-03-23

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVII. 2/2018 Březen

OBSAH: Úvodník | Historické shrnutí problému MVE 2006- | Urgence žádosti o schůzku | Právní analýza MVE 2006- | Právní analýza – návrh řešení | Statistika MVE
2018-03-20

Český Hydropol plánuje stavět desítky vodních elektráren po celém světě.
Cílí na Asii a Jižní Ameriku

  • Hydropol je nyní nejaktivnější ve Velké Británii a v Itálii;
  • V Indonésii již staví referenční malý zdroj;
  • Aktiva firmy mají hodnotu okolo dvou miliard korun, její obrat se pohybuje okolo 330 milionů.
.
2018-03-17

Trumfne Čína zbytek světa v jaderné fúzi?

Zdá se, že na termojaderném hřišti v současné době zůstali dva hráči. Ptáte se: Amerika a Rusko? Ale kdepak! Korea a Čína! Zatímco Evropa pouze deklaruje termojadernou tvář (ve snaze zachovat si tvář coby hostitel mezinárodního tokamaku ITER, se kterým má práce nad hlavu), Korea a nyní už i Čína vyhlásily termíny zahájení stavby a spuštění demonstrační elektrárny známé pod názvem DEMO. Nechtějí čekat na výsledky mezinárodního tokamaku ITER, jehož spuštění se odkládá!

2018-03-17

Indický vodní megaprojekt

Indie zahajuje obrovský inženýrský projekt vzájemného propojení řek takovým způsobem, aby byla voda ze zaplavovaných oblastí odvedena do oblastí, které trpí suchem. Díky tomuto projektu se má získat 35 milionů hektarů nové zemědělské půdy a také 34 000 MW energetického výkonu vodních elektráren.

.
2018-03-16

Elektrárna Dlouhé Stráně,
jeden z „divů Česka“,
se dočkala poštovní známky

Česká pošta uvedla do oběhu ve středu 14. března 2018 novou příležitostnou poštovní známku z cyklu Krásy naší vlasti, která připomíná přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Autorem příležitostné známky je Adolf Absolon a autorem liniových kreseb a rytcem obálky prvního dne vydání (FDC) je Martin Srb.

Na příležitostné poštovní známce je pohled na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Na obálce prvního dne vydání (FDC) autor využil motivu Petrových kamenů. Do razítka autor zapracoval motiv přísně chráněného stenoendemitu Petrových kamenů – zvonku jesenického.

2018-03-12

70 MW činí nárůst okamžité spotřeby elektřiny v ČR při poklesu teploty o 1° C

Pokles rtuti teploměrů o každý stupeň Celsia znamená nárůst spotřeby elektřiny v průměru o zhruba o 0,5 %. Toto platí zhruba do úrovně mínus 10 stupňů Celsia, což je mez "nasycenosti" a dále je již nárůst nižší.

2018-03-11

Tepelný rezonátor – nové zařízení k výrobě elektřiny??

Energie ze vzduchu – nové zařízení využívá změny okolní teploty k výrobě elektřiny. Termoelektrická zařízení, která dokáží vyrábět elektřinu, pokud je okamžitá teplota na jednom konci zařízení jiná než na druhém, jsou známá již řadu let.

Tým z americké univerzity MIT však nyní přišel s inovativním řešením, kdy jejich zařízení pro výrobu elektřiny dokáže díky akumulačnímu prvku využít změny okolní teploty, například při střídání dne a noci. „Postavili jsme první tepelný rezonátor. Je to něco, co může ležet na stole a vyrábět elektřinu zdánlivě z ničeho. Neustále jsme obklopeni teplotními změnami o různých frekvencích. To je nevyužitý zdroj energie,“ uvedl Michael Strano, spoluautor projektu z MIT.

.
2018-03-07

Německý regulátor opět sníží podporu pro nové větrné elektrárny

Německý síťový regulátor oznámil snížení podpory pro onshore větrné elektrárny, které budou uvedeny do provozu po letošním 1. červenci.

Podporu pro nové větrné elektrárny, které se nemusí účastnit aukcí, německý regulátor vyhodnocuje každé čtvrtletí na základě nárůstu výkonu v onshore větrných elektrárnách za posledních 12 měsíců.

2018-02-28

Hluboké mrazy vyhnaly spotřebu elektřiny na rekordní hodnotu, zatížení české sítě 28. 2. 2018 přesáhlo 12 000 MW

Česká elektrizační síť dnes dopoledne kvůli mrazům překonala rekordní zatížení. Průměrná hodinová hodnota zatížení soustavy mezi 09:00 až 10:00 činila 11 968 MW. Okamžité hodnoty překračovaly v některých časových intervalech dnešního dopoledne hodnotu 12 000 MW. Šlo tak o nejvyšší okamžitou spotřebu elektřiny od roku 1990, od kdy jsou srovnatelné údaje k dispozici.

2018-02-25

Výkladové stanovisko ERÚ č. 1/2018 k uvedení výrobny elektřiny z obnovitelného zdroje do provozu v roce 2010

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 1/2018 se týká výroben uváděných do provozu v roce 2010 a jedná se o znovu zveřejnění výkladu Energetického regulačního úřadu z roku 2010. Energetický regulační úřad vydává výkladové stanovisko k otázce určení data uvedení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů do provozu.

.
2018-02-13

Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven OZE mezi roky 2002 až 2017

ERÚ na svých stránkách zveřejnil vývoj počtu provozoven a instalovaného výkonu podporovaných zdrojů energie mezi roky 2002 až 2017.
Pro nás je zajímavý vývoj k 31. 12. 2017 v oblasti MVE, VTE a FVE.
2018-02-13

Český bateriový startup uspěl v mezinárodní soutěži

Společnost OIG POWER s.r.o., která vyrábí bateriové systémy pro domácnosti a firmy, v rámci soutěže Quality Innovation Awards 2017 převzala ve španělském Bilbau cenu Quality Innovation Prize v kategorii Business Innovations mikropodniků a startupů. Výjimečnost ocenění kromě důrazu na vysokou kvalitu a zcela inovativní přístup zpracování prezentovaného produktu podporuje také fakt, že v celé desetileté historii soutěže se podařilo uspět české společnosti teprve podruhé.

2018-02-12

Největší úložiště energie v Česku. E.ON začíná testovat nový systém baterií

Energetická společnost E.ON uvedla v Mydlovarech na Českobudějovicku do zkušebního provozu velkokapacitní systém pro ukládání energie. Bateriové úložiště má kapacitu až 1,75 MWh, firma uvádí, že momentálně jde o nejvyšší kapacitu v ČR.

.
2018-02-09

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu
malých vodních elektráren „MVE 2018“
POZVÁNKA

Tato tradiční každoroční jarní akce proběhne letos ve dnech 1. - 3. června.

Po několika letech se vrátíme opět na Berounku, do Šlovic a elektroskanzenu pana Ing. Čecha. V rámci letošního semináře, kromě obvyklého programu, se budou moci účastníci zúčastnit i oslavy 100 let prvního čistě elektrického pohonu mlýna v českých zemích ve Slabcích.

2018-02-05

Státy EU se shodly na směrnici o energii z obnovitelných zdrojů

Členské země Evropské unie se dohodly na směrnici o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Celoevropský závazný cíl mít v roce 2030 nejméně 27 procent energie z obnovitelných zdrojů zůstal po mnohahodinovém jednání beze změny, v dopravě je tento cíl na hodnotě 14 procent s tím, že tři procenta mají být pokročilá biopaliva.

2018-02-01

Němci loni zaplatili za problémy rozvodné sítě skoro miliardu eur

Rychlý nástup obnovitelných zdrojů v Německu způsobuje tamní elektrorozvodné síti značné problémy. Provozovatelé musejí stále častěji zasahovat, aby udrželi rovnováhu mezi dodávkami elektřiny a její spotřebou. Společnost Tennet, významný operátor sítí, oznámila, že řešení nouzových stavů ji loni ve Spolkové republice přišlo na skoro jednu miliardu eur.

.
2018-01-24

Národní energetický mix

Národní energetický mix představuje přehled podílů jednotlivých zdrojů energie a slouží dodavateli elektřiny pro účely stanovení podílů jednotlivých zdrojů energie na své celkové směsi paliv a uvedení těchto podílů na dokladu dle Vyhlášky o vyúčtování dodávek č 70/2016 Sb.

Bulletin Pro členy SPVEZ
2018-01-22

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVII. 1/2018 Leden

OBSAH: Úvodník | Připomínky SPVEZ k návrhu Nařízení vlády MZP | Text upraveného návrhu | Příloha č. 2 návrhu
2018-01-17

Baterie a česká energetika

Baterie českou energetiku nespasí, přesto mají vznikat velká úložiště. V tuzemsku by brzy mohlo vyrůst přes sto megawattů velkých bateriových úložišť. Chtějí si ukrojit kus z trhu služeb pro stabilizaci elektrické sítě.

.
2018-01-14

Poskytnutá podpora 2016

Vzhledem ke stálým diskuzím o výši poskytnutých podpor uvádíme dle OTE, a.s. základní údaje o výši poskytnutých podpor za rok 2016. Podpora elektřiny za rok 2016 z obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů (DZ) a vyrobené v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla dosáhla hodnoty 42,835 mld. Kč.

2018-01-07

Největší průtoková baterie světa nahradí tradiční vodní přečerpávací elektrárnu

V čínském městě Dalian se nachází továrna společnosti Rongke Power, která připravuje největší instalaci vanadiové redox-flow baterie (VRFB) na světě. Po dokončení v roce to bude představovat největší průtokovou baterii na světě o 200 MW a kapacitě 800 MWh. Jejím cílem je nahradit tradiční vodní přečerpávací elektrárnu. Uvedení do provozu v letošním roce.

2018-01-06

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo statistickou zprávu, jež představuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2016 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 11,3 %. Podíl energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích činil 10,6 %. Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě byl podle mezinárodní metodiky výpočtu přibližně 15 %.

.
2018-01-04

Nový rekord: Podíl energie z obnovitelných zdrojů v Německu přesáhl 38,50 procent

Podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v roce 2017 v Německu dosáhl 38,5 procenta, zatímco vloni to bylo cca 33 procent. Celkem se v roce 2017 v Německu vyrobilo více než 210 TWh energie z OZE, přičemž největší podíl připadl na větrné elektrárny (18,8 %), biomasu (8,7 %) a fotovoltaiku (7 %).

2018-01-02

Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2016

Energetický regulační úřad (ERÚ, úřad) působí v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon, EZ), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 131/2015 Sb. a změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, jako správní úřad pro výkon regulace v energetických odvětvích od 1. ledna 2001.
2018-01-01

Energetický regulační VĚSTNÍK

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
ROČNÍK 17, V JIHLAVĚ 21. 12. 2017, ČÁSTKA 10/2017

  • Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2017 ze dne 20. prosince 2017;
  • Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2017 ze dne 20. prosince 2017.

Obě cenová rozhodnutí se týkají elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Tisková zpráva ERÚ >>.

.