Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zprávy [2020]

PF 2021
Vážení přátelé,
provozovatelé malých vodních elektráren a všech obnovitelných zdrojů dovolte mi, abych Vám i Vašim blízkým popřál spokojené prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2021 dostatek vody pro vodníky, všem dobré zdraví a překonání případných rizik spojených s pandemií covid-19. V této těžké době pak spokojenost v osobním i profesním životě
Pavel Štípský
předseda
.
2020-12-25

ČEZ: Desetkrát k budoucí spotřebě a výrobě elektřiny
v ČR - spotřeba poroste, nelze se spoléhat na dovoz

Evropské země se shodly, že budou do roku 2050 uhlíkově neutrální. Fosilní zdroje a vypouštění CO2 tak skončí nejen v energetice a v ostatním průmyslu, ale i v dopravě nebo zemědělství. Dekarbonizace v EU bude vyžadovat zcela bezemisní výrobu energie (tedy výhradně z jádra či obnovitelných zdrojů). Ekologická elektřina částečně nahradí zdroje v teplárenství a začne být mnohem více využívána i v dopravě v podobě elektromobility.

2020-12-18

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice letos dodá nejvíc elektřiny za 42 let

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice letos vyrobí nejvíc elektřiny za 42 let svého provozu. Dosavadní roční maximum z roku 2015, které bylo 526 939 MWh, překonala elektrárna v pátek. V nádrži je vzhledem k letošním dešťům dost vody, k vysoké výrobě přispěla i nízká poruchovost zařízení a jeho krátké plánované odstávky. ČTK to dnes sdělil mluvčí společnosti ČEZ Jiří Bezděk.

2020-12-17

Přejde ČR z uhlí na plyn? Od EU dostala zelenou, otázkou zůstává financování

Česká republika bude muset v následujících letech zapracovat na dekarbonizaci své ekonomiky. Doba uhelná totiž končí a ČR musí plnit ambiciózní evropské cíle pro snižování emisí skleníkových plynů. Otázkou zůstává, jak zajistit vytápění českých domácností, které byly dosud závislé právě na uhlí. Levnou a dostupnou alternativou je podle české vlády plyn.

.
2020-12-16

Veřejný konzultační proces k návrhu technicko-ekonomických parametrů pro stanovení provozní podpory od roku 2022

V souladu s připravovanou novelou zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (zákon o POZE), bude povinností Energetického regulačního úřadu (ERÚ) stanovit vyhláškou technicko-ekonomické parametry pro stanovení provozní podpory jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny z OZE, KVET, důlního plynu, tepla z OZE a biometanu.

2020-12-11

Uhlí v Česku skončí v roce 2038. Komise ale vařila z vody, chybí analýzy

Uhelná komise oznámila, kdy Česko skončí se spalováním uhlí. Doporučila kompromisní scénář, který počítá s rokem 2038. K rozhodnutí ale chyběly potřebné analýzy. Nevíme tak, jak cesta k energetice bez uhlí bude vlastně vypadat.

2020-12-10

ERÚ oznamuje regulované ceny elektřiny a plynu pro rok 2021

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenová rozhodnutí, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek cen elektřiny a plynu na další rok. Cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku přinášejí v rámci celostátního průměru snížení regulovaných plateb pro odběratele na hladině nízkého napětí, tedy vč. domácností. Růst regulované části ceny je naopak očekáván na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, důvodem jsou zde zejména rostoucí náklady na podporované zdroje energie. V oblasti plynárenství klesnou celostátní průměrné regulované platby pro maloodběratele i velkoodběratele.

.
2020-12-08

Věcný záměr nového energetického zákona schválila vláda

Věcný záměr nového energetického zákona schválila vláda. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu. V plánovaném zákonu, který má nahradit dosavadní normu z přelomu milénia, chce ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) promítnout zásadní změny na trhu, které vedou k decentralizaci energetiky.

2020-12-07

Manifest Stop novým VE v Evropě

Na 150 environmentálních nevládních organizací podepsalo společný manifest s názvem „Zastavte novou vodní energetiku v Evropě“. Z České republiky petici podepsala nezisková organizace Arnika. I z tohoto důvodu se připojuje SPVEZ, z. s., k tiskovému prohlášení EREF, jako jeho člen, se kterým se plně ztotožňuje.Pavel Štípský, předseda SPVEZ.

2020-12-06

Čeští výzkumníci vyvíjí unikátní typ bezemisní teplárny?

Experti se zaměřili na další krok k šetrnějšímu využití obnovitelných zdrojů. Flexibilní systém ukládání energie, vyvíjený řešitelským týmem, dokáže nahromaděnou tepelnou energii zpětně využít k vlastní výrobě elektřiny a tepla. Systém bude klíčový k vyrovnání rozdílu mezi nestabilní nadprodukcí a nedostatkem energie, se kterými se uživatelé obnovitelných zdrojů energie potýkají.

.
2020-12-01

Zelení v Evropě nechtějí ani vodní elektrárny. Jde o extrémní stanovisko

Na 150 environmentálních nevládních organizací podepsalo společný manifest s názvem „Zastavte novou vodní energetiku v Evropě“, v němž vyzývají orgány EU, aby ukončila podporu budování vodních elektráren v Evropě. Z České republiky petici podepsala nezisková organizace Arnika.

2020-11-30

Pohled do historie. Návrh na nový typ větrné elektrárny z roku 1913 slibující lepší účinnost za slabého i silného větru

Už naši předci se snažili nahradit docházející fosilní paliva za lepší a nevyčerpatelný zdroj energie. Jednu zajímavou konstrukci nového typy větrné elektrárny podle představ z roku 1913, která měla odstranit nevýhody klasických větrných elektráren s vrtulí je větrný motor Casteletův.

2020-11-26

Transparentní baterie místo oken?

Transparentní baterie by mohly nahrazovat sklo v oknech. Zatím mají jen velmi malý výkon, ale ten se bude jistě zvyšovat. Většina výzkumů baterií se zaměřuje na zvyšování elektrického výkonu nebo zvyšování energetické hustoty, avšak Hironobu Minowa a jeho tým z japonského komunikačního obra NTT místo toho hledají baterii, která by byla co nejméně nápadná.

.
2020-11-22

Babiš a Havlíček jednali s EDF, která chce stavět v Dukovanech

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se v pátek setkali s generálním ředitelem francouzské elektrárenské společnosti EDF, která je jedním ze zájemců o výstavbu nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany.

◀ Bulletin Pro členy SPVEZ
2020-11-19

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXIX. 6/2020 Listopad

OBSAH: Úvodník | Odpověď ERÚ k MVE 2006- , pobírání podpory | Manifest Stop novým VE v Evropě | Tisková zpráva EREF: Moderní malé vodní elektrárny jsou plně v souladu s environmentálními cíli

2020-11-18

Tesla postaví v Austrálii gigantickou 300 MW baterii

Nabíjitelné megabaterie pro rozvodné sítě mají úspěch. Všimli si toho v australském státě Victoria a nechají si tam od Tesly 300 a 450 MWh baterii. Taková baterie bude tlumit výkyvy v rozvodné síti, především ukládáním obnovitelné energie. V provozu by měla být na konci roku 2021.

.
2020-11-11

TEPLATOR - budoucnost českého teplárenství v 21. století?

Současná podoba teplárenství se skládá především z uhelných, plynových a ropných zdrojů. S neustále se snižujícími limity znečištění může být do budoucna problém pokračovat v provozu stávajících zařízení (zejména uhelných) bez zásadních investic. Tyto investice mohou být pro některé provozy likvidační.

2020-11-09

ČEZ a Rolls-Royce budou spolupracovat na rozvoji malých modulárních reaktorů

Energetická společnost ČEZ a britský Rolls-Royce budou spolupracovat na rozvoji malých modulárních reaktorů, když podepsaly dohodu o porozumění. Firmy budou sdílet technické poznatky a detailně posoudí možnost uplatnění těchto jaderných zařízení v České republice. Sdělil to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Připomněl, že podobné smlouvy energetická firma už dříve podepsala také s americkými společnostmi NuScale a GE Hitachi.

2020-11-05

Vláda schválila zahájení přípravy záměru přivaděče k posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry

Posílit vodní zdroje v povodí Horní Moravy, kde jsou oblasti trpící nedostatkem vody, a to zdroji z povodí Odry, plánuje Ministerstvo zemědělství. Suché roky v uplynulých pěti letech vedly veřejnost v regionu k požadavku zvýšit zabezpečení dodávek vody. Návrh Ministerstva na stavbu přivaděče surové vody z Moravice dnes schválila vláda.

.
2020-11-03

Mohutné české dílo v Turecku.
Do provozu jdou přehrady Karakurt a Alpaslan 2

Česká energetická skupina Energo-Pro zprovoznila na východě Turecka dvě vodní díla Karakurt a Alpaslan 2, které tam postavila. Jde o největší české investice v oblasti vodní energetiky od listopadu 1989, celková souhrnná cena přesahuje 800 milionů dolarů, v přepočtu asi 19 miliard korun, sdělila mluvčí Energo-Pro Hana Hikelová.

2020-10-30

Hydroenergetika v současném energetickém mixu ČR

Hydroenergetika, tedy přesněji výroba elektřiny ve vodních elektrárnách, má v naší zemi již cca 140letou historii, které předcházela bohatá tisíciletá tradice využití vodní energie k přímému mechanickému pohonu jako jediného tehdejšího univerzálního mechanického pohonu po celý středověk. V současné době se stává obor hydroenergetiky v rámci energetického mixu naší země, dle poměru množství vyrobené elektřiny „z vody“ k ostatní výrobě této komodity, stále méně významným až marginálním, takže se může i zdát, že tento obor je pro naše národní hospodářství a celkový sektor energetiky nedůležitý a jeho přínos mizivý až nepotřebný. Opak je pravdou, a to v řadě různých aspektů zásadní důležitosti. Tento článek se pokusí o bližší vysvětlení.

◀ Bulletin Pro členy SPVEZ
2020-10-30

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXIX. 5/2020 Říjen

OBSAH: Úvodník | Žádost o výkladové stanovisko ERÚ | Poziční dokument EREF

.
2020-10-29

Investice do vodních elektráren ČEZ za více než 3 miliardy: Efektivnější a ekologičtější zdroje šetří vodu a jsou připraveny na éru bezemisní energetiky

Čistá elektřina pro další tisíce domácností, prodloužení životnosti o další dekády, spolehlivější, bezpečnější a ekologičtější provoz a významná úspora cenné vody – to jsou hlavní výsledky modernizace zhruba čtyřiceti soustrojí vodních elektráren Skupiny ČEZ za posledních 15 let. Alternativní postup ve srovnání s výstavbou zcela nových obnovitelných zdrojů si dosud vyžádal více než 3miliardovou investici. Modernizovaný a odolnější vůči kybernetickým hrozbám je také dispečink elektráren tzv. Vltavské kaskády.

2020-10-22

Přečerpávací vodní elektrárny u nás

„Česká republika má vhodné přírodní podmínky pro budováni přečerpávacích vodních elektráren (PVE) s denním turbínovým provozem od 3 do 7 hodin...“ konstatovala studie Výzkumného ústavu energetického v Praze z roku 1978, která zveřejnila dvacet lokalit, na kterých by bylo možné zejména kvůli rozvoji jaderné energetiky (a dnes i rozvoji OZE) vybudovat PVE. S většinou z nich však ochránci přírody nesouhlasí a k prosazení některých zřejmě dojde až při nezbytnosti jejich výstavby. Vybraná místa dále uváděná disponují celkovým výkonem 12 000 MW a mohla by ročně akumulovat až 20 000 GWh z přečerpávání.

2020-10-22

Elektrárna Poříčí má nový elektrokotel

Elektrárna Poříčí má nový elektrokotel, který bude sloužit jako záložní zdroj pro stabilizaci energetické soustavy i při výpadku fluidních kotlů pro dodávky tepla na Trutnovsku.

.
2020-10-20

Přehrada v N. Heřminovech se začne stavět nejdříve v roce 2025

Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku začne nejdřív v roce 2025. Trvat by měla pět let. Státní podnik Povodí Odry přitom plánoval zahájení letos. Zatím ale jen postupně strhává vykoupené objekty. ČTK to řekla mluvčí povodí Šárka Vlčková.

2020-10-15

Co dělat právě nyní v české energetice?

Blíží se doba odstavení německých jaderných elektráren a uzavření řady uhelných bloků u našich sousedů. Zároveň jedná naše uhelná komise o doporučených termínech a podmínkách zavírání uhelných elektráren u nás. V Evropské unii sílí tlak na přechod k nízkoemisní energetice a rostou ceny emisních povolenek.
Zveřejňujeme výtah ze zajímavého článku uvedeného na webu osel.cz.

2020-10-15

Vertikální bifaciální stěny přinášejí revoluci ve fotovoltaice. Kdy se objeví v Česku?

Nová technologie vertikálních bifaciálních stěn (VBS) byla tento týden uvedena do provozu v podobě největší Agrifotovoltaické elektrárny v Evropě. Velké uplatnění najdou však BVS také jako ploty či protihlukové zábrany kolem dálnic, které budou díky této technologii vyrábět levně a účinně solární energii.

.
2020-10-14

Vláda na pondělním jednání rozhodla o dalších opatřeních proti šíření koronavirové epidemie

Pro informaci přetiskujeme kompletní znění aktuální informace prezidenta Hospodářské komory ČR k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR.

2020-10-13

ČEZ zlevnil cenu elektřiny. Domácnosti ušetří až osm set korun ročně

Největší tuzemský dodavatel elektrické energie ČEZ zahájil cenovou válku – zlevnil ji skoro o desetinu. Přidal se E. ON. Dodavatelé chystají zlevnit i plyn. Důvodem slev pro domácnosti je pokles cen na velkoobchodních burzách. Zlevnění od října se týká jen domácností a malých podnikatelů, kteří mají u ČEZ produkty na dobu neurčitou.

2020-10-13

Ministr Toman po jednání vlády:
Současné vodní zdroje v budoucnu nebudou stačit. Rozšířili jsme proto seznam území chráněných pro akumulaci vod

Historicky nejdelší období sucha posledních let ukázalo, že při poklesu hladin podzemních vod, které pokrývají přibližně 50 % výroby pitné vody, je potřeba zajistit vodárenské zdroje akumulací povrchových vod.

.
2020-10-13

Je biomasa opravdu uhlíkově neutrální?

Dánsko navrhuje přísnější podmínky pro biomasu, aby její využívání bylo opravdu udržitelné. Dánská vláda v konsenzu s ostatními opozičními stranami navrhla přísnější právní podmínky pro dřevěnou biomasu, používanou pro výrobu tepla a elektřiny v Dánsku.

2020-10-08

Blackstone spouští masovou výrobu revolučních baterií s pevným elektrolytem

Švýcarská společnost Blackstone Resources AG (dále jen „Blackstone“) minulý týden oznámila, že dosáhla významného pokroku v oblasti své proprietární výroby lithiových bateriových článků s pevným elektrolytem. Tato technologie, která je označována jako Solid-State Batteries (SSB), umožní velmi levnou výrobu bateriových článků pomocí 3D tisku.

2020-10-08

Vodní elektrárna Slapy prošla dosud největší modernizací

Vodní elektrárna Slapy je ze dvou třetin jako nová a opět jede na plný výkon. Dělníci dokončili rekonstrukci dalšího soustrojí za 150 milionů korun. Díky tomu se zvýšila účinnost této části elektrárny o čtyři procenta, což přinese nárůst roční produkce o deset milionů kilowatthodiny.

.
2020-10-05

Příprava staveb přehrad ve středních Čechách a na Ústecku

Stát se nyní zabývá stavbou šesti přehrad – Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále pak Nových Heřminov na Bruntálsku, Skaliček na Bečvě a Vlachovic ve Zlínském kraji. Další území blokuje v tzv. Generelu pro akumulaci povrchových vod.

2020-10-03

Nikdo neřeší, čím uhlí nahradíme

V porovnání s tím, jak živá je debata o co nejrychlejším odklonu od uhlí, působí diskuze o hledání jeho náhrady až nepochopitelně mdle a neodborně, napsal v komentáři pro deník E 15 analytik skupiny Sev.en Energy Pavel Farkač. Jde přitom o náhradu více než 40 % elektřiny vyrobené v Česku a zároveň hlavního zdroje vytápění pro více než milion domácností.

2020-10-03

Stát možná na Odře zahájí přípravu první části vodního kanálu

Přípravy první části vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe možná brzy začnou. Ministerstvo dopravy navrhuje zahájit přípravu úseku na Odře mezi Ostravou a polskými hranicemi, který by měl vyjít na zhruba 15 miliard korun. V pondělí návrh projedná vláda, zabývat se bude i zkoumáním vlivu kanálu na okolí. Stát se při analýze projektu prioritně zaměřuje na propojení Dunaje s Odrou, Labe zůstává v rezervě. Stavba koridoru by mohla začít po roce 2030.

2020-10-01

Energetický regulační VĚSTNÍK

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
ROČNÍK 20, V JIHLAVĚ 30. 9. 2020, ČÁSTKA 5/2020

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenové rozhodnutí, kterým stanoví podporu pro podporované zdroje energie pro příští rok. Zároveň ERÚ poprvé od roku 2013 vydal nové cenové rozhodnutí pro oblast teplárenství. Parametry stanovené těmito rozhodnutími budou účinné od 1. ledna 2021.

.
2020-10-03

Nikdo neřeší, čím uhlí nahradíme

V porovnání s tím, jak živá je debata o co nejrychlejším odklonu od uhlí, působí diskuze o hledání jeho náhrady až nepochopitelně mdle a neodborně, napsal v komentáři pro deník E 15 analytik skupiny Sev.en Energy Pavel Farkač. Jde přitom o náhradu více než 40 % elektřiny vyrobené v Česku a zároveň hlavního zdroje vytápění pro více než milion domácností.

2020-10-03

Stát možná na Odře zahájí přípravu první části vodního kanálu

Přípravy první části vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe možná brzy začnou. Ministerstvo dopravy navrhuje zahájit přípravu úseku na Odře mezi Ostravou a polskými hranicemi, který by měl vyjít na zhruba 15 miliard korun. V pondělí návrh projedná vláda, zabývat se bude i zkoumáním vlivu kanálu na okolí. Stát se při analýze projektu prioritně zaměřuje na propojení Dunaje s Odrou, Labe zůstává v rezervě. Stavba koridoru by mohla začít po roce 2030.

2020-10-01

Energetický regulační VĚSTNÍK

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
ROČNÍK 20, V JIHLAVĚ 30. 9. 2020, ČÁSTKA 5/2020

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenové rozhodnutí, kterým stanoví podporu pro podporované zdroje energie pro příští rok. Zároveň ERÚ poprvé od roku 2013 vydal nové cenové rozhodnutí pro oblast teplárenství. Parametry stanovené těmito rozhodnutími budou účinné od 1. ledna 2021.

.
2020-09-28

V Česku vznikla další megawattová solární elektrárna

Do České republiky se vrací boom velkých komerčních střešních instalací o výkonu okolo 1 MWp. První taková instalace byla uvedena do provozu v lednu na střeše výrobních hal podniku LEGO v Kladně, druhá letos v září na střeše brněnské společnosti Thermo Fisher Scientific. Co stojí za boomem velkých komerčních fotovoltaických instalací?

2020-09-24

Povolení k dalšímu provozu Temelína

Společnost ČEZ dostala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) povolení k dalšímu provozu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín. Povolení je vázáno na pravidelné desetileté cykly, při kterých české jaderné elektrárny musí prokázat, že plní všechny podmínky související s jejich bezpečným provozem.

2020-09-24

Babiš: Nový emisní cíl EU pro rok 2030 je pro ČR nereálný

Snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) o 55 procent proti roku 1990 v následujících deseti letech je v Česku nereálné. Novinářům to dnes před odletem do Bruselu řekl premiér Andrej Babiš (ANO), který bude o záležitosti jednat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

.
2020-09-22

Obnovitelné zdroje energie v roce 2019
Výsledky statistického zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2020 připravilo statistickou zprávu, jenž představuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2019 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 11,6 %.

2020-09-21

Reakce vicepremiéra Havlíčka na návrh šéfky EK von der Leyenové zvýšit klimatické cíle

Snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % proti stavu z roku 1990 tak, jak navrhla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, je podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka pro ČR nereálné. Pokud má ČR zachovat energetickou soběstačnost, bude to o něco později.

2020-09-19

Vodáci budou mít možnost přenášet lodě u jezů, schválila Sněmovna

Vlastníci pozemků v okolí jezů budou mít zřejmě povinnost umožnit vodákům přenášet lodě. Poslanci ji dnes při závěrečném schvalování vložili do novely vodního zákona. Sněmovnu o to žádaly vodácké a turistické organizace.

.
2020-09-17

HE3DA spustila továrnu. Ostrý start výroby ale odložila na začátek příštího roku

Společnost Magna Energy Storage (MES) v průmyslové zóně po bývalém černouhelném Dole František v Horní Suché u Havířova oficiálně otevřela továrnu na výrobu vysokoenergetických akumulátorů HE3DA. Jsou určeny především ke skladování energie. Vybudování továrny a technologie stály přibližně 1,4 miliardy korun. Komerční výroba má začít až příští rok, což ovšem znamená další zpoždění oproti původnímu plánu.

2020-09-16

Plovoucí fotovoltaické elektrárny se ve světě prudce rozvíjejí, velké plány má i Česko

Velké zábory zemědělské půdy – tuto zřejmě největší nevýhodu solárních elektráren se stále více zemí snaží řešit umisťováním fotovoltaických panelů na střechy továrních hal, obchodních center, úřadů i obytných domů. Rychlým tempem ale přibývají i systémy využívající vnitrozemské vodní plochy.

2020-09-14

Desatero obrany před šmejdy v energetice

10 ryze praktických rad, jak nenaletět tzv. „šmejdům“ při změně dodavatele energií.

.
2020-09-14

Vodácké a turistické organizace chtějí změnit vodní zákon

V Poslanecké sněmovně se aktuálně projednává novela vodního zákona, ve které jsou i pozměňovací návrhy od vodáckých a turistických organizací. Chtějí, aby se zlepšily podmínky na řekách a to převážně na jezech.

2020-09-11

Kalifornie ukazuje rizikovost obnovitelných zdrojů

Jak vypadá nedostatek elektřiny, si v pátek 14. srpna vyzkoušely dva miliony Kaliforňanů. Kvůli obnovitelným zdrojům. V českých médiích byste o tom ale informaci hledali marně. Výpadků je v Kalifornii přitom daleko víc.

2020-09-10

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2021

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2021.

.
◀ Bulletin Pro členy SPVEZ
2020-09-04

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXIX. 4/2020 Září

OBSAH: Úvodník | Indikativní nabídky | Zápis z jednání valné hromady SPVEZ, z. s., 4. 9. 2020 v Otrokovicích | Zpráva vedení svazu o činnosti za rok 2019 | Zpráva DR o hospodaření a činnosti za rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Usnesení valné hromady Inzerce

2020-08-30

Vodní mlýny, vodní kola, Archimedův šroub, jen historie?

Vodní mlýn je mlýn poháněný proudem vody. Energie proudící vody je přenášena na hřídel prostřednictvím vodního kola. Je to starověký vynález, který byl známý antickému světu již od 3. st. před n.l. Ve středověku byl dále rozvíjen a už od 7. století se mlýny rozšiřovaly mimo původní území Římské říše a Irska. Mlýn (latinsky „mola“, německy „Mühle“) do Čech pravděpodobně přinesli mniši – benediktýni.

2020-08-30

Daň za energii z větru: mrtví ptáci. Pomoci má obarvení turbín

Podle prvního průzkumu norských vědců sníží obarvení jedné čepele na větrné turbíně úmrtnost ptáků o téměř 72 procent. Přímé kolize ale nejsou jediným problémem, které ptactvo s větrníky má.

2020-08-30

Největší přehrada na světě se blíží k maximální kapacitě

Záplavy v Číně postupně plní největší přehradu na světě: Tři soutěsky. Ta se blíží ke své maximální kapacitě. Kontroverzní stavba Tři soutěsky v Číně vyvolává obavy. Přívalové deště a s ním spojené záplavy totiž nádrž naplnily na maximum. Čínská vláda ale popírá jakékoliv riziko a uklidňuje své občany i svět, že je její chlouba v naprostém pořádku.

.
2020-08-28

Přehrada Josefův Důl na Kamenici v Jizerských horách

Přehrada Josefův Důl je nejmladší z přehrad a zároveň největší vodárenská nádrž ve správě státního podniku Povodí Labe. Nádrž je hlavním zdrojem pitné vody pro krajské město Liberec a jeho okolí. Přehrada byla postavena nad obcí Josefův Důl pod soutokem Kamenice a Hlubokého potoka. Výstavba proběhla v letech 1976 –1982.

2020-08-28

Německo uvízlo u jaderné energie ve slepé uličce

V bavorském internetovém magazínu FOCUS se v tomto duchu objevil aktuálně článek s téměř buřičským názvem Atomkraft, ja bitte!, který asi netřeba překládat. Dvojice autorů v něm konstatuje, že stále více vědců, politiků a manažerů požaduje, aby Německo znovu zahrnulo do svého energetického mixu jadernou energii. Někteří už totiž začínají chápat, že světově ojedinělé rozhodnutí o opuštění dvou hlavních energetických zdrojů – jádra (před devíti lety) a uhlí (loni) – může německou energetiku vystavit neobyčejnému tlaku.

2020-08-27

Litostroj dodá zařízení pro novou slovinskou elektrárnu Mokrice

Slovinský výrobce vodních turbín Litostroj Power ze skupiny ENERGO-PRO podepsal smlouvu s klientem HESS (Vodní elektrárny na spodní Sávě) a bude se podílet na výstavbě nové vodní elektrárny Mokrice. Dodávka zahrnuje 3 horizontální jednotky typu Bulb s oběžným kolem o průměru 4,8 m a všechny pomocné systémy. Hodnota zakázky činí necelých 19 milionů EUR.

.
2020-08-26

Vliv pandemie na provoz elektrizační soustavy

Situace spojená s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 se projevila v mnoha oblastech a mimo jiné se odrazila také ve změnách provozních ukazatelů elektrizační soustavy ČR. Společnost ČEPS zaznamenala pokles spotřeby, výroby i tranzitních toků, na druhou stranu pak nárůst napětí v rozvodnách přenosové soustavy.

2020-08-19

Huisman vyrobí zařízení pro skladování elektrické energie

Sviadnovská firma Huisman dnes zahájila výrobu zvedacího zařízení, které bude sloužit jako prototyp inovativního gravitačního systému skladování elektrické energie, který lze instalovat například ve funkčních nebo již nevyužitých důlních podzemních šachtách.

2020-08-15

Ministr Havlíček:
Evropská komise jádro uznává

„Evropská komise označila jadernou energetiku a obnovitelné zdroje energie za ´páteř bezemisní evropské energetické soustavy´, tedy za součást dekarbonizace,“ říká ministr průmyslu Karel Havlíček. Rozhovor s ministrem Karlem Havlíčkem o Uhelné komisi i o tom, jestli Unie Česku může, nebo nemůže zablokovat výstavbu jádra. Došlo i na to, jestli je šance současný „protiuhlíkový kvapík“ nějak korigovat.

.
2020-08-15

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod. V poslední době se ale objevují investice do plovoucích větrníků, které jsou sice dražší, ale lépe využijí větrnou energii. Podle odhadů činí potenciál plovoucích větrných elektráren v Evropě, USA a v Japonsku kolem 7 000 GW.

2020-08-11

ČEZ postaví pro jednoho z největších producentů mědi přes 20 000 fotovoltaických panelů s celkovým výkonem 10 MW

Solární park postaví CEZ ESCO Bulgaria pro místní pobočku německé skupiny Aurubis, jednoho z největších světových producentů mědi. Čistá elektřina z vlastního zdroje nahradí část spotřeby měděné huti a rafinerie. Při špičkovém výkonu za slunečných dní může solární elektrárna pokrývat až pětinu potřebného výkonu.

2020-08-07

Stabilita výroby z OZE je iluze

Dodávky elektřiny musí být stabilní, a proto musí být stabilní i jejich výroba. Jenže to je právě to, co obnovitelní zdroje nemohou garantovat. Bohužel.

.
2020-08-05

Velké vodní baterie v pololetí zvedly výrobu téměř o čtvrtinu. Za posledních 10 let se jejich využívání zdvojnásobilo

Více než 650 milionů kWh elektřiny dodala v letošním 1. pololetí do sítě trojice přečerpávacích vodních elektráren ČEZ – Dlouhé stráně, Dalešice a Štěchovice II. Využívání přečerpávacích elektráren stále roste. Jen za letošních prvních šest měsíců vyrobily „přečerpávačky“ více energie než za celý rok 2008. Stále stoupá i počet uskutečněných startů, meziročně se zvedl o 2,4 %.

2020-08-04

ČEPS vyslyšela volání trhu a zavádí pro baterie možnost samostatného poskytování podpůrných služeb

Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, a.s. navrhuje od roku 2021 umožnit bateriovým systémům samostatné poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR). Doteď mohly velké baterie poskytovat SVR pouze jako součást tzv. fiktivního bloku tvořeného s turbogenerátorem v parních elektrárnách či teplárnách.

2020-08-01

Bouře nad českou fotovoltaikou

Vládou schválená novela zákona o podporovaných zdrojích může drtivě zasáhnout majitele českých solárních elektráren. Stačí jí k tomu zdánlivě jednoduchý krok - omezit výnosnost na IRR 6,3 %.

.
2020-07-30

Chybějí normy, které umožní distribuci vodíku v plynovodech

Normy až dvou třetin států Evropské unie, včetně Česka, neumožňují přepravu a distribuci vodíku s využitím současné plynárenské infrastruktury. Evropská komise (EK) přitom počítá v dalším období s používáním vodíku pro dlouhodobou akumulaci elektřiny a tento plyn by měl také ve větší míře nahradit fosilní paliva v energeticky náročných oborech jako je ocelářský nebo petrochemický průmysl, kde nelze spoléhat pouze na elektřinu. V tiskové zprávě to dnes uvedl Český plynárenský svaz (ČPS).

2020-07-30

Dobré zprávy.
Elektřina i plyn asi zlevní??

Českým domácnostem by mohly na podzim před příští topnou sezonou zlevnit plyn a elektřina. Důvodem je pokles cen na velkoobchodních burzách. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Kolik přesně peněz lidé ušetří, záleží podle nich logicky na tom, na co všechno danou komoditu používají.

2020-07-28

Vláda schválila návrh zákona pro přechod na nízkouhlíkovou energetiku

Pomoci s výstavbou nového jaderného zdroje má včera schválený vládní návrh zákona o přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice. Právní předpis upravuje model výkupu elektřiny z plánovaného nového jaderného zdroje v Dukovanech a má řešit tržní selhání. Počítá se zavedením institutu smlouvy o výkupu elektřiny mezi státem a investorem.

.
2020-07-25

Energetika dostává největší šok za 70 let

Pandemie nemoci covid-19 představuje pro světovou energetiku největší šok za více než 70 let. Ve zprávě nazvané Global Energy Review 2020 to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Poptávka po energiích by podle ní letos mohla kvůli karanténním opatřením klesnout až o šest procent, tedy více než za finanční krize v roce 2008.

2020-07-25

Přečerpávací vodní elektrárna Lipno – Dunaj??

Jedním z projektů, který by mohl mít šanci na úspěch, je výstavba přečerpávací elektrárny Lipno-Dunaj od společnosti LIPNO-ASCHACH, neboť se jedná o řešení, které v sobě zahrnuje příspěvek k bezpečnému a spolehlivému provozu přenosové soustavy ČR a sousedních zemí v souvislosti s přetoky elektrické energie z Německa, tedy akumulaci elektřiny v době jejího přebytku a naopak výrobu v případě potřeby, zlepšení průtoku Vltavy a Labe, v případě extrémních povodní by PVE umožňovala převod vody do Dunaje a naopak.

Prospěch z tohoto díla by ovšem neměly jen ČR, Rakousko a Německo, ale i další státy v rámci strategie EU pro dunajský region.

2020-07-21

Vláda schválila plán na financování Dukovan.
Stát zaplatí 70 procent, zbytek ČEZ

Vláda schválila model financování nového jaderného bloku v Dukovanech. Na twitteru o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Nový jaderný blok v Dukovanech by podle materiálu předloženého vládě mohl stát při výstavbě financovat bezúročně, za provozu se počítá s dvouprocentním úrokem.

.
2020-07-18

Německo má vodíkový plán

Němci chtějí vodík vyrábět pomocí obnovitelných zdrojů energie. Zatím jí však zdaleka nemají dostatek. Německá vláda počítá s vodíkem jako s jedním z klíčů přechodu ekonomiky na bezuhlíkovou budoucnost. Pochybnosti ale vzbuzuje hlavně vysoká cena a energetická náročnost.

POZVÁNKA pro členy Svazu:
na Valnou hromadu SPVEZ, z. s.

Jménem vedení SPVEZ, z. s., svolávám zasedání Valné hromady SPVEZ, z. s.:

Datum konání: pátek 4. 9. 2020
Místo konání: Otrokovice, restaurace MAXIMA,
Karla Hynka Máchy 1230
Zahájení : 20.00 hodin

Za vedení SPVEZ, z. s., Pavel Štípský, předseda

2020-07-18

Odborný seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých vodních elektráren „MVE 2020“

Tato tradiční každoroční akce, nejen pro členy SPVEZ,
se letos koná ve dnech 4. - 6. září. Místo: Otrokovice, hotel Rottal, Zlínská 172

POZVÁNKA

.

Smutná zpráva

Vážení kolegové,

s politováním Vám sděluji, že dne 1. 7. 2020 zemřel pan Roman Adam, bývalý předseda Asociace hydroenergetiků ČR.

Čest jeho památce.

Pavel Štípský, předseda SPVEZ, z. s.

2020-07-15

ČEPS pokračuje v dalších masivních investicích do bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR

Společnost ČEPS v loňském roce dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn (zvláště vysokého napětí) v ČR V413, spojujícího rozvodny Řeporyje na okraji Prahy a Prosenice v Olomouckém kraji, do rozvodny Mírovka u Havlíčkova Brodu. Rozdělení téměř třísetkilometrového vedení zvýšilo spolehlivost dodávek elektrické energie do oblasti Kraje Vysočina a přispělo k posílení přenosové soustavy ČR.

Informujeme o zahájení 37. běhu Rekvalifikačního kurzu pro udělení LICENCE na výrobu energie v malých energetických zdrojích do instalovaného výkonu výrobny 1 MW

Rekvalifikační kurz pro přihlášené zájemce bude zahájen dne 22. července 2020 v 9.00 hod. na adrese sídla SPVEZ, tj. Argentinská 38/286, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

.
2020-07-09

Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2019

Na základě ustanovení § 23 odst. 6 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška o kvalitě), předkládá Energetický regulační úřad zprávu o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2019.
2020-07-07

Tisková zpráva ERÚ: Spotřeba elektřiny po předloňském rekordu v roce 2019 stagnovala

  • Výroba elektřiny v České republice se v meziročním srovnání loni snížila o 1,1 %, spotřeba elektřiny se téměř nezměnila;
  • Dovoz plynu se v roce 2019 propadl o 9,2 %, jeho spotřeba naopak vzrostla o 4,7 %;
  • Mírný pokles zaznamenala v roce 2019 výroba tepla (-0,8 %) i jeho dodávky (-1,7 %).
2020-07-05

Statistické údaje za rok 2019

Pravidelně zveřejňujeme statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu ES ČR zpracované ERÚ. Výsledky za rok 2019 byly zveřejněny až nyní.

Výroba elektřiny brutto z obnovitelných zdrojů vzrostla meziročně o 619 GWh (+6,6 %) a poprvé tak překročila hranici 10 TWh. To představuje 13,56 % z tuzemské brutto spotřeby elektřiny, v roce 2018 tato hodnota byla 12,72, což znamená nárůst v roce 2019 o 0,84 %.

.
2020-07-02

V Česku se bude instalovat první plovoucí solární elektrárna v místě bývalých uhelných dolů?

Plovoucí solární elektrárny nejsou žádné sci-fi. Jedna z nich funguje u nizozemského města Zwolle a má instalovaný výkon 14,5 MWp. Společnosti BayWa r.e a GroenLeven už postavily tři podobné projekty. Severočeská pánev a rekultivované doly nabízejí podobné možnosti.

2020-07-01

Polsko za miliardy dostavělo u Ratiboři největší přehradu na Odře

Jen přibližně 15 kilometrů od české hranice skončila u polského města Ratiboř stavba největší přehrady na řece Odře. Stála okolo dvou miliard zlotých (asi 12 miliard korun). Jde o suchý poldr, který má zadržovat velkou vodu, a ochránit tak 2,5 milionu lidí před povodní podobnou té z roku 1997. Polsko ale také připravuje jeho přeměnu na klasickou přehradu, která bude pomáhat i při suchu. Při slavnostním ukončení stavby to dnes řekli zástupci polské vlády a státního podniku Wody Polskie. Nádrž má hrát důležitou roli i pro splavnění Odry až do Česka.

2020-07-01

MŽP souhlasí s dalšími 11 místy pro možnou stavbu přehrad

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) souhlasilo s dalšími 11 chráněnými územími pro možnou výstavbu vodních nádrží. Dohromady tak přijalo 21 z 31 lokalit, které chtělo ministerstvo zemědělství (MZe). MŽP to oznámilo v dnešní tiskové zprávě. Území, na kterých panuje shoda, mají doplnit tzv. generel lokalit pro akumulaci povrchových vod, který dosud čítal 65 míst, nyní jich bude 86.

.
◀ Bulletin Pro členy SPVEZ
2020-06-29

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXIX. 3/2020 Květen

OBSAH: Úvodník | Pozvánka ministrovi MŽP na besedu Sudoměřických proudů, z.s. | Poděkování | Zápis ze zasedání vedení 2020_02 | Inzerce

2020-06-28

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA (hodnocení dopadu regulace) k Návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně energetického zákona č. 458/2000 Sb., předloženého do meziresortního připomínkového řízení

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do mezirezortního připomínkového řízení věcný záměr energetického zákona. Nutnost nové koncepce právní úpravy v energetickém sektoru v podobě nového zákona vyplývá z vývoje energetické legislativy EU, stávajícího energetického zákona a z vývoje energetického trhu.

2020-06-24

Aktuální informace o vodnosti na tocích v ČR

Současná hydrologická situace vzhledem k aktuálním průtokům vody v tocích je znázorněna v dále uvedených mapách, které denně aktualizuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Tyto údaje jsou důležité obecně, ale též pro provozovatele malých vodních elektráren.

.
2020-06-23

Nový energetický zákon chce odrážet decentralizaci energetiky

Nový energetický zákon chce odrážet zásadní změny na trhu, které vedou k decentralizaci energetiky. Čím dál víc zákazníků totiž elektřinu nejen spotřebovává, ale také vyrábí nebo ukládá. Příkladem mohou být fotovoltaické zdroje na střechách domů nebo bateriové systémy. Vyplývá to z věcného záměru zákona, který ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vložilo do připomínkového řízení.

2020-06-23

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie má být schválena ještě letos

Místopředseda vlády a ministr průmyslu Karel Havlíček před 2 týdny prohlásil, že provozní dotace pro fotovoltaické elektrárny (FVE) postavené do roku 2010 by se měly výrazně snížit. Umožní to novela zákona o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE), která se začíná projednávat v Poslanecké sněmovně. Cílem je schválit NZPOZE do konce letošního roku. Havlíček to prohlásil v rozhovoru pro deník Hospodářské noviny (HN).

2020-06-17

V Elektrárně Ledvice nainstalovali malé vodní miniturbiny

Nejen z uhlí, ale i z vody vyrábí Elektrárna Ledvice elektrickou energii. Zatímco v prvním případě jde vyrobená elektřina hlavně do přenosové soustavy, ve druhém slouží pouze k potřebě elektrárny.

.
2020-06-15

Akumulace energie z OZE do vodíku

HYFLEXPOWER: Technologie Power-to-X umožní dlouhodobou akumulaci energie z OZE. Jde o projekt financovaný Evropskou komisí jako součást rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (grantová smlouva 884229). Na jeho realizaci se podílí konsorcium tvořené společnostmi Engie Solutions, Siemens, Centrax, Arttic, Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku (DLR) a čtyřmi evropskými univerzitami.

2020-06-15

Páté jednání uhelné komise symbolicky uzavřelo Prunéřov. Dekarbonizace probíhá, jak to bude v budoucnosti, komise vládě předloží do konce roku

5. uhelná komise se uskutečnila u příležitosti odstavování elektrárny Prunéřov přímo v tomto severočeském zařízení. Konala se po přestávce způsobené pandemií koronaviru. Kvůli mimořádné situaci, která fakticky zastavila celosvětovou ekonomiku, je zřejmé, že finální výsledky k odstavování uhlí uhelná komise předloží vládě do konce roku. V září by se kabinet měl dozvědět mezivýsledky jednání tohoto poradního týmu.

2020-06-11

Modernizovaný dispečink řídí provoz elektráren Vltavské kaskády o výkonu ¾ temelínského bloku

Řízení provozu deseti vodních elektráren tzv. Vltavské kaskády o celkovém instalovaném výkonu 765 MW je spolehlivější a lépe odolné vůči kybernetickým hrozbám. Umožní to nově zmodernizovaný centrální dispečink vodních elektráren ve Štěchovicích.

.
2020-06-09

Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty

Webová aplikace Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty, vyvinutá Fakultou stavební ČVUT, představuje historii a současnost 324 kilometrů dlouhé vodní cesty, poskytuje tipy na turistické zajímavosti v okolí řek a nabízí i slovník odborných pojmů. Aplikace dokumentuje existující technické historické objekty na této vodní cestě a jejich stavební a technologické prvky a zpřístupňuje je veřejnosti.

2020-06-05

Vývoj cen silové elektrické energie na energetické burze Praha

Mezi mezi říjnem 2019 a koncem května 2020 ceny silové elektrické energie na energetické burze v Praze klesly z cca 52 €/MWh na 41,75 €/MWh. Zvláště výrazný pokles byl zaznamenán v době vrcholící koronavirové pandemie v počátkem března 2020 z 45,3 €/MWh až na 39,2 €/MWh k 30. 3. 3020.

2020-05-30

Přípravy Dukovan II. postupují. Stálý vládní výbor projednal další kroky

Členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR (SVVNJZ) byli informováni, jak v návaznosti na jednání vlády 27. dubna 2020 postupují přípravy Dukovan II. a projednali další kroky.

.
2020-05-30

ČEZ letos zapojil o polovinu víc střešních fotovoltaik než loni

Energetická společnost ČEZ během pěti měsíců letošního roku zapojila na českých střechách 238 fotovoltaik, o polovinu více než za stejné období loni, kdy jich bylo 155. Na dnešní tiskové konferenci to řekl generální ředitel společnosti ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Za celý rok podle něj předpokládá firma meziroční nárůst zhruba o 160 instalací, proti loňským 537.

2020-05-28

Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu, účinné od roku 2021 (navazuje na veřejný konzultační proces z konce roku 2019)

Energetický regulační úřad koncem roku 2019 zahájil aktualizaci používané metodiky pro meziroční změnu ročního zeleného bonusu. V rámci nového konzultačního procesu jsou předloženy úpravy dalších parametrů metodiky.

2020-05-27

Dlouhé stráně kvůli investicím zahájily několikatýdenní odstávku

Několikatýdenní letní odstávku zahájila kvůli plánovaným opravám a investicím přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně na Šumpersku. Mimo provoz bude do prvního červencového týdne. Vypuštěna bude i horní nádrž elektrárny. „Chystají se drobné opravy a údržba i některé významnější investice celkem za 40 milionů korun,“ řekl ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

.
2020-05-25

Modernizace na Slapech míří do finiše, na svém místě je 250tunový rotor. Ekologičtější elektrárna uspoří vodu i maziva a zvýší bezemisní výrobu

Vodní elektrárna Slapy bude brzy ze 2/3 jako nová. Dokončení modernizace soustrojí TG1 se uložením rotoru generátoru dostalo do poslední etapy. Po skončení akce letos v létě se zvýší účinnost této části elektrárny o cca 4 procenta, což přinese nárůst roční produkce o 10 milionů kWh.

2020-05-22

Svazy: Bez aktivního přístupu přijde ČR o evropské peníze na OZE

Bez aktivního přístupu může Česko přijít o evropské peníze na podporu nových obnovitelných zdrojů energie (OZE). Na dnešní on-line tiskové konferenci se na tom shodli zástupci oborových asociací - Svazu moderní energetiky, Solární asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES).

2020-05-20

V Michiganu se protrhly dvě přehrady,
tisíce evakuovaných

Washington - Asi 10 000 obyvatel státu Michigan v USA muselo dočasně opustit domovy poté, co se po několikadenních silných deštích protrhly dvě tamní přehrady. Informoval o tom server BBC. Guvernérka Gretchen Whitmerová vyhlásila v nejhůře zasaženém okrese Midland nouzový stav a varovala, že město Midland by mohly zasáhnout největší záplavy v jeho historii.

.
2020-05-19

Rozvoj OZE v ČR do roku 2030 přinese investice přes 300 miliard korun??

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR, pro dosažení cíle jejich rozvoje stanoveného vládou, přinese do roku 2030 investice přes 300 miliard korun. Vyplývá to z dnes zveřejněné analýzy expertů Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, na které se podílela Komora OZE.

2020-05-18

Jaderný minireaktor velikosti pivního sudu bude mít 3D tištěné „jádro“

V laboratořích ORNL by v roce 2023 měli spustit minireaktor, který se stane bouřlivou novinkou v jinak překvapivě konzervativním a vůči změnám velmi rezistentním jaderném průmyslu. Heliem chlazený minireaktor Transformational Challenge Reactor bude mít velmi výkonné a přitom levné 3D tištěné jádro z karbidu křemíku.

2020-05-15

C-Energy zahájila komerční provoz velkokapacitní baterie pro potřeby síťových služeb

Společnost C-Energy Planá obdržela certifikaci velkokapacitního bateriového úložiště, která umožňuje zařazení baterie do služby minutové zálohy (mFRP) a sekundární regulace (aFRP). Baterie o výkonu 4 MW a kapacitě 2,5 MWh již předtím prošla úspěšným testováním. C-Energy tak jako první spustila její plný provoz pro pokrytí služeb výkonové rovnováhy.

.
◀ Bulletin Pro členy SPVEZ
2020-05-12

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXIX. 2/2020 Květen

OBSAH: Úvodník |Historické shrnutí problému „MVE 2006“ | Jak dlouho bude možné provádět rekonstrukce MVE | Společné stanovisko ERÚ a SEI k rekonstrukcím MVE | Rekonstrukce MVE bez změny parametrů instalovaného a rezervovaného výkonu | Rekonstrukce MVE se změnou parametrů instalovaného a rezervovaného výkonu | Poznámka - chybná registrace data uvedení MVE do provozu | Rekonstrukce památky MVE Hučák v Hradci Králové | Užitečné kontakty pro rekonstrukce MVE

2020-05-11

Bezdrátový přenos elektřiny??

Je prý pouze otázkou času, kdy přestaneme přemýšlet o tom, zda jsme nezapomněli nabít telefon, počítač a další elektroniku. Stejně tak možná zahodíme zamotané kabely - svět bez nich už totiž podle vědců ze Stanfordovy univerzity není fantasy příběhem, ale dost pravděpodobnou realitou.

.
2020-05-11

Špinavý obchod s „čistou energií“

Protože je dřevo obnovitelnou surovinou, platí jeho spalování za „CO2 neutrální“. To ale platí stejně tak málo, jako zdánlivě ekologická nezávadnost masivní těžby dřeva.

2020-05-11

MZe představilo 31 nových lokalit pro stavbu přehrad

Ministerstvo zemědělství chce hájit 31 území pro vodní nádrže. Nejvíce, sedm, je jich v Kraji Vysočina, některé nádrže ve Zlínském kraji by měly mít i přes 200 hektarů. Dnes to zástupci ministerstva oznámili na tiskové konferenci. Celkem by nová místa zadržela 273 milionů metrů krychlových vody, což je zhruba třetina vodní nádrže Orlík.

.
2020-05-04

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Celé vodní dílo Křižanovice včetně dvou vodních elektráren a vyrovnávací nádrže bylo postaveno v letech 1947 – 1953. Bylo původně zaměřeno téměř výhradně na využití vodní energie ve špičkové vodní elektrárně u obce Práčov a vodní elektrárně u vyrovnávací nádrže nad obcí Svídnice. V 60. letech, kdy nastal kritický nedostatek pitné vody, bylo rozhodnuto o využití akumulované vody také k zásobování Chrudimska a Pardubicka pitnou vodou.

2020-05-03

V Uzbekistánu se protrhla přehrada

Na 70 tisíc lidí se muselo v Uzbekistánu urychleně evakuovat z oblasti, kterou zaplavila voda z protržené přehradní nádrže. Podle agentury RIA Novosti o tom v sobotu informovalo uzbecké ministerstvo pro mimořádné události.

2020-05-02

Vodní elektrárny ČEZ na východě Čech vloni zvýšily výrobu

Vodní elektrárny skupiny ČEZ na východě Čech vyrobily vloni více elektřiny než v roce 2018, kdy bylo dlouhodobé sucho. Celkový meziroční nárůst dosáhl 15 procent. Tento trend byl ještě výraznější ve srovnání prvních čtvrtletí loňského a letošního roku, nárůst byl letos zvláště díky únorovým srážkám souhrnně dvojnásobný, vyplývá z údajů, které ČTK poskytla společnost ČEZ.

.
2020-04-29

Vláda schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie

U podporovaných zdrojů energie dojde ke změnám. Zavést nástroje a také opatření požadovaná Evropskou komisí, která přispějí k plnění nových cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) do roku 2030. To je cíl novely zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou dnes schválila vláda.

2020-04-28

Vláda schválila snížení podpory pro solární elektrárny

Vláda rozhodla o změně podpory pro všechny druhy obnovitelných zdrojů energie. Schválila snížení podpory pro solární elektrárny na minimální úroveň v rozpětí stanoveném Evropskou komisí. Vnitřní výnosové procento (IRR) má činit 6,3 procenta, dosud to bylo 8,4 procenta.

2020-04-26

Pandemie přinesla pokles spotřeby i výroby elektřiny v celé Evropě, přenosová soustava ČR ale funguje bez problémů

Situace spojená s opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 se projevila také změnami v provozních ukazatelích elektroenergetické přenosové soustavy ČR. Společnost ČEPS zaznamenala snížení spotřeby, výroby i zatížení. Přenosová soustava však stále funguje ve standardním režimu, bezpečně a spolehlivě.

.
2020-04-23

Rakouská energetika ukazuje všechny slabiny OZE

„Podíl dovážené elektřiny v období, kdy panuje velký chlad, a navíc nefouká vítr, dosahuje až 70 procent,“ taková byla charakteristika rakouské energetiky v roce 2018. Přesto v pátek Rakousko uzavřelo svoji poslední uhelnou elektrárnu.

2020-04-22

Teplo a OZE

Zpráva o vývoji energetického sektoru v oblasti tepla zpracovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR za rok 2018. Předkládaná zpráva je zaměřená na problematiku tepelné energetiky a přibližuje její vývoj, hlavní trendy a jejich změny v uplynulém období a očekávaný výhled.

2020-04-20

SAV: Možností řešit hydrologickou situaci v ČR je celá řada

Vzhledem k neustále se zhoršující hydro-meteorologické situace zformuloval Spolek Aquarius –Vodnář (SAV) pět základních bodů k přístupu k uvedené problematice.

.
2020-04-20

Elektrárna Dlouhé stráně v 1. čtvrtletí zvýšila produkci meziročně o 40 %

Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně na Šumpersku v prvním čtvrtletí letošního roku i díky masivním investicím zvyšujícím účinnost zvedla produkci elektřiny meziročně o takřka 40 % na více než 207 milionů kWh. „Takový objem elektřiny by dokázal pokrýt roční spotřebu 60 000 českých domácností,“ řekl dnes ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

2020-04-14

Největší fotovoltaická elektrárna v Evropě zahájila výrobu

Energetická společnost Iberdrola zahájila komerční provoz v solární elektrárně Núñez de Balboa na jihu Španělska. Jedná se o největší evropskou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 500 MW, která je také unikátní tím, že solární energii bude vyrábět zcela bez dotací.

2020-04-14

Některé jihočeské řeky jsou na hranici hydrologického sucha

Některé řeky v Jihočeském kraji jsou na hranici hydrologického sucha. Zatímco v minulých letech se k této úrovni blížily až koncem léta, letos jsou v podobném stavu v dubnu. Pramení to ze zatím mimořádně suchého jara a srážkově chudé a zároveň teplé zimy. ČTK to dnes řekl hydrolog Tomáš Vlasák z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

.
2020-04-12

Těžba lithia na Cínovci bude v českých rukou. ČEZ získá 51 procent ve společnosti Geomet

Lithium je měkký a lehký stříbrně bílý kov s nejnižší atomovou hmotností ze všech kovů, jehož zásoby se nachází především v Austrálii, Chile a Argentině. Jedny z nejrozsáhlejších zásob v Evropě se nachází právě na Cínovci, z toho dvě třetiny na české straně a jedna třetina na straně německé.

2020-04-08

Ministr Toman: V některých vodních tocích je jen 10 % vody, přehrady dostatek pitné vody zajistí

Tisková zpráva (MZe) – Zásoba povrchové vody ve vodárenských i ostatních nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Většina významných nádrží je naplněna mezi 85 až 100 procenty. Hydrologická situace je stabilní a Ministerstvo zemědělství v nejbližším týdnu neočekává, že by muselo přikročit k mimořádným opatřením.

2020-04-07

Nabídka elektrogenerátorů s kotvou nakrátko

Kusý Pavel - KEM vám nabízí elektrogenerátory s kotvou nakrátko následujících parametrů:

  • výkonový rozsah 0,37-500 kW
  • otáčkový rozsah 3000-2P, 1500-4P, 1000-6P, 750-8P, 600-10P, 500-12P
  • u 2P, 4P, 6P v účinnostní třída IE3
  • od osové velikosti 160 zesílená ložiska SKF řady „63“ s možností domazávání
  • robustní litinová kostra
  • vinutí opatřeno tepelnou ochranou 3xPTC termistory na 145 ºC

Skladem máme ihned k dodání 20 000 kusů elektromotorů a elektrogenerátorů.

.
2020-04-05

Zelený vodík - „čistá“ výroba vodíku s možností zpětné konverze

Intenzivní využívání obnovitelných zdrojů energie přináší kromě nesporných pozitiv i nové výzvy. Výkyvy produkce elektrické energie, které jsou typické pro obnovitelné zdroje elektřiny, je třeba vyrovnávat, aby byla zachována stabilita distribuční sítě. Vodík představuje perspektivní způsob, jak nadbytečnou energii ukládat a následně rekuperovat či jinak efektivně využít. ČEZ sází na výrobu zeleného vodíku z obnovitelných zdrojů energie.

2020-04-01

Informace z Hospodářské komory České republiky

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
Vážení kolegové,
v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

2020-04-01

Vláda schválila novelu, která zavede registr zprostředkovatelů

Vláda schválila novelu energetického zákona, která mimo jiné reaguje na nekalé praktiky některých nepoctivých prodejců energií. Materiál počítá i s dalšími opatřeními, která by měla pročistit energetický trh.

.
2020-03-31

Povodí Moravy těží sedimenty z VD Koryčany

Vodní dílo Koryčany bylo uvedeno do provozu v roce 1963. Celkový objem nádrže je 2,5 miliónů m3 vody. Nádrž je určena k akumulaci vody pro vodárenský odběr do skupinového vodovodu Kyjov, trvalé zajištění minimálního průtoku, snížení povodňových průtoků a výrobu elektrické energie v malé vodní elektrárně.

2020-03-29

Malé reaktory pro armádu. Pentagon nezahálí, zadal zakázku třem firmám

Americká armáda vypsala soutěž na vývoj malých mobilních jaderných reaktorů pro armádu. Prototyp má být testován od roku 2023. V roce 2027 už mají reaktory pomáhat vojákům jako zdroj energie.

2020-03-29

Účet za protijadernou lobby v Rakousku, jež má zastavit jádro v Česku: 7,5 milionu

Politické strany v Horním Rakousku souhlasily s dotací pro protijaderné spolky ve výši 290 tisíc eur, což je přes 7,5 milionu korun. Dotace mají směřovat i k organizacím v České republice, které bojují proti jaderné energii. Rakouští politici se obávají hlavně elektrárny Temelín a také výběru místa pro dlouhodobé úložiště jaderného odpadu, jež by mohlo vzniknout poblíž česko-rakouské hranice.

.
2020-03-26

Cena silové elektřiny se výrazně propadla

Cena silové elektřiny na velkoobchodním trhu se dostala na nejnižší úroveň od června roku 2018. Od začátku roku klesla ze 47 eur za megawatthodinu na dnešních 39, tedy zhruba o 17 procent. Hlavním důvodem je obava z propadu poptávky po elektřině kvůli koronaviru.

2020-03-26

ČEZ požádal o povolení umístit nový jaderný zdroj v Dukovanech

Dukovany (Třebíčsko) - Energetická firma ČEZ dnes předala Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) žádost o povolení umístit stavbu nového jaderného zdroje u Dukovan. Žádost se týká dvou bloků s reaktory o elektrickém výkonu do 1 200 megawattů.

2020-03-23

Povodí Vltavy:
Ve vodních nádržích je vody dost

Vodní nádrž Švihov sloužící také jako zdroj pitné vody pro hlavní město a okolí je v současné době naplněna na 90 procent. Informoval o tom dnes generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala s tím, že neočekává žádná omezení na dalších vodárenských nádrží v působnosti Povodí Vltavy.

.
2020-03-20

MPO prodlužuje termíny výzev u OP PIK, podnikatelé budou mít více času na žádost o dotaci

Podnikatelům, kteří žádají o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), se prodlouží lhůta pro podání žádostí a rovněž další termíny výzev. Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na šíření virové nákazy Covid-19 rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020, a to o 30 dní.

2020-03-20

Vzducholodě znovu jako ekologický způsob dopravy?

Sluncem poháněné vzducholodě se mohou vrátit jako „zelenější“ způsob dopravy. Byly doby, kdy byly vzducholodě považovány za budoucnost létání. Pak upadly v zapomnění, dnes Britská firma Varialift Airships plánuje stavět vzducholodě poháněné sluncem, které by se měly používat v mezinárodní přepravě nákladů. Při letu ze Spojeného království do USA by bylo zapotřebí jen 8 % paliva ve srovnání s konvenčním leteckým palivem.

2020-03-17

Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2018

Na základě ustanovení § 23 odst. 6 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), předkládá Energetický regulační úřad zprávu o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2018. Údaje za rok 2019 budou k dispozici v průběhu I. pololetí 2020.

.
2020-03-10

258 000 domácností mělo loni elektřinu díky výrobě z vodních elektráren Vltavské kaskády

Desítka bezemisních zdrojů o celkovém výkonu 765 MW, která je řízena jako jedna velká elektrárna z centrálního dispečinku ve Štěchovicích, je součástí vodních děl na 500metrovém spádu řeky od Lipna I. až po Vrané nad Vltavou.

Zrušení konání Valné hromady SPVEZ, z. s.,
v ohlášeném termínu 21. 3. 2020.

Vážení,
předsednictvo našeho spolku dnes operativně, v souvislosti s aktuálním vývojem
epidemiologické situace v naší zemi, rozhodlo o
zrušení konání valné hromady v ohlášeném termínu.
Náhradní termín stanoví vedení spolku až na základě dalšího aktuálního vývoje.

Za vedení SPVEZ, z. s., Pavel Štípský, předseda

.
2020-03-09

Brusel představil návrh Klimatického zákona. Schyluje se k rozhodující zelené ofenzivě

Včera (4. 3. 2020) byl Evropskou komisí představen návrh Klimatického zákona, který zavazuje členské státy EU k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Bez zvýšení klimatického cíle pro rok 2030 však nepomůže rychlému snižování emisí v nejklíčovějším období.

2020-03-08

Chorvatsko se připravuje na velkolepý přechod na obnovitelné zdroje energie.
Příležitosti jsou i pro české firmy

Podle nové energetické strategie by se obnovitelné zdroje měly do třiceti let podílet na celkové výrobě z více než 82 %. Do konce roku má být schválen příslušný dokument. Očekává se, že ten odstartuje investiční boom a přinese nevšední příležitosti pro uplatnění domácích i zahraničních dodavatelů, zejména pak v segmentu větrných a solárních elektráren.

.

POZVÁNKA pro členy Svazu:
na Valnou hromadu SPVEZ, z. s.

Jménem vedení SPVEZ, z. s., svolávám zasedání Valné hromady SPVEZ, z. s.:

Datum konání: sobota 21. 3. 2020
Místo konání: konferenční sál v sídle svazu,
Argentinská 38/286, 170 00 Praha 7 – Holešovice
(trasa metra C – stanice Nádraží Holešovice)
Zahájení : 9.30 hodin

Za vedení SPVEZ, z. s., Pavel Štípský, předseda

ZRUŠENO
◀ Bulletin Pro členy SPVEZ
2020-03-04

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXIX. 1/2020 Březen

OBSAH: Úvodník |Pozvánka na valnou hromadu | Pozvánka na Den otevřených dveří Nanoenergies | Kontroly MVE

2020-03-04

Setkání s výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů

POZVÁNKA
sobota 21. 3. 2020
od 14:00 – 16:00 hod
Nano Energies v budově DRN
Národní 14, Praha 1

.
2020-03-04

Železný prach místo uhlí??

Železný prach může nahradit uhlí a pohánět turbíny, tvrdí odborníci z Eindhovenu. Výhodou kovového prášku je fakt, že se při jeho spalování neuvolňuje oxid uhličitý. Na prototypu nového druhu tepelného zařízení pracují odborníci z technologického institutu v Eindhovenu.

2020-03-04

Jaderný odpad nikdy nikoho nezabil, říká ekonom Andrew McAfee.
Kritizuje klimatický moralismus

Americký ekonom Andrew McAfee rád provokuje svými názory. Tvrdí, že by se lidé neměli trápit vinou za změnu klimatu. Kritizuje i aktivistku Gretu Thunbergovou za její klimatický moralismus.

2020-03-03

Budovaná pákistánská vodní elektrárna o výkonu dvou Temelínů pokryje čtvrtinu spotřeby země

Instalovaný výkon vodních elektráren v Pákistánu dosahoval v roce 2016 zhruba 7,3 GW. V roce 2018 se Pákistán umístil na třetím místě v meziročním přírůstku instalovaného výkonu vodních elektráren, když instaloval zhruba 2,5 GW. Podle vládní agentury WAPDA je potenciál pro vodní elektrárny v zemi až 60 GW.

.
2020-03-03

ČIŽP zveřejnila výsledky kontrol malých vodních elektráren

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod zkontrolovali v roce 2019 celkem 98 malých vodních elektráren (MVE). Informovala o tom dnes mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová, s tím, že inspektoři se zaměřili se především na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích.

2020-03-02

Povodí Vltavy začalo napouštět přehradu Orlík

Vzhledem k příznivé hydrologické situaci a k dokončení první etapy realizace akce „Rekonstrukce a modernizace lodního výtahu na VD Orlík“, bylo zahájeno dílčí plnění nádrže Orlík. Informuje o tom na svém webu státní podnik Povodí Vltavy.

2020-03-02

Drahá Energiewende.
Němce čeká kvůli přechodu k obnovitelným zdrojům další růst cen elektřiny

Pro běžnou domácnost bude zdražení znamenat v průměru o sto eur (2 500 korun) více ročně. Základní tarify zvyšuje většina poskytovatelů energie v Německu. Rostou zejména náklady na přenosovou síť elektřiny.

.
2020-02-26

Konference o úpravě energetického zákona: Stop energetickým šmejdům

14 259 spotřebitelských podání přijal v roce 2019 Energetický regulační úřad. Oproti předchozímu roku se jejich počet znovu zvýšil, téměř o 6 %. Důvody neustálé rostoucího počtu stížností a možná řešení proto ERÚ otevřel na dnešní konferenci Novela energetického zákona: Stop energetickým šmejdům. Nad jejím konáním převzali záštitu poslanci Patrik Nacher a Marian Jurečka.

2020-02-26

Nové způsoby ukládání energie – do tekutých solí?

Efektivní ukládání energie je v dnešní době jedním z nejvíce diskutovaných problémů energetiky. Vyřešením tohoto problému bychom se výrazně posunuli na cestě k dekarbonizaci planety.

2020-02-26

Průběh letošní zimy je argumentem pro existenci přehrad

I když se to zřejmě některých ortodoxních odpůrcům existence či případné budoucí výstavby přehrad nemusí líbit, je letošní průběh zimy možná nejlepším argumentem ve prospěch těchto vodních nádrží v krajině.

.
2020-02-25

Průzkum: Za zelenou energii je ochotno připlatit si 17 procent Čechů

Za takzvanou zelenou energii z obnovitelných zdrojů je ochotno si připlatit 17 procent Čechů, zájem o ni mají dvě pětiny lidí. Více než polovina oslovených však netuší, zda takovou energii nabízí jejich dodavatel. Vyplývá z průzkumu portálu Ušetřeno.cz, který má ČTK k dispozici.

2020-02-25

Zpráva o provozu ES ČR za IV. čtvrtletí 2019

Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2019 (bude zveřejněna v I. polovině roku 2020). Výsledky za IV. čtvrtletí 2019 aspoň stručně uvádíme v komentáři ze zprávy o provozu ES ČR.

2020-02-24

Projekt optimalizované plovoucí jaderné elektrárny bude hotov letos v květnu

Konstrukční kancelář CKB Iceberg sídlící v Petrohradu do léta letošního roku připraví projekt optimalizované plovoucí jaderné elektrárny a pomocného plavidla. Jde o zakázku konstrukční kanceláře OKBM Afrikantov, která patří do struktury ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

.
2020-02-20

Skupina Litostroj vyrobila oběžné kolo pro Alabamu

Přední světový výrobce turbín a dalších vodních strojů Litostroj Group, který je součástí nadnárodní skupiny ENERGO-PRO se sídlem v Praze v České republice, vyrobil oběžné kolo pro hydroelektrárnu Lay v americkém státě Alabama.

2020-02-18

PXE je komoditní burzou, která nabízí konečným zákazníkům aukce elektrické energie a zemního plynu

Služba je určena pro kohokoli, kdo má zájem si tímto způsobem obstarat energie.

2020-02-18

Pačes:
Česká energetika musí být postavena na jádru

Je reálné, aby do dvaceti let energetický mix Česka z poloviny tvořila jaderná energie, ze čtvrtiny obnovitelné zdroje a zbytek fosilní paliva. Úvahy o odchodu od jádra jsou nebezpečné. V komentáři pro MF Dnes to napsal bývalý předseda Akademie věd a rovněž dozorčí rady ČEZ Václav Pačes.

.
2020-02-12

Na severu Čech by mohla vzniknout továrna na baterie pro elektromobily

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by mohla do severních Čech putovat jedna z největších investic ve střední Evropě v kontextu s bateriemi. Společnost ČEZ zvažuje, že by tam mohla postavit továrnu na lithiové baterie pro elektromobily. Karel Havlíček to řekl po setkání se svým německým protějškem spolkovým ministrem hospodářství a energie Peterem Altmaierem. Zároveň zdůraznil, že je třeba, aby tato případná investice byla úzce provázána s automobilovým průmyslem a jeho dalším rozvojem.

2020-02-10

Česká Energo-Pro začala v Turecku napouštět přehradu za 5 mld. Kč

Česká energetická skupina Energo-Pro zahájila napouštění přehrady Karakurt v Turecku, kterou postavila. Jde o největší vodní dílo postavené českou firmou od sametové revoluce, cena projektu je pět miliard korun.

2020-02-07

Bez nových vedení bude v EU málo elektřiny

Německo ani po 10 letech výstavby nemá dostatečně kapacitně propojený sever a jih. Kompletní „prodrátování“ mezinárodními elektrickými sítěmi přitom čeká celou Evropu. A čas se krátí.

.
2020-02-05

Něco z historie:
Malá vodní elektrárna Černé jezero

První přečerpávací elektrárnou v ČR byla MVE Černé Jezero z roku 1930 s instalovaným elektrickým výkonem 1,5 MW. Nachází se na Šumavě v jihozápadních Čechách. Pracuje mezi přírodním Černým jezerem a údolní nádrží Pod Černým jezerem u obce Hamry. Je osazena třemi turbogenerátory, využívajícími i odtokové vody z vyrovnávací nádrže. V roce 1960 bylo přečerpávání ukončeno z důvodu znečišťování Černého jezera vodou z Úhlavy. Dnes MVE pracuje jako normální vodní elektrárna.

2020-02-03

GE Hitachi zahajuje licenční proces svého malého modulárního reaktoru BWRX-300 v USA

Americká společnost GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) oficiálně zahájila licenční proces pro svůj BWRX-300 reaktor. Dne 30. prosince společnost předložila první licenční technickou zprávu pro malý modulární reaktor (SMR) americké Nuclear Regulation Commission (NRC). Společnost očekává, že tato zpráva bude sloužit jako základ pro vypracování předběžné zprávy o analýze bezpečnosti.

2020-02-03

Novela zákona o vodách vstoupila v účinnost

V účinnost dnes vstoupila novela zákona o vodách umožňující vznik malých vodních děl sloužících k zadržování vody v krajině pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu. Tato díla nebudou vyžadovat obvyklé stavební řízení.

.
2020-01-28

Otazníků kolem některých obnovitelných zdrojů přibývá

Pálení dřeva podle Sdružení národních akademií věd (EASAC) zhoršuje klimatickou změnu. Větrné elektrárny zase podle německých zdrojů devastují ptactvo, netopýry a hmyz. Podle amerického výzkumu navíc samy oteplují klima. Část vědců je přesvědčena i o tom, že zpomalují proudění vzduchu.

2020-01-26

Po 5 letech se do Česka vrátil boom střešní fotovoltaiky

Více než 3 400 nových fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu přes 25 MWp se loni nově instalovalo v České republice. To je oproti roku 2018, kdy bylo instalováno cca 11 MW, nárůst o 130 %. Více než 80 % všech nových malých střešních FVE přitom bylo vybavenou domácími lithiovými bateriemi. Vyplývá to z průzkumu mezi předními dodavateli fotovoltaických komponentů a také z poskytnutých statistických údajů od provozovatelů tří distribučních sítí.

2020-01-25

Začal rok drahých energií.
Koho zvýšení cen postihne nejvíc a kolik si připlatí?

Na české domácnosti a podnikatele znovu dopadá růst cen energií. Připlatí si hlavně lidé, kteří mají vytápění na elektřinu. Pokud používáte elektřinu hlavně ke svícení a na běžné spotřebiče, zdražení se tentokrát udrží v rozumných mezích. Celkový účet za elektřinu u běžných domácností letos naroste podle informací týdeníku Euro o zhruba pět procent. Ale pokud elektřinou ohříváte vodu, nebo dokonce vytápíte svůj byt či domek, meziroční skok v nákladech dosáhne deseti až 25 procent.

.
2020-01-24

Je vodík budoucností energetiky?

Ekologicky vyráběný vodík v následujících letech zaznamená výrazný nárůst objemu a bude také zásadním faktorem oproštění Evropy od oxidu uhličitého. Informovali o tom nedávno experti během 10. zasedání Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA), které se nedávno konalo v Abú Zabí.
IRENA: Do pěti let bude ekologicky vyráběný vodík nejlevnější alternativou pro akumulaci energie.

2020-01-21

Ruský malý reaktor by měl stát do roku 2027

Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom v říjnu informovala, že vybírá ze dvou lokalit pro svůj referenční malý jaderný reaktor, který by měl být dokončen v roce 2027. Po získání referencí s ním chce prorazit i na světovém trhu.

2020-01-21

Příspěvek na podporované zdroje by měl klesnout o pětinu

Příspěvek podporovaným zdrojům energie by se mohl od roku 2021 snížit ze současných 47 miliard korun zhruba o pětinu až 30 procent. Méně by měl zaplatit stát, který ročně vydává 27 miliard, i koneční spotřebitelé, kteří přispívají zhruba 20 miliardami Kč. V pořadu Otázky Václava Moravce to 19. ledna uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Většina dotací směřuje na obnovitelné zdroje energie, kam patří solární elektrárny bioplynové stanice, biomasa nebo vodní elektrárny.

.
2020-01-18; doplněno (2020-01-22)

Ekologické vrtání „Eco Drilling“
pro výstavbu malých vodních elektráren od fy. Norhard

Systém Eco Drilling společnosti Norhard by mohl být změnou pro vrtné práce na malých vodních elektrárnách po celém světě.

2020-01-16

Největším bezemisním zdrojem energie zůstávají vodní elektrárny

Nehledě na mohutný rozvoj zejména větrných a fotovoltaických elektráren zůstává v globálním měřítku i nadále největším obnovitelným zdrojem energie voda. Hydroelektrárny, jejichž celková světová instalovaná kapacita dosáhla v loňském roce 1 292 GW, vyrobily rekordních 4 200 TWh proudu, což je největší příspěvek ze skupiny obnovitelných zdrojů.

Zpráva vedení SPVEZ, z. s., členům č. 2020_1

ze zasedání vedení SPVEZ, z. s

.
2020-01-16

Europoslanci podpořili zelenou dohodu, odmítli zmínit jádro

Poslanci Evropského parlamentu včera podpořili klimatický plán nové Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Takzvaná Evropská zelená dohoda má za cíl snížit do roku 2030 emise oxidů uhlíku o nejméně 50 procent proti hodnotám z roku 1990. Poslanci vyzvali, aby byl cíl vyšší. Dva pozměňovací návrhy, které uznávaly roli jaderné energetiky při dosažení klimatických cílů, ale europoslanci odmítli.

2020-01-16

Blíží se éra obnovitelných zdrojů energie bez dotací?

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů (OZE) se stala již konkurenceschopnou. Díky tomu řada vyspělých zemí postupně upouští při podpoře produkce elektrické energie z OZE od systému garantovaných výkupních cen, které se vypisovaly typicky na 20letá období, a přechází na tržní podporu formou aukcí. Mezi tyto státy patří např. Nizozemí, Německo, Španělsko, Finsko nebo Británie. Tento trend je pozitivní pro veřejné finance, ale výrobci se musí vyrovnat s částečným nebo plným rizikem, které spočívá v nejistotě spojené s výkupní cenou vyrobené energie. Uvedená změna je zásadní a bude mít zcela jistě vliv i na financování projektů OZE a v důsledku i na jejich rozvoj v následujících obdobích.

2020-01-15

Podíl zelené energie poroste,
energeticko-klimatický plán přijat

Praha - V Česku poroste do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Vyplývá to z energeticko-klimatického plánu ČR, který dnes schválila vláda. ČTK o schválení informoval ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Už dříve uvedl, že ministerstvo navýšilo cíle podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie do roku 2030 z původně plánovaných 20,8 procenta na 22 procent. Letos má být na úrovni 15,6 procenta.

2020-01-12

ČEPS se připojila k mezinárodní platformě TERRE pro zajištění regulační energie

Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, a. s. se jako první evropský provozovatel přenosové soustavy (PPS) připojil k mezinárodní platformě TERRE pro výměnu regulační energie z takzvaných záloh pro náhradu. Na projektu TERRE se kromě ČEPS podílí sedm evropských provozovatelů přenosových soustav, dalších šest působí v roli pozorovatele.

.
2020-01-11

Klimatické šílenství emise nesníží

Evropská snaha o snižování emisí a ústup od fosilních paliv je jen gesto. Hezké, příkladné, ale při dnešním stavu technologií zatím ve světovém měřítku neúčinné. Tak zhodnotila současný boj proti změnám klimatu šéfreportérka serveru Seznamzprávy.cz Zuzana Kubátová..

2020-01-09

Evropská zelená dohoda: podaří se velké sny přenést do reality?

V posledních týdnech se odehrálo hned několik událostí, které budou mít zásadní vliv na budoucnost evropské klimatické politiky. Nejprve ve středu 11. prosince představila Evropská komise svoji vlajkovou loď v podobě Evropské zelené dohody (European Green Deal). Následovalo zasedání Evropské rady, kde byl po několikaměsíčním vyjednávání členskými státy odsouhlasen závazek Evropské unie dosáhnout jakožto celek klimatické neutrality do roku 2050.

2020-01-08

Větrníky, kam se podíváš. Odpor lidí k turbínám chtějí němečtí politici zlomit penězi

Německo potřebuje výrazně zvýšit kapacity obnovitelných zdrojů, zejména podpořit výstavbu větrných turbín. Odpor místních obyvatel chtějí politici zlomit finančním odškodněním těm, kteří je budou mít v blízkosti nemovitosti.

.
2020-01-06

Hodnocení vlivů jezu u Děčína bylo po čtrnácti letech ukončeno??

Ministerstvo životního prostředí ukončilo hodnocení vlivů plánovaného jezu u Děčína na životní prostředí. Informuje o tom portál ekolist.cz., s tím, že Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) ve lhůtě tří let do 14. září 2019 nedoplnilo dokumentaci o požadované chybějící údaje.

2020-01-04

Němci budou muset dovážet elektřinu z Francie

Ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko se poslední den roku 2019 odpojil druhý blok jaderné elektrárny Philippsburg. Místní zelení politici konec jádra v zemi vítají, Německo ale bude muset dovážet elektřinu z Francie, jež ze 70 procent vyrábí elektřinu z jádra.

2020-01-03

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD vydal věstník
(částka 10/2019) obsahující cenová rozhodnutí
č. 7/2019 a č. 8/2019
pro podporované zdroje energie

Pro úplnost uvádíme tato cenová rozhodnutí, i když se týkají jen výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výroby tepla z obnovitelných zdrojů a podpor výroby elektřiny z druhotných zdrojů.

.