Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zprávy [2017]

Bulletin Pro členy SPVEZ
2017-12-20

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVI. 4/2017 Prosinec

OBSAH: Blahopřání | Obsah | Úvodník | Konference na německém velvyslanectví 8. 12. | Zápis ze zasedání vedení SPVEZ, z.s., č. 2017_6 | Přidružené členství SPVEZ v Hospodářské komoře ČR | EREF | Inzerce
2017-12-19

Země EU dohodly podobu směrnice o vnitřním trhu s elektřinou a o OZE

Země Evropské unie se shodly na podobě směrnice pro společná pravidla vnitřního trhu s elektřinou a také na směrnici pro obnovitelné zdroje energie.

.
2017-12-16

Křetínského EPH koupil dvě elektrárny na biomasu v Itálii

Energetický a průmyslový holding (EPH) koupil v Itálii dvě elektrárny spalující biomasu, Biomasse Italia a Biomasse Crotone, vlastněné rovným dílem firmami Bioenergie a Api Nòva Energia. EPH se tak stal lídrem výroby elektřiny z biomasy v Itálii, uvedla v pátek 15. 12. 2017 společnost v tiskové zprávě. Cenu transakce nesdělila.

2017-12-15

Přeplacené bioplynky.
Ministerstvo a energetická inspekce chystají kontroly

Investoři, kteří pobírali dvojí podporu na bioplynku či vodní elektrárnu, dostanou na výběr. Mohou vrátit eurodotaci dobrovolně, nebo projít hloubkovou kontrolou.

2017-12-07

Financial Times:
Křetínského EPH sází na tradiční elektrárny

Na energetickém trhu, kde hraje čím dál větší roli výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, se zdá kontraproduktivní kupovat starší elektrárny využívající uhlí či plyn. Česká společnost EPH, založená před osmi lety, však postupuje právě tímto způsobem: přebírá od velkých firem přecházejících k ekologičtější produkci elektřiny tepelné elektrárny, které už jejich vlastníci nechtějí a které k výrobě elektřiny využívají páru, píše britský list Financial Times.

.
Bulletin Pro členy SPVEZ
2017-12-04

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVI. 3/2017 Prosinec

OBSAH: Úvodník | Statistika MVE | Dopis E.ON | Odpověď E.ON | Schůzka sesterských organizací MVE | Zápis z jednání na ERÚ 23. 8. | Zápis ze zasedání vedení SPVEZ, z. s., č. 2017_5 | Právní poradna k vodoprávním záležitostem – pozvánka | Inzerce
2017-12-01

ČEPS zvýšila očekávaný růst brutto spotřeby elektřiny v ČR, do roku 2024 očekává 7,5% nárůst

Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, a.s. zvýšil očekávaný růst brutto spotřeby elektřiny v české elektrizační soustavě ve střednědobém horizontu do roku 2024 na 76,0 TWh z letošních 70,64 TWh.
2017-12-01

E.ON v Mydlovarech dokončuje bateriové úložiště za 24 milionů Kč

Energetická společnost E.ON ČR dokončuje v Mydlovarech na Českobudějovicku bateriový systém pro ukládání energie. Fungovat by měl v lednu. Jde o investici za 24 milionů Kč, společnost využila dotaci. Kapacita úložiště je jedna megawatthodina (MWh).

.
2017-11-28

Britská vláda chrání spotřebitele,
nové dotace na OZE do roku 2025 nebudou

Britské ministerstvo financí oznámilo, že v rámci ochrany spotřebitelů nepočítá s novou podporou nízouhlíkových zdrojů nejméně do roku 2025. Do té doby také vláda zafixovala výši uhlíkové daně. Pro investory do obnovitelných zdrojů je to špatná zpráva a jako zklamání ji označily také enviromentální skupiny.

2017-11-28

Při opravě generátoru PVE Dlouhé stráně technici vyjmuli 400 tunový rotor

S více než 400 tun těžkým rotorem museli opatrně manipulovat technici při opravě generátoru jedné z mohutných turbín vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně na Šumpersku. Čtyřměsíční oprava generátoru, která stála 14 milionů korun, už skončila a elektrárna od závěru minulého týdne opět funguje na plný výkon.

2017-11-27

Němcům dochází dech, trpělivost a peníze

Každému energetikovi, který je dostatečně obeznámen s energetickou politikou našich západních sousedů, nikdy nebylo jasné, jak může být dlouhodobě udržitelná. Německé domácnosti platí o téměř třetinu více, než je evropský průměr. Už několik let slyšíme z různých stran, že Evropa bude podporovat masivně zelenou energetiku do chvíle, než německému občanovi dojde trpělivost. A ta chvíle zřejmě nastává...
.
2017-11-27

ERÚ: Nové tarify nebudou znamenat náhlou změnu cen elektřiny pro spotřebitele

Nové tarify elektřiny, které začnou platit od roku 2019, nebudou představovat náhlou změnu koncových cen pro spotřebitele. ERÚ spustí na začátku příštího roku analýzu, která má vést ke stanovení nových tarifů. V březnu chce oslovit poslance s představou o nových cenících.

POZVÁNKA:
PRÁVNÍ PORADNA K VODOPRÁVNÍM ZÁLEŽITOSTEM

Na základě mnoha kladných ohlasů na konání a průběh naší jarní konference k vodoprávním vztahům a požadavkům na opakování se nám podařilo najít a vyjednat vhodný společný termín s JUDr. Horáčkem (spoluautorem vodního zákona) k uskutečnění specializované právní poradny k vodoprávním záležitostem v oblasti MVE, pro všechny zájemce napříč elektrárnickou komunitou.

Program:

Informace o novele stavebního zákona, zvláště o nově zřizovaném institutu společného územního a stavebního řízení společně s EIA a nakládáním s vodami
2017-11-23

Muskovi vyšla sázka s Austrálií.
Tesla dokončila stavbu největší baterie na světě včas

Na našem webu jsme upozornili dne 25. 9. 2017 na výstavbu největší lithium-iontové baterie na světě na jihu Austrálie. V neuvěřitelně krátkém termínu se podařilo dokončit Americké společnosti Tesla výstavbu, která má pomoci vyřešit problémy s výpadky elektřiny na jihu země.

.
2017-11-18

IEA zveřejnila výroční zprávu
Světový energetický výhled

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila tento týden zprávu Světový energetický výhled (World Energy Outlook), ve které popisuje „svět v energetické transformaci“. Koncept se, dle zprávy, odráží ve čtyřech hlavních velkých změnách v oblasti energetiky, které jsou hnány především rychlým rozšiřováním a snižováním pořizovacích cen „zelených“ technologií.

2017-11-13

Informace o společnosti PXE

Vzhledem k stále rostoucímu významu obchodu s elektřinou i pro podnikatele v oboru obnovitelných zdrojů energie považujeme za důležité sledovat Energetickou burzu Praha. Z tohoto důvodu uvádíme základní informace.

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), byla založena 8. ledna 2007 (pod názvem Energetická burza Praha).

.
2017-11-07

Cena nejbližšího ročního kontraktu na elektřinu na PXE po 4 letech prolomila hranici 38 €/MWh

Cena nejbližšího ročního kontraktu na elektřinu na pražské energetické burze PXE nadále roste a tento týden prolomila po více než 4 letech hranici 38 €/MWh. Růst ceny ročního kontraktu na elektřinu s dodávkou v roce 2018 je způsoben zejména růstem ceny černého energetického uhlí z přístavu v Rotterdamu, která od začátku ledna vzrostla o zhruba 35 %.

2017-11-02

Víkendový vichr krátkodobě sfoukl ceny energií pod nulu

Vichřice Herwart přes víkend ve dnech 28. - 29. 10. doslova sfoukla středoevropské krátkodobé trhy s elektřinou. Mohla za to rekordní výroba německých větrných elektráren. Vichřice roztočila větrné elektrárny na severu Německa tak, že jejich historicky rekordní výroba v kombinaci s nižší víkendovou spotřebou srazila ceny elektřiny s dodáním druhý den hluboko pod nulu.

2017-10-26

Právní expert:
Výjimky z působnosti kontrol překompenzace je třeba vztahovat na podnik, ne na každou elektrárnu zvlášť

Kolem kontroly vyplácené překompenzace podpory pro podporované zdroje energie (POZE) panuje řada nejasností. Na koho kontrola dopadne? Budou existovat výjimky, nebo se kontroly dotknou všech zdrojů zelené energie. Jaký další postup v kontrolách přijmou státní úřady? Na výše uvedené otázky odpověděl právní expert Mgr. Filip Nečas z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, s.r.o. Solárním novinkám.cz

.
2017-10-23

Spojené království chystá přílivové elektrárny výkonnější než Temelín

Spojené království má jako ostrovní stát velmi příhodné podmínky pro budování přílivových elektráren. Během několika měsíců se očekává vládní schválení výstavby prvního prototypu přílivové elektrárny využívající uměle vytvořenou lagunu. V případě úspěchu plánuje Spojené království vybudovat přílivové zdroje o výkonech srovnatelných s velkými jadernými elektrárnami. Cena produkované elektřiny by přitom měla být nižší než z plánovaných jaderných zdrojů a dodávky předvídatelnější než z jiných OZE.

2017-10-23

U Havířova začala stavba továrny na baterie za 5,5 mld. Kč

Společnost HE3DA dnes v Horní Suché u Havířova zahájila stavbu továrny Magna Energy Storage (MES) na výrobu nejmodernějších baterií například pro elektromobily nebo energetické banky.

2017-10-23

Česko čeká obří solární a bateriový boom, a také nedostatek instalatérů FV systémů

Velkým úspěchem skončilo minulý týden 1. kolo dotační výzvy OPPIK- Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Z celkové alokace ve výši 2 miliardy Kč uspělo 271 žádostí za 877 milionů Kč. V podstatě to znamená, že v Česku ve letech 2018-2019 dojde k novému boomu fotovoltaických/bateriových elektráren

.
2017-10-15

Termínová návaznost zákonů a vyhlášek o podporovaných zdrojích energie

Vzhledem k problematice možného nevypsání provozních podpor ze strany ERÚ pro podporované zdroje energie po roce 2020 uvedené do provozu před 7. 12. 2005 (viz „Dotazník o MVE“) pro přehlednost uvádíme termínovou návaznost dotčených zákonů a vyhlášek včetně odkazů.

Dotazník o MVE

Vinou chybné, avšak platné legislativy, nastala situace, že pro MVE uvedené do provozu, či rekonstruované před účinností zákona č. 180/2005 Sb. (respektive před účinností vyhlášky ERÚ č. 475/2005 Sb. - tedy před 7. 12. 2005) nebude moci být vypsána ERÚ pro tyto výrobny po roce 2020 žádná provozní podpora.

Obsah:

Úvodní slovo předsedy SPVEZ.
Formulář dotazníku MVE
Zápis z jednání s pracovníky ERÚ z 23. 8. 2017
2017-10-07

V Austrálii nahradí kombinace solární elektrárny s PVE část výkonu konvenční elektrárny

Australský projekt kombinuje solární elektrárnu spolu s přečerpávací vodní elektrárnou o výkonu 250 MW v místě bývalého zlatého dolu. Plánovaný australský projekt The Kidstone Mine bude první kombinací solární a přečerpávací vodní elektrárny (PVE) na světě.

.
2017-10-02

MPO vyhlásilo dne 22. 9. 2017 Výzvu programu podpory Obnovitelné zdroje energie.

Tato Výzva k programu podpory „Obnovitelné zdroje energie“ (dále jen „Výzva“ a „program“) je vyhlášena v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 („OP PIK“) a v případě podpory malých a středních podniků podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Mezi podporované aktivity patří i výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

Výzva III programu podpory Obnovitelné zdroje energie >>>

Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů MVE >>>

2017-10-02

Veolia instaluje solární elektrárny na skládky odpadu

Přeměna brownfieldových lokalit na solární parky je ve Velké Británii rozšířeným trendem. Společnost Veolia, která je mimo jiné dodavatelem energie a také působí v oblasti odpadového hospodářství, chce využít pozemky bývalých skládek a vytvořit na jejich místě sluneční elektrárny. Společnost získala územní povolení už pro tři lokality ve Velké Británii.

2017-10-01

ERÚ vydal cenová rozhodnutí stanovující podporu POZE,
 ceny za činnost povinně vykupujících
a ceny související s vydáváním záruk původu

ERÚ zveřejnil cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2017 ze dne 26. září 2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2018. Mezi nejdůležitější body cenového rozhodnutí patří plošné snížení zelených bonusů na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Důvodem je vývoj na energetickém trhu v tomto roce, kde došlo k nárůstu cen silové elektřiny. Obdobná změna se dotkla i zelených bonusů pro elektřinu z KVET. Kromě růstu cen silové elektřiny zde hrál roli i pokles ceny primárního paliva.
.
2017-09-25

Největší bateriové úložiště na světě bude v Jižní Austrálii

Zakázku na výstavbu největší lithium-iontové baterie na světě v Jižní Austrálii, která má pomoci vyřešit tamní problémy s výpadky elektřiny, získala americká společnost Tesla. Baterie bude mít podle společnosti výkon 100 MW, kapacitu 129 MWh a dokáže pokrýt spotřebu zhruba 30 000 domácností.

2017-09-22

Regulační transformátory jsou v provozu, chrání proti přetížení sítě

Provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s. dne 22. 9. 2017 oficiálně zahájil provoz PST transformátorů (phase-shifting transformers – transformátory s regulací fáze). Jejich instalací zajistil bezpečný a spolehlivý chod celé elektrizační soustavy České republiky a vyřešil tak kritický problém přetoků z Německa po provozní stránce. Spuštění transformátorů však neznamená, že otázka neplánovaných toků je tím zcela uzavřena.

2017-09-19

Americká společnost Tesla oficiálně zahájila provoz bateriového systému v Mira Loma v Kalifornii

Lithium-iontové úložiště má instalovaný výkon 20 MW, který dokáže při plném nabití poskytovat po dobu čtyř hodin. Systém umožní lepší začlenění obnovitelných zdrojů do sítě a také pokrytí špičkové spotřeby elektrické energie. Zástupci společností Tesla a Southern California Edison (SCE), v pondělí oficiálně přestřihli pásku v největším bateriovém úložišti na světě.

.
2017-09-19

V Německu vyvíjejí ukládání energie na mořském dně

Němečtí inženýři pracují na novém druhu úložného systému energie na dně moře. Od ledna roku 2013 probíhal tříletý pilotní projekt s názvem StEnSEA (Stored Energy in the Sea), který zkoumal možnost ukládání energie na dně moří. Obzvláště vhodné se jeví jeho využití ve spolupráci s větrnými elektrárnami. Projekt má být testován na dně Bodamského jezera v hloubce přibližně 100 metrů.

2017-09-13

Norsko jako úložiště energie pro Evropu?

Norské vodní zdroje skrývají zajímavý potenciál pro možnost skladování přebytků energie z těžko predikovatelných evropských obnovitelných zdrojů. Řada evropských zemí se proto chce s Norskem propojovat podmořskými kabely a vzájemně obchodovat s elektrickou energií.
Výběr z článku na webu oEnergetice.

2017-09-13

Češi provozují a modernizují vodní elektrárny daleko za svými hranicemi

Vodní toky mají pro Českou republiku – zemi ve středu Evropy – specifický geografický i hospodářský význam. Územím českého státu procházejí tři hlavní evropská rozvodí oddělující úmoří Severního, Baltského a Černého moře. Voda také sehrála zásadní roli v rozvoji české ekonomiky a jejího exportního potenciálu. Češi provozují a modernizují vodní elektrárny daleko za svými hranicemi.
Výběr z článku.

.
2017-09-12

Podíl zelené energie ve spotřebě byl v Česku v roce 2013 stejný jako v Německu

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energií činil v roce 2013 v Česku 12,4 procenta, stejně jako v sousedním Německu

V celé EU byl tento podíl 15 procent, největší byl ve Švédsku - 52 procent. Čísla zveřejnil na webu evropský statistický úřad Eurostat.

2017-09-05

Německo a Norsko si budou posílat elektřinu podmořským kabelem

Německé větrníky a norské vodní elektrárny chystají energetickou symbiózu. Přebytky elektřiny si budou země posílat novým podmořským kabelem. Informoval o tom německý deník Handelsblatt a norská státní energetická firma Stattnett.

2017-09-05

Vláda 4. září schválila návrh na kontrolu přiměřenosti podpory pro obnovitelné zdroje

Vláda ČR schválila návrh na posuzování přiměřenosti podpory pro obnovitelné zdroje. Postup je pro podnikatele z oboru přijatelný, ale upozorňují na jeden nedostatek: dvojí míra sledované ziskovosti pro jednotlivé čisté technologie je diskriminační. Materiál navrhlo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě úspěšně ukončených notifikačních řízení.

.
2017-09-05

Startují dotace až 150 000 Kč na nové solární elektrárny v programu Nová zelená úsporám

Od 4. září lze v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) v rámci nové výzvy (C.3.A7.) získat až 150tisícovou dotaci na fotovoltaické systémy s bateriemi s celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh/rok. Ministerstvo současně oznámilo další novinky v rámci NZÚ. Uvedl to ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

.
2017-09-01

Národní zpráva ERÚ
o elektroenergetice a plynárenství v ČR
za rok 2016

ERÚ vydal soubornou zprávu o elektroenergetice a plynárenství v ČR za rok 2016. Elektroenergetikou se zabývá kap. 3 od str. 7. Celková výroba elektřiny brutto v roce 2016 dosáhla 83,3 TWh, což představuje meziroční pokles o 0,7 %. Tuzemská brutto spotřeba elektřiny (72,4 TWh) naopak vzrostla o 2 %.

Ze zajímavých údajů zpráva uvádí:

U velkých vodních elektráren s instalovaným výkonem nad 10 MW výroba meziročně vzrostla o téměř 20%, u malých vodních elektráren výroba vzrostla o 5 %. Celkově byl meziroční nárůst výroby elektřiny vodních elektráren o 11,5 %. Pokles téměř o 6 % zaznamenala výroba elektřiny z přečerpávacích elektráren. Výroba elektřiny větrných elektráren klesla meziročně o 13 %.

2017-08-30

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika

Vedení Skupiny ČEZ rozhodlo o vzniku nové divize jaderná energetika s platností od 1. června 2017. K témuž datu dojde ke změně současné divize výroba na divizi klasická energetika. Novým šéfem divize jaderná energetika a současně členem představenstva ČEZ byl jmenován Bohdan Zronek, dosavadní ředitel jaderné elektrárny Temelín. Představenstvo má tak nyní plný počet sedmi členů. Dosavadní šéf divize výroba Ladislav Štěpánek povede divizi Klasická energetika.

2017-08-29

Česká firma vybuduje v Chile solární zdroje o výkonu padesáti megawattů. Rozhlíží se i v Argentině.

Solek Group, stavitel a provozovatel solárních elektráren, zprovoznil svou první elektrárnu v jihoamerickém Chile. Park Cuz Cuz o výkonu tří megawattů za sto milionů korun byl připojen do sítě koncem loňského roku.

„Díky optimálním přírodním podmínkám je Chile jednou z nejlepších lokalit, kde se dá v odvětví fotovoltaiky investovat,“ míní majitel Solek Group Zdeněk Sobotka. Chile nepodporuje výstavbu fotovoltaických elektráren formou výkupních cen jako Evropa.

.
2017-08-28

Konec jádra:
Němci musí stavět záložní plynové elektrárny

Dodávky energie na jihu Německa budou muset jistit nové plynové elektrárny. Do tří let mají pomoci předcházet výpadkům hrozícím kvůli plánovanému konci jaderných zdrojů.

Slabá místa v elektrorozvodné síti na jihu Německa mají od počátku příští dekády vykrývat nové záložní plynové zdroje o celkovém výkonu 2000 megawattů (MW).

2017-08-22

Vitáskovou v čele ERÚ nahradil její místopředseda
Úřad od srpna řídí nová rada

Jak jsme již informovali, Energetický regulační úřad (ERÚ) od srpna 2017 vede pětičlenná rada ERÚ v čele s bývalým místopředsedou úřadu pro regulaci Vladimírem Outratou. Rada ERÚ je nový kolektivní orgán, který má pět členů, z nichž se každý rok jeden obmění. Letos radu ještě čeká vypracování cenových rozhodnutí pro rok 2018

2017-08-21

Nařízení vlády č. 266/2017 Sb.

Nařízení vlády 266/2017 (nahrazuje nařízení vlády 402/2015) upravuje postup pro určení výše podpory elektřiny nebo tepla podle zákona o podporovaných zdrojích energie a způsobu její výplaty za období od uvedení výrobny elektřiny nebo tepla do provozu do doby, než Energetický regulační úřad v návaznosti na vydání rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie (dále jen „rozhodnutí Komise“) stanoví rozsah a výši podpory cenovým rozhodnutím.

Částka 91/2017
Platnost od 18. 08. 2017
Účinnost od 02. 09. 2017

Zákon najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-266
.
2017-08-12

Blackout???

Dispečeři ČEPS stále častěji řeší vyhrocené situace způsobené nadměrnými toky elektřiny z oblasti severního Německa přes území ČR a dále na jih Evropy. Takové toky elektřiny nejsou plánované a přesahují hodnoty, za kterých přenosová soustava bezpečně funguje.

Přetížení systému by tak při výpadku některého zařízení soustavy mohlo vést až k plošnému výpadku v dodávkách elektřiny, blackoutu.

2017-08-08

Tisková zpráva
Rada ERÚ nastupuje do funkce

Dne 1. srpna 2017 prochází Energetický regulační úřad (ERÚ) jednou z největších změn za dobu své šestnáctileté existence. Do čela nastupuje kolektivní vedoucí orgán, pětičlenná Rada ERÚ.

2017-08-05

Konstruktérům turbín se v Brně daří

Unikátní vírová turbína, kterou brněnští vědci představili veřejnosti před deseti lety, najde své uplatnění v praxi. Projekt uplatnění nové turbíny prosazuje i ČEZ. Bude ještě posuzovat návratnost investic v jednotlivých místech. Je to daleko jednodušší stroj, náklady jsou výrazně menší než u klasických turbín. Využití technologické novinky je plánované pro stavbu malých říčních vodních elektráren s nízkými náklady. Projekt proto může být zajímavý i pro menší podnikatele a obce
.
2017-08-04

ČEZ dál investuje do obnovitelných zdrojů

Energetická skupina ČEZ koupila v Německu dalších 14 větrných turbín. Všechny jsou rozmístěné na území spolkové země Porýní-Falc a jsou již v provozu. Turbíny o celkovém instalovaném výkonu 35,4 megawattu (MW) koupil ČEZ od německé společnosti KGAL. Celkový instalovaný výkon ČEZ v německých obnovitelných zdrojích činí nyní téměř 135 MW.

Bulletin Pro členy SPVEZ
2017-08-04

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVI. 2/2017 Srpen

OBSAH: Úvodník | Zápis ze zasedání vedení svazu 2017_4 | Připomínky svazu k návrhu změn PPDS | MVE a elektromobilita | Konference Slovensko | Statistika výroby elektřiny z OZE | Internetové odkazy – články z oboru | Inzerce
2017-07-30

Čína pracuje na největší „plovoucí“ solární elektrárně na světě

Elektrárna se staví ve městě Chuaj-nan na rozlehlé vodní nádrži, kde dřív stál uhelný důl. „Plovoucí“ solární elektrárna má podle plánů generovat současně výkon až 40 megawattů a zásobit elektřinou více než 15 000 domácností.

.
2017-07-25

Vývoj všech druhů OZE za 10 let

Graf ukazuje vývoj jednotlivých druhů OZE za uplynulých 10 let.

Výroba elektřiny vodními elektrárnami je stabilní, mírný vzrůst lze vysledovat na větrných elektrárnách, mezi roky 2009 a 2011 je vidět skokový nárůst výroby fotovoltaických elektráren (solární boom) a dále významný růst výroby ostatních obnovitelných zdrojů elektrické energie, které často vyrábí mimo elektřiny i kogeneračně tepelnou energii.

2017-07-24

Vývoj podílu OZE na brutto spotřebě elektřiny v ČR v letech 2006 až 2016

Číselné a grafické znázornění včetně komentáře.
...Pokud bude růst brutto spotřeba elektřiny v ČR a nebude současně růst odpovídajícím tempem i výroba elektřiny z OZE, pak zákonitě bude % podílu OZE na brutto spotřebě elektřiny klesat. Žádné podstatné zvýšení výroby elektřiny z OZE v současných podmínkách zatím nelze očekávat...

 

2017-06-29

Dvoustranná dohoda o rozdělení
německo-rakouské zóny je nepřijatelná

Publikováno: 24. 5. 2017
Rubrika: Tiskové zprávy
Web ČEPS, a.s.

Rakousko a Německo stanovily limit pro dlouhodobé vzájemné kapacity na úrovni nejméně 4 900 MW, a to bez koordinace se sousedními státy.
Způsob, jak rozdělit německo-rakouskou obchodní zónu, je pro českého provozovatele přenosové soustavy nepřijatelný...

.
2017-06-20

Zajímavé porovnání výroby elektřiny vodními elektrárnami za posledních 10 let

Celková roční výroba elektřiny na vodních elektrárnách (bez přečerpávacích elektráren) se pohybuje na úrovni 2,0 až přes 2,7 TWh/r. Vodní elektrárny kryjí cca 3 % z brutto spotřeby elektřiny v ČR (rok 2016 byl 2,76 %).

2017-06-12

Skupina ČEZ expanduje, nakoupila větrné farmy ve Francii

Skupina ČEZ od developerské společnosti ABO Wind koupila devět větrných farem v šesti regionech Francie v pokročilé fázi příprav ke stavbě.

„Jedná se o vstupní projekt na francouzský trh obnovitelných zdrojů a věříme, že další budou následovat. Podobnými akvizicemi v zemích se stabilním regulatorním prostředím pokračujeme v naplňování naší strategie s cílem navýšit provozní zisk před odpisy z obnovitelných zdrojů o tři miliardy korun v roce 2020,“ uvedl ředitel divize nová energetika a distribuce ČEZ Tomáš Pleskač. Během pěti let může ČEZ ve Francii v rámci tohoto projektu vlastnit až 100 megawattů (MW) instalovaného výkonu. „Elektrárny disponují provozní podporou ve formě garantované výkupní ceny na 15 let,“ podotkl.

ČEZ byl dosud ve větrné energetice aktivní v Rumunsku, Německu, Turecku a v Česku. Aktuálně provozuje v Evropě větrné parky o souhrnném instalovaném výkonu přesahujícím 700 MW.

Uveřejněno: E15 2017-06-06

2017-06-11

Česko by mělo k tvorbě společné evropské energetické politiky přistupovat více pragmaticky a hlídat si svoje zájmy

Na setkání energetických odborníků 9. června 2017, na kterém se diskutovalo o roli Česka v evropské energetice, řekl člen představenstva ČEZ Pavel Cyrani: „Některé ze zemí EU podle něj domluvený evropský směr volného obchodu s elektřinou ne vždy zcela dodržují, což Česko znevýhodňuje“. Jako příklad uvedl Německo.

Uveřejněno: E15 2017-06-09

.
2017-06-06

V německých aukcích na nové větrné elektrárny většinou vítězí občanské projekty

Přes 90 procent úspěšných projektů v rámci první aukce nových kapacit větrných elektráren připadá na občanská energetická družstva. Německo tak po úspěšném zavedení aukcí u nových projektů solární energetiky podpořilo tržní mechanismy pro podporu větrné energetiky.

Uveřejněno: Průmyslová ekologie 2017-05-23

2017-06-02

Zajímavost z energetiky v Maďarsku

Evropská komise povolila Maďarsku rozšíření jaderné elektrárny Paks o dva další reaktory. Dostavbu mají provést a financovat Rusové. Komise již loni zastavila vyšetřování toho, že Maďaři zadali ruskému koncernu Rosatom zakázku na výstavbu nových bloků bez veřejné soutěže.

Uveřejněno: (ČTK a Rosatom) All for Power 2017-03-06

.
2017-05-25

Statistické údaje za rok 2016

Pravidelně zveřejňujeme statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu elektrizační soustavy (ES) ČR. Výsledky za rok 2016 byly k dispozici se zpožděním a proto výslednou tabulku zařazujeme až nyní.

Roční maximum zatížení v soustavě bylo dosaženo 9. 2. 2016 v 16,00 h ve výši 11 410 MW a roční minimum 8. 7. 2016 v 5,00 h ve výši 4932 MW.

2017-05-17

ENERGO-PRO dostaví největší privátně vlastněnou přehradu
s vodní elektrárnou v Turecku

Nadnárodní skupina ENERGO-PRO se sídlem v Praze převzala projekt stavby velké vodní elektrárny a přehrady Alpaslan 2 v Turecku. Půjde o největší soukromě vlastněnou hydroelektrárnu v Turecku z hlediska velikosti její vodní nádrže a devátou největší přehradu v Turecku vůbec. Prvních osm největších vlastní turecký stát...

2017-05-13

Společnost ČEPS hospodařila vloni se ziskem přes 2 miliardy korun

Provozovatel přenosové soustavy vykázal za loňský rok zisk před zdaněním 2,072 miliardy korun. Na rozvoj přenosové soustavy bylo vynaloženo asi 4,7 miliardy korun, o něco méně než v předešlém roce...

.
2017-04-29

Regulační transformátory jsou kompletní, dorazil i poslední z nich

V rozvodně Hradec u Kadaně spuštění všech ze čtyř PST transformátorů (transformátory s regulací fáze) očekává provozovatel české přenosové soustavy do konce června. Transformátory s regulací fáze jsou stroje, které prostřednictvím posunu fázového úhlu napětí na jeho vstupu a výstupu umožňují aktivní řízení protékajícího činného výkonu.

2017-04-23

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu
malých vodních elektráren „MVE 2017“
POZVÁNKA

Termín konání: 12. - 14. května 2017 (pátek - neděle)
Místo konání: Hotel ATOM Třebíč (www.hotelatom.cz)
 
2017-04-11

Německý elektrárník poslal šumavský potok pod zem

Velmi svérázně vyřešil problém s regulací vody v přírodním náhonu k malé vodní elektrárně u Hojsovy Stráže na Šumavě její německý provozovatel. Za zády úředníků i ochránců přírody poslal loni v létě pod zem potok, který náhon napájí. Voda tak teče pod povrchem v půl kilometru dlouhém potrubí o průměru téměř metr. Přišlo se na to až nyní.

Patrik Biskup, Právo

.
2017-04-09

Upozorňujeme, že toto cenové rozhodnutí ERÚ v článku I. v části A) odstavec 5 se vztahuje i na malé vodní elektrárny uvedené do provozu po 1. lednu 2016 včetně. V provozní podpoře bude zohledněna jakákoliv nevratná investiční podpora z veřejných prostředků, a to snížením výše provozní podpory o redukční faktor.

2017-04-07

Integrace decentrálních zdrojů
do distribuční soustavy

Prezentace pro Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

Ing. Stanislav Hes

2017-04-07

Energetický slovník

ČEPS, a.s. na svých stránkách zveřejnil energetický slovník, který je doplněn krátkým vysvětlujícím komentářem důležitých pojmů z oblasti energetické přenosové soustavy ČR.

.
2017-04-07

Zákon č. 103/2017 Sb.

Ve sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 103/2017 Sb., který je novelou zákona č. 165/2012 Sb. a řeší doplacení provozní podpory MVE rek. 2013-2015. Nyní by měl OTE do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (nebo do třiceti dnů od obdržení příslušných výkazů) provést výplatu doposud zadržovaných plateb.

Zákon najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-103

Předpis hrazení členských příspěvků
&
Důvodová zpráva

Dokumenty schválené na Valné hromadě konané 18. března 2107 v Praze.

Změněné Stanovy SPVEZ, z.s.

Zde jsou dostupné změněné Stanovy Svazu podnikatelů pro využítí energetických zdrojů, z.s. (SPVEZ, z.s.), ve znění schváleném na Valné hromadě v Praze dne 18. 3. 2017
.
Bulletin Pro členy SPVEZ
2017-04-03

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVI. 1/2017 Duben

OBSAH: Úvodník | Zápis z konání valné hromady | Zpráva vedení o činnosti svazu | Zpráva dozorčí rady o činnosti a hospodaření svazu | Schválený rozpočet SPVEZ, z.s. na rok 2017 | Změna stanov ve znění schváleném VH 18. 3. 2017 | Doplněný předpis hrazení členských příspěvků | Usnesení VH 18. 3. 2017
2017-03-20

Pozvánka na důležitou konferenci
k vodoprávní problematice

Po delším vyjednávání se nám podařilo vyjednat přednášku s JUDr. Zdeňkem Horáčkem, který je v současnosti největším odborníkem na vodní zákon v naší zemi.

Pokud řešíte ve svém podnikání jakoukoliv problematiku z této oblasti, tak určitě využijte možnosti, zúčastnit se této konference, která, kromě přednášky k tématice, bude doplněna množstvím praktických konkrétních příkladů z přednášené tématiky.

Datum konání: středa 5. dubna 2017, 9.30 – cca 15.00 hod.
Místo konání: budova sídla SPVEZ, Argentinská 38/286, Praha 7 – Holešovice

Za vedení SPVEZ, z.s., Pavel Štípský, předseda.

2017-03-13

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie č. 165/2012 Sb. schválena senátem

a navrací situaci do stavu, který odpovídá skutečnosti a výrobcům elektřiny logicky navrací nárok na podporu podle toho, kdy byla rekonstrukce malé vodní elektrárny dokončena. Celkem jde o 200 milionů Kč.

Rovněž v Událostech ČT dne 11. března 2017 zazněla tato příznivá zpráva

.
2017-03-02

Obecná informace o novelách Občanského zákoníku (OZ) a Zákoníku o obchodních korporacích (ZOK)

Novela OZ: z. č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Platnost 30. 12. 2016. Zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem po jeho vyhlášení.

Novela ZOK: z. č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Platnost 30. 12. 2016. Účinnost: Patnáctým dnem po vyhlášení zákona.

Autor prezentace: Univerzita Palackého v Olomouci
k prohlédnutí ve formě:

2017-03-02

Řádná valná hromada SPVEZ, z.s.

Jménem vedení SPVEZ, z. s., svolávám zasedání Valné hromady SPVEZ, z. s.

Datum konání: sobota 18. 3. 2017
Místo konání: konferenční sál SČMBD, Podolská 50, 147 01 Praha 4
Zahájení : 9.30 hodin
Za vedení SPVEZ, z. s. Pavel Štípský, předseda

.
2017-01-31
MPO dne 25. 1. 2017 vyhlásilo

Výzvu II programu podpory
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OPPIK)

Bod 3.1d se týká Výstavby, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu) – podrobněji zde.

Termín pro podávání žádostí: 15. 2. - 15. 7. 2017
Výzva je kolová (soutěžní)
Oprávněný žadatel: podnikatelé - všechny kategorie dle velikosti s účetní historií min. 2 roky a splňující podporované CZ-NACE
Realizace v celé ČR mimo hl. m. Prahu
Míra podpory: 80 % malý podnik, 70 % střední podnik,  60 % velký podnik
Limity dotace: min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč

2017-01-02

Cenové rozhodnutí č. 11/2016

po obtížných jednáních se ukončilo období nejistot v souvislosti s vypisováním podpory pro OZE. Obsahuje i stanovení cen a zelené bonusy pro MVE vybudované před rokem 2006.

Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016

.